Zámecká zahrada a park Oslavany

Areál, který propojuje minulost se současností, krásu s funkcí, člověka s přírodou.

Zcela zdevastovaný zámecký areál získalo město na počátku devadesátých let. Na postupnou rekonstrukci historicky cenného objektu město navázalo i obnovou zámeckého parku a zahrady. Historický krajinářský park a původní zásobní zámecká zahrada byly přeměněny na současný plnohodnotný městský veřejný park s cílem zachovat maximum historických stop, podpořit genia loci a zároveň nabídnout plnohodnotné vyžití všem věkovým generacím obyvatel i návštěvníkům malého jihomoravského města.

Zámecký park dnes nese velmi zjednodušenou podobu prvorepublikového krajinářského řešení s cílem zachovat maximum vzrostlých starých stromů. Atmosféru dokreslují nově doplněné keřové patro, sadové a pokryvné růže. Cíleně je zde pracováno s biodiverzitou, a tak se park stal domovem pro mnoho druhů ptáků i hmyzu.

V prostoru původní zásobní zámecké zahrady a zahradnictví vznikl současný městský park se sportovišti, dětskými hřišti a koupacím biotopem. Prostor zde mají i venkovní expozice Vlastivědného muzea. Pravidelné trasování cest lemovaných okrasnými ovocnými stromy odkazuje na původně barokní kompozici užitkové zahrady. Funkce je však zcela současná.  Pro kompozici je stěžejní měřítko zámku, jeho zrcadlení ve vodní hladině a vizuální propojení s přírodou vně areálu.

Koupací biotop o rozloze 1700 m2 doplněný o brouzdaliště a vodní hry je nejen v letním období asi největším lákadlem zahrady. Molo umožňuje návštěvníkům detailně nahlédnout i do biologické čistící zóny; přibližuje tak proces přírodě blízkého čištění vody a nabízí možnost detailně pozorovat vodní rostliny či život ve vodě a u vody.

Fragmenty budovy prvorepublikového zahradnictví byly zachovány a dostaly novou funkci letního bistra, v torzu jednoho ze skleníků je pak symbolická „zahrada vzpomínek“ – střípky z historie města a ukázky divokých rostlin, které lze nalézt v okolní bohaté přírodě. Jako mulč pak slouží třetihorní místní písek (geologicky významná oblast), drcená hlušina z uhelných dolů (Rosicko-oslavanský uhelný revír) a elektrárenská struska (nejstarší tepelná elektrárna). Celé torzo pak popínají staré odrůdy vína, které odkazují na minulost města, ale i jeho současnost (a snad i budoucnost) jako oblasti rekreace a turistiky.

Vedle skleníku je umístěna venkovní geologická expozice opracovaného i neopracovaného kamene, informační tabule pak přibližují návštěvníkům historii zahrady a další zajímavosti.

Zahrada je protkána odkazy na historii místa i města. Dětské hřiště v okrajové partii připomíná historii „černého zlata“ – od doby pravěku v podobě hřiště pro nejmenší, po dobu těžby s „důlní věží“ a lanovkou na přepravu uhlí do elektrárny. Herní fontána se sochou žáby odkazuje na dávno zaniklé jezírko a ztracenou sochu. Hlušina z místních dolů byla použita nejen do podkladních vrstev cest, ale i jako výplň gabionů v nové části oplocení

Navržené rostliny dokreslují podobu zahrady – ovocného sadu, a to především alejemi okrasných hrušní a višní, a také symbolickými sady plnokvětých třešní a okrasných jabloní. Jsou doplněny bohatě kvetoucími záhony, okrasnými keři i divokými květinami.

Každá část má svou jasně vymezenou funkci tak, jako ji mívala původní užitková zahrada. Zároveň spolu tvoří harmonický celek v respektu k historické budově zámku i k duši místa.

Technické informace

Veřejný koupací biotop s denní kapacitou 500 návštěvníků je biobazénem IV. typu a kombinuje mechanické a biologické filtry s dočišťováním pomocí rostlin. Železobetonová konstrukce hlavního jezera je členěna do hlubší plavecké části s foliovým dnem a mělčí části pro neplavce, kde je povrch tvořen kamenným kobercem. Čistící zónu tvoří mechanické filtry, biofiltr, sedimentační nádrž a dočišťovací jezero s rostlinami v drátěných koších. Koupací a čistící část odděluje molo z kompozitního materiálu na ocelové nosné konstrukci. Zdrojem vody jsou dva vrty v areálu.

Dešťová voda se kompletně zasakuje na pozemku parku. Parkoviště jsou řešena distanční dlažbou nebo formou štěrkového trávníku.

Autorská zpráva

Autor: Ing. Jitka Vágnerová – Atelier V8 s. r. o.
Spolupráce: Ing. Martin Smělý, Ing. Arnošt Fabík, Aleš Dvořák, Ing. Věra Jelínková, Aquaprocon s. r. o.
Realizace:
Obnova zámeckého parku – Kavyl s. r. o. – 2014
Zámecká zahrada I. Etapa – TOMIreko s. r. o. – 2018
Zámecká zahrada II. a III. Etapa – Colas CZ a. s. – 2019

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Krásné. Musím se někdy do té Litomyšle podívat.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*