Základní škola Nezamyslice

Limity maximálního vnějšího objemu přístavby byly dány již před začátkem navrhování: půdorysná stopa, maximální výška budovy a výška jednotlivých podlaží, která navazují na stávající školní budovu. Do tohoto objemu bylo potřeba navrhnout učebny, přestávkové a komunikační prostory. Řešení tohoto rozdělení bylo provedeno s nejmenším možným množstvím architektonických dělicích elementů: čtyři místnosti každého podlaží oddělují čtyři stěny, díky tomu bylo možné se vyvarovat chodbám.
Stěny z plných pálených cihel mají funkci nosnou, prostorově a aktusticky dělicí a tepelně akumulační. V přízemí mají tloušťku 45 cm, v horních podlažích vzhledem k menšímu zatížení 29 cm. V místě jejich pomyslného průniku, ve středu budovy, se nesetkávají, což zajišťuje přístup denního světla doprostřed dispozice budovy. Zároveň je těchto „mezer“ využito pro vstupy do učeben. Jejichž pozice koresponduje s orientací místností a potřebou osvětlení zleva. V přízemí jsou tyto mezery prázdné nebo z čirého skla, což dává vyniknout elementární architektuře čtyř stěn a komunikačně a vizuálně propojuje jednotlivé místnosti.
Konstrukční provázanost všech stěn zajišťuje železobetonová stropní deska, která díky absenci stropních podhledů rovněž umožňuje její tepelně akumulační funkci. 
Součástí architektonického záměru bylo použití solidních a zároveň ekonomicky dostupných stavebních materiálů, které zajistí důstojný a příjemný prostorový kanvas pro aktivity dětí. Bylo užito pálených cihel, železobetonu, profilovaného skládaného skla, přírodního linolea a teracové dlažby. Realizace byla uskutečněna lokální stavební firmou a z valné části lokálními řemeslníky.

Autorská zpráva

Autoři: Ing. arch. Petr Malý, Ing. arch. Miroslav Malý, Ing. arch. Zdeněk Chmel; spolupráce Bc. Miroslav Chmel, Bc. Gabriela Sládečková, Ing. Jiřina Bubeníková, Ing. Ivo Barvíř, Ing. Martin Blažek, Ing. David Blažek, Ing. Libuše Kujová, Ing. Rostislav Hynek, Michal Prokeš, Antonín Žibrita, Ing. Jiří Vraj, Ing. Honza Žemlička

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*