Zhodnocení veletrhu ISH

Mezinárodní veletrh zařízení koupelen, stavební techniky, zařízení budov, energie, klimatizace a obnovitelných energií
Frankfurt nad Mohanem, 10.—14. března 2009


Cíl dosažen: přes 200 000 návštěvníků na veletrhu ISH

Postup proti trendu: zvýšení počtu mezinárodních návštěvníků — každý třetí
návštěvník nepocházel z Německa

Odolnost vůči krizi: udržitelnost, efektivnost a obnovitelné zdroje energie se starají o vzestup odvětví

Celkem 202 000 návštěvníků přijelo do Frankfurtu nad Mohanem na nejvýznamnější mezinárodní veletrh ISH, který se konal 10.—14. března (roku 2007 jich bylo 217 000). Letos pokračoval veletrh ISH ve svém 50letém úspěšném příběhu, a to navzdory současným problémům v ekonomickém prostředí. Současně tato událost zaznamenala růst v počtu návštěvníků, jejichž zemí původu není Německo, čímž došlo k postupu proti obecnému trendu. Tento růst byl velmi významný, a to ze čtvrtiny roku 2007 na necelou třetinu. Frankfurtská výstavní plocha byla s 2361 vystavovateli z 58 zemí plně zarezervována, stejně jako tomu bylo v roce 2007 (2372 vystavovatelů).


Dr. Michael Peters, jednatel společnosti Messe Frankfurt, prohlásil: „Průběh veletrhu předčil naše očekávání. Výsledek je pro nás potvrzením toho, že pozitivní vývoj v dobách krize je nejenže možný, ale také důležitý. Ukazuje, že do budoucna orientovaná řešení jsou stále žádaná. A nadto všechno zřetelný nárůst zájmu mezinárodních návštěvníků demonstruje záviděníhodