Zdicí prvky KMB Sendwix svou pevností nahradily i drahý betonový skelet

Fotogalerie ke článku (7)

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově

Domov pro seniory v Pelhřimově
Celá fotogalerie (7)

Domov pro seniory v Pelhřimově bude otevřen slunci a zeleni.

Místem, kde slunce téměř nezapadá, se stane nový Domov pro seniory, který v klidném prostředí Pelhřimovských sadů staví pro město Pelhřimov dodavatel GEOSAN GROUP, a. s. Šestipodlažní budovu kopírující linie oblouku otevřeného na jih vstříc zeleným trávníkům a lesním porostům navrhl ing. Jiří Nedorost z atelieru PROPROJEKT. Domov pro seniory roste ze zdicích systémů KMB Sendwix od společnosti KM Beta, a.s., které vyhověly i extrémním nárokům na nosnost a pevnost s ohledem na tlak svahu táhnoucího se po vnějším oblouku stavby či tepelně izolačním a akustickým požadavkům.

Do míst, kde kdysi stávala prvorepubliková zahradní restaurace a kam se chodilo tancovat a na nedělní čaje, se její pamětníci vrátí ve druhé polovině roku 2009, kdy bude Domov pro seniory dokončen. Připraveno pro ně bude 67 jednolůžkových a 17 dvoulůžkových bezbariérových pokojů s vlastním hygienickým zařízením, s přípojkou na TV a dokonce i na internet! Společné klubovny, restaurace, sluncem zalitá zazeleněná terasa nad vstupem ve vnitřním oblouku stavby a další tři střešní zahrady poskytnou důstojné podmínky zdejším obyvatelům, součástí bude i denní stacionář a „Domov se zvláštním režimem“ pro osoby trpící stařeckou Alzheimerovou demencí. Celková koncepce celé stavby včetně prostorového členění byla zpracována atelierem PROPROJEKT, spol.s r. o. - Jiřím Nedorostem, konečná úprava pohledů byla řešena ve spolupráci s architektem Petrem Fialou.
„Při projektování jsme museli respektovat kromě velikosti pozemku i svah, který nepravidelně ubíhá v levé části pozemku. Abychom minimalizovali rozsah zemních prací, navrhli jsme šestipodlažní stavbu, která levou stranou „zakusuje“ do svahu a stupňovitě jsme v této části ubírali patra. Vzhled budovy je pak výsledkem i naší snahy dosáhnout požadovaného počtu lůžek ze strany investora a tomu právě vyhověl obloukový tvar,“ vysvětluje ing. Jiří Nedorost z českobudějovického atelieru PROPROJEKT a dodává: „Snažili jsme se přizpůsobit se staveništi a přírodě, bez jakéhokoliv jejího znásilňování tak, aby výsledné dílo s přírodou co možná nejvíce splynulo.“

Stavba byla zahájena počátkem letošního roku a nejen s ohledem na rychlost výstavby zvolili projektanti zdicí systém KMB Sendwix od největšího výrobce střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta, a.s. „Hledali jsme materiál s dostatečnou pevností a nosností pro základy, který vytvoří opěrnou zeď vůči svahu. V městských sadech, kde Domov seniorů vyrůstá, jsme nechtěli způsobit extra velký provoz dopravováním velkých prefabrikovaných materiálů, je zde i snížený průjezd, proto jsme zvolili vápenopískové cihly systému KMB SENDWIX,“ vysvětluje důvody volby ing. Jiří Nedorost a pokračuje: „A druhým argumentem byla požadovaná hodnota zvukové neprůzvučnosti, kterou jsme potřebovali docílit mezi jednotlivými byty a kterou žádný jiný materiál, na rozdíl od prvků KMB SENDWIX, bez dalších dodatečných úprav nesplňuje.“

KMB SENDWIX je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Přednosti systému spočívají v nadstandardních tepelně technických, akustických a statických hodnotách, které vyjadřují tyto parametry: tepelný odpor R = 6,87 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K, index zvukové průzvučnosti Rw = 54 dB, pevnost 40 MPa, požární odolnost - třída A — nehořlavé, radioaktivita I = 0,2, a pracnost - 0,52 Nh/m2. Dané hodnoty výjimečně splní i některé běžné stavební systémy, vždy však pouze v jednom, maximálně ve dvou parametrech. Sendvičové zdivo KMB SENDWIX dosahuje dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry již při výrazně menších tloušťkách stěn (zdicí prvek SENDWIX 8DF pro nosné stěny je široký jen 240 mm), čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy.

