Základní škola na Komenského náměstí v Říčanech

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž. Předmětem soutěže byl návrh architektonického a konstrukčního řešení základní školy s 18 třídami pro první i druhý stupeň. Kromě toho tu budou specializované učebny, jídelna, tělocvična a venkovní sportoviště. Návrh bude řešit i zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, komunikace) a sadové úpravy pozemku.

Vyhlašovatel: Město Říčany
Porota: Mgr. Vladimír Kořen – starosta města Říčany; Ing. arch. Alice Štěpánková – architekt města Říčany; Ing. arch. Jitka Hofmeisterová; Ing. arch. Tomáš Bezpalec; Ing. arch. David Mareš; JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, PhD. – místostarosta města Říčany; Ing. arch. Lenka Dvořáková; doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.
Přizvaní odborníci: Ing. Tomáš Suchomel – odborník na investiční náklady, rozpočty; Mgr. Pavel Bednář – ředitel 1. ZŠ v Říčanech; Ing. Michal Čejka – posouzení energetické koncepce; Mgr. Filip Hošpes – posouzení návrhů z hlediska požárně-bezpečnostního hlediska

Datum konání soutěže: 16. 6. 2017 – 4. 9. 2017; zveřejnění výsledků 1. 12. 2017
Počet odevzdaných návrhů: 20

První místo ateliér Rusina Frei, s.r.o. – Ing. arch. Markéta Poláčková, Ing. arch. Johana Šohájková, Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei

Hodnocení poroty: Porotu přesvědčila jasnost a čistota urbanistického řešení celého Komenského náměstí, protažení Chelčického ulice až k parkové části náměstí. Koncepce dopravy s pěší zónou na jižní straně náměstí před vstupem do školy je pro danou lokalitu vhodná.
Dům je rozdělený ulicí Chelčického na dva samostatné objekty: vyšší budova je orientována k parkové části náměstí, nižší tělocvična má samostatný vstupe pro veřejnost. Tělocvična je se školou propojena podzemní chodbou. Škola má půdorysný tvar nepravidelného písmene H, kde dvě nestejně vysoké a hluboké „klády“ klesající směrem na jih propojuje krček s venkovním terasovitým schodištěm – tribunou, klouzačkou a střešní pobytovou terasou. Krček s funkcí knihovny rozděluje plochu mezi budovami na dva samostatné školní dvorky. Díky terénním úpravám nejsou dvorky veřejnosti přístupné, ale přitom nabízí vizuální kontakt s okolím. Pozitivní je orientace jídelny v přízemí směrem k tělocvičně a do parku. Velkorysá šířka chodeb a dobrá práce s jejich profilem, napojení na terén, respiria nebo rozmanité střešní terasy přístupné z každého patra budovy, intimita polodvorků, podnětná atmosféra, to vše rozhodlo o jednomyslné volbě vítězného návrhu. Tělocvična s krytou venkovní tribunou podél sportoviště, autonomní vstup pro veřejnost nebo podzemní parkoviště pod tělocvičnou, které není propojené s budovou školy a nesnižuje tak bezpečnost školy, to jsou další pozitiva návrhu. Z hlediska architektonického řešení působí hmoty do náměstí přirozeně, dynamičtější budova školy upozorňuje na hlavní vstup. Tělocvična je směrem od náměstí jednopodlažní s prosklenou fasádou umožňující vizuální kontakt. Její výška eliminuje zastínění DPS. Dům využívá moderní technologie dřevostavby a zelených střech. I když je hmotové řešení méně kompaktní, nemá to zásadní vliv na energetickou charakteristiku objektu. Zónování budovy je správně navrženo. Z hlediska koncepce energetické hospodárnosti jde o nadprůměrný návrh, kritizována byla pouze vysoká míra zasklení.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*