Zdicí systém SENDWIX:

Nový prvek pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základy.

SENDWIX 12DF-D THERM
Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4 %, u pasivních domů dokonce až o 6 %. Tepelné mosty se často vyskytují v místech styku vodorovné konstrukce s konstrukcí svislou, tedy například mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby. Pro minimalizaci tepelných mostů v těchto místech je určen nový vápenopískový prvek KMB SENDWIX THERM, který doplnil moderní dvouvrstvý zdicí systém od společnosti KM Beta navržený přímo pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. SENDWIX THERM se používá v rámci systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 175 nebo 115 mm jako první zakládací řada zdicích prvků.

Co je tepelný most?
Tepelným mostem nazýváme místo, kde dochází ke zvýšenému úniku tepla, tedy místo, kudy na jednotku plochy uniká mnohem více tepelné energie, než připadá na okolní konstrukci stejné plochy. V praxi se tepelné mosty projevují chladnějším místem v interiéru a nebo naopak teplejším místem v exteriéru (pokud je interiér teplejší než exteriér).

SENDWIX 16DF-D THERM
Vápenopískové prvky SENDWIX pro svislé konstrukce se vyrábějí ze směsi vápna, křemičitého písku a vody. KMB SENDWIX THERM je speciální izolační vápenopískový blok vyrobený ze stejných surovin, navíc však se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor až o 50 %. Použitím tohoto izolačního bloku ve svislé konstrukci dochází k minimalizování tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby. Nový prvek nabízí KM Beta ve třech rozměrech – pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm.
SENDWIX 16DF-D THERM – pro tloušťku stěny 240 mm, rozměry 498x240x113 mm
SENDWIX 12DF-D THERM – pro tloušťku stěny 175 mm, rozměry 498x175x113 mm
SENDWIX 4DF-D THERM – pro tloušťku stěny 115 cm (příčkovka), rozměry 498x115x113 mm
SENDWIX 4DF-D THERM
Doporučené ceny:
SENDWIX 16DF-D THERM (viz. obr. vpravo): 258,5 Kč/ks + DPH
SENDWIX 12DF-D THERM: 220 Kč/ks + DPH
SENDWIX 4DF-D THERM: 187,5 Kč/ks + DPH

Izolační vlastnosti při zachování vysoké pevnosti
Průměrná pevnost v tlaku činí u prvků THERM 20 N/mm2, je tedy shodná s pevností srovnatelných vápenopískových výrobků SENDWIX. Únosnost stěn se tak zařazením prvků THERM jako zakládací řady nesnižuje, jako je tomu například při použití pěnového skla nebo plynosilikátu.

Prvek SENDWIX 12DF-D THERM vyniká při tloušťce 175 mm a hmotnosti 11,2 kg/ks pevností 20 N/mm2, objemovou hmotností 1135 kg/ks a tepelnou vodivostí 0,33 W/mK. Tato kombinace vlastností, především vysoké pevnosti a zároveň tepelné vodivosti, je unikátní a umožňuje navrhovat vysoce izolované stavby i při velkém zatížení stěn, například u vícepatrových domů.

Zdění s novými tvarovkami
Nové prvky SENDWIX THERM se používají jako první zakládací řada. Vždy se proto zdí na maltu (doporučujeme PROFIMIX ZM 920, více na www.kmb-profimix.cz), a to i v případě, že v dalších řadách již bude využita technologie tenkovrstvého zdění na lepidlo.

Schémata řešení
Původní řešení – obvodová stěna bez přerušení tepelného mostu

Původní řešení

 
Nové řešení
Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 12DF-D THERM
Podsklepená budova – SENDWIX P

Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 12DF-D THERM Podsklepená budova - SENDWIX P

 
Nové řešení
Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 16DF-D THERM
Základ u nepodsklepené budovy – SENDWIX M

Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny tvarovkou SENDWIX 16DF-D THERM Základ u nepodsklepené budovy - SENDWIX M

 

Na ilustračním obrázku rozestavěného domu je ještě původní řešení....
O systému SENDWIX
Komplexní dvouvrstvý zdicí systém SENDWIX se základem v podobě vápenopískových zdicích prvků byl pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů přímo navržen. Vápenopískové zdivo, na něž se přikládá ještě tepelná izolace, představuje stále oblíbenější stavební materiál. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.

Systém je velmi variabilní, ve třech základních typech (SENDWIX M, SENDWIX P, SENDWIX L – schémata na www.sendwix.cz) nabízí celkem 64 různých řešení lišících se především tepelně-technickými vlastnostmi. Součástí jsou i prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo. Podrobnosti o systému najdete na www.sendwix.cz. Za výhodnou cenu nabízí zdicí prvky SENDWIX e-shop KM BETA www.shop.kmbeta.cz.

O společnosti KM Beta a.s.
Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel a nyní i páleného systému, je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci – Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci – Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 – 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny. Od listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín na výrobu páleného cihelného systému, jehož výrobní tradice začíná již v roce 1860. Nejnovějším závodem společnosti KM Beta a.s. je nedávno dokončený závod v Bzenci na výrobu maltových a omítkových směsí.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*