Systém KMB SENDWIX byl certifikován od vnitřní omítky po vnější zdivo včetně lepidel, celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. V případě pelhřimovského Domova pro seniory byl použit systém KMB SENDWIX L s odvětrávanou izolací a lícovou přizdívkou v podobě cihly NF v bílé barvě (v základní nabídce je v celkem pěti barevných variantách) a systém KMB SENDWIX M, ve kterém je použitým izolantem minerální vata (Isover) s venkovní povrchovou úpravou v podobě šlechtěné omítky.
Tlak svahu a skály v zadní části suterénu kladl vysoké nároky na pevnost obvodových konstrukcí, proto zde byly osazeny prvky SENDWIX 8DF (248x240x248 mm) a SENDWIX 5DF (290x240x123) vedle sebe, čímž byl plnohodnotně nahrazen drahý betonový skelet. Právě hladký SENDWIX 5 DF-LP je prvek s největší pevnostní u stavebních materiálů u nás (pevnost v tlaku průměrná 40 N/mm2). Nosné stěny byly vystavěny z bloků SENDWIX 8DF-LP, v případě vyšších požadavků na neprůzvučnost stěn mezi jednotlivými bytovými jednotkami byly použity plné prvky SENDWIX 8DF-LP AKU (neprůzvučnost 54 dB již při šířce 240 mm). Ty se podobně jako příčkové zdivo SENDWIX 4 DF-LD (248x115x248 mm) pro oddělení sociálního zařízení v rámci bytových jednotek pokládají ve styčné ploše na pero a drážku a lepí se jen ložná spára. (Žádný jiný materiál nedosahuje zvukové neprůzvučnosti 42 dB již v tloušťce 115 mm.)
Součástí certifikovaných systémů KMB SENDWIX jsou lepidla a omítky, které pro vápenopískové zdivo speciálně vyvíjí společnost LB Cemix. „Jedná se o materiály, které jsou ušité na míru KMB SENDWIX a respektují charakter vápenopískových cihel. Cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění Flex SX-L obsahuje vysoké množství retenčních přísad proti zprahnutí malty, je rychleschnoucí a má vyšší odolnost proti stlačení ložné spáry. Zdicí malta 920 SX rychle zatuhne (20-40 minut), takže lepené zdivo se nepropadává, a i svou pevností 20 MPa v tlaku koresponduje s vysokopevnostním zdivem KMB SENDWIX,“ vysvětluje Ing. Miroslav Štenko, vedoucí útvaru vývoje společnosti LB Cemix, a. s.

Malé skladové plochy na stavbě pelhřimovského Domova pro seniory kladly nároky na logistiku dodávek materiálu, proto pro nástřik tisíce metrů čtverečních omítek poskytl LB Cemix sila, která se dle potřeby asi 1 — 2x týdně doplňují formou dofuku z cisterny. Omítky Cemix namíchané v silu se hadicí nastříkávají na stěnu v tloušťce pouze 8 až 10 mm, což přináší úsporu času i práce. Aplikovaná byla jednovrstvá omítka Cemix 0,73 ruční strojová. „I tento materiál byl vyvinut speciálně pro KM Betu. Jedná se o jednokrokové omítání, neboť zrno je tak jemné, že omítky jsou finalizovány vyhlazením a nemusejí se již upravovat štukem,“ pokračuje Ing. Miroslav Štenko. Protože vápenopísková cihla má tendenci vytáhnout z maltovin vlhkost, potřebuje ošetření stavební chemií, což bylo učiněno polymercementovým můstkem 221. Ten se natáhne na zdivo válečkem, zdrsní plochy a vytvoří jakési smirkové plátno, čímž se zvýší přilnavost omítky. Zároveň polymercementový můstek sníží nasákavost vápenopískových bloků a zlepší vysychání — druhý den se může nahodit omítka.
„Ve zdění KMB se promítají současné trendy, tj. přechod od klasického zdění na malty k tenkovrstvému lepení,“ pochválil na závěr KMB SENDWIX hlavní technolog Cemixu. To, že KMB SENDWIX „jde s dobou“ oceňují i další odborníci. S využitím systému KMB SENDWIX lze například postavit i moderní pasivní dům. Posouzení stavby z hlediska tepelné úspornosti je závislé na spotřebě tepla vztažené k m2 plochy za rok. Zatímco běžná výstavba od r .1995 vykazuje spotřebu energie asi 130 kWh/m2/rok a výjimkou není 200 kWh/m2/rok, se systémem KMB SENDWIX lze směle docílit hodnot potřebných pro energeticky úsporný (90 kWh/m2/rok ) až pasivní dům (55kWh/m2/rok). Vynikajících hodnot dosahuje KMB SENDWIX také z hlediska zdravotní nezávadnosti (horní mezní normová hodnota je I=0,5, pro zdivo KMB SENDWIX byla naměřena hodnota jen I=0,18!), úspornosti, efektivity při zdění a vynikající z hlediska akumulace tepla v konstrukcích. KMB SENDWIX je zkrátka moderním řešením pro stavbu rodinných i bytových domů a veřejných budov odpovídajících současným i budoucím potřebám.

Zdroj: TZ KM Beta, Privilege PR, s.r.o., 11.11.2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*