Zateplení vnitřních prostor

Po úspěšném zateplení fasády a střechy bytového domu přicházejí na řadu další opatření, která zlepší komfort bydlení, bezpečnost, nebo sníží provozní náklady domu. Často opomíjenou částí obytného domu jsou nezateplené vnitřní společné prostory, kde dochází k tepelným únikům do studených sklepů a do vstupních vestibulů. Díky absenci tepelné izolace bývá vstupní technické podlaží vytápěno z tepelných ztrát bytů, které těsně přiléhají k těmto prostorám. Není přeci nutné vytápět celé další podlaží navíc. Vhodných řešení je ale hned několik.

Z pohledu tepelně izolačního je vhodné izolace stropů dimenzovat tak, aby korespondovaly s již hotovým zateplením, pokud je navrženo a provedeno dle současné legislativy (ne tedy zateplení např. 5 cm). Energetický standard podporovaný v rámci dotačních titulů Panel 2013+, programy IROP či Nová zelená úsporám, klasifikoval tyto konstrukce do kategorie „doporučených hodnot“ zateplení podle platných norem ČSN 73 0540. Alespoň tento standard bychom měli dále držet i v návrhu izolace vnitřních stropů. Jinými slovy, pokud tedy máme fasádu izolovanou deskami z bílého polystyrenu o tloušťce cca 14 cm, na stropy nevytápěných sklepů bychom měli použít cca 10 cm tlusté desky tepelné izolace, abychom měli zateplení „vyvážené“. Tloušťka izolace bude samozřejmě záležet na technických parametrech typu izolace, kterou si vybereme. Pro srovnání – při použití šedých grafitových polystyrenů se zvýšeným izolačním účinkem můžeme použít menší tloušťku desky, než bychom použili v případně bílého polystyrenu. Výběr izolačního materiálu je ale značně limitován požárními normami.

Požární normy se neustále vyvíjejí a upřesňují se jejich výklady. Aktuálně platná je změna požární normy ČSN 73 0810 Z1 z května 2016. Tam se lze dočíst přesných mantinelů, kde je možné použít systémy s EPS, a kde už je nutné použít materiály nejvyšší požární třídy reakce na oheň A1 či A2. Prostory, kde se osoby trvale nevyskytují, tzn. sklepy jednotlivých bytů, nebo kde je požární nahodilé zatížení ρn ≤ 10,0 kg.m-2 (současně se nesmí jednat o horizontální či vertikální únikovou cestu jakéhokoliv typu), tam je možné použít standardní zateplovací systém s EPS. Ve všech ostatních případech je nutné použít izolace z minerálních vláken.

Požární norma dále hovoří o dodatečném zvyšování požární odolnosti izolovaných stropů, kde byla v minulosti aplikována izolace z pěnových polystyrenů. Doporučeny jsou požární vrstvy o tloušťce nejméně 15 mm pomocí omítek, nebo desek třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Tyto krycí vrstvy musí být zakotveny do stropních konstrukcí. V současné době už jsou zpracovány a certifikovány systémy izolace na izolace, takže z technického hlediska se už nejedná o problém.

Na strop lze samozřejmě aplikovat klasický zateplovací systém z pěnového polystyrenu nebo minerálních vláken, tvořený izolantem, tenkovrstvou omítkou a mechanickým kotvením. Uvědomme si ale, že pokud máme izolaci uvnitř objektu (na stropě či stěnách), odpadá zde již nutnost ochrany před deštěm a sněhem. Mechanické upevnění systému zde již také nehraje takovou roli, jako v případě umístění izolace na vnější stěně namáhané větrem.

Zjednodušenou alternativou klasických ETICS systémů je celoplošné lepení na stropní konstrukce bez dodatečného kotvení. Ze statického hlediska zde odpadá sání větru, zůstává pouze tíha vlastní izolace. Pro splnění požadavků požárních norem je vhodné (a někdy nutné) použít izolace z minerálních vláken. Pro celoplošné lepení se hodí desky s minerálními vlákny s kolmou orientací. Ve vnitřních prostorech není nutné chránit izolaci proti klimatickým jevům, je tedy možné desky z minerálních vláken pouze natírat či stříkat barvou, nebo je případně nechat bez povrchové úpravy.

Abychom dosáhli efektu bosáže, je možné použít i desky se sraženými hranami. Aplikace je velmi jednoduchá. Na očištěný povrch se celoplošně lepí izolační desky flexibilními cementovými lepidly. Po standardní době vytvrdnutí (min. 24 hodin) následuje odsátí prachu z povrchu desek a jejich penetrace pomocí akrylátového nátěru. Na takto připravené desky už je možné stříkat fasádní barvu, osvědčené jsou barvy akrylátové (kvůli přilnavosti). Toto řešení je v pořádku z tepelného i požárního hlediska, je zajímavé i vizuálně a navíc je o dost levnější než plnohodnotný systém ETICS.

Pokud potřebujeme vyřešit i akustickou ochranu bytů nad vstupním prostorem a chodbou, je vhodnější použít klasický systém minerální izolace do sádrokartonového roštu. Minerální izolace budou fungovat jak ze skelných, tak i z čedičových vláken.
 
Dbáme-li současně i na to, aby naše řešení bylo zároveň šetrné k životnímu prostředí, můžeme vybrat z materiálů se zpracovaným environmentálním hodnocením výrobku. Klasifikuje se komplexní energetická potřeba na výrobu, včetně šedé energie, znečištění ovzduší a vody během vlastní výroby a následné distribuci, dále množství veškerého odpadu a jeho potenciálu na recyklaci. Proces výroby tepelné izolace je mnohdy složitý, energie ušetřená během celého životního cyklu izolace (počítáno na 50 let) je však mnohonásobně vyšší, než energie potřebná na výrobu. U fasádních izolací z kolmých minerálních vláken je tento poměr cca 130x. Pokud se tepelná energie ušetří, není třeba ji vyrobit, a tím se dále snižuje dopad na životní prostředí, emise, odpady apod.

Jak je zde vidět, účinné řešení, které bude vyhovovat všem požadavkům normy, zároveň cenově přijatelné a použité materiály budou šetrné k životnímu prostředí, existuje. Ke klasickým zateplovacím materiálům z pěnového polystyrenu a minerální vlny můžeme v případě vnitřní izolace počítat i výše prezentované desky se sraženými hranami s názvem ISOVER TOP V. Nejen celý postup montáže podhledu s výrobkem ISOVER TOP V, ale i montáž sádrokartonové příčky a podhledu, jako i další rady k výběru vhodného řešení najdete v prospektu Příčky, předstěny a podhledy, který je volně k dispozici ke stažení, nebo v tištěné podobě na vyžádání na info@isover.cz.

www.isover.cz

podle podkladů společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s. – Divize Isover

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*