Záchytné a čistící systémy MEA na hasičské zbrojnici

Vnitřní žlaby SV1000 F a odlučovač ropných látek Q 10 l/s zachytávají a čistí vodu z vnitřního stání požární techniky. Venkovní plochy jsou svedeny do retenční nádrže, která je vystavěna z bloků C-Box a X-Box SP obalených a zatavených do nepropustné folie.  Vzniká tak akumulační prostor 170 m3, který je schopný zachytit velké přívalové deště. Již regulovaný odtok je sveden do odlučovače ropných látek a následně do kanalizace. ORL je dimenzován na průtok 90 l/s.  Komplexní řešení od zachycení, regulaci až po předčištění umožňuje výrobní program MEA Water Management s odborným technickým zázemím. 

Více o vsakování a retenci dešťových vod na www.mea-odvodneni.cz

podle podkladů společnosti MEA Water Management

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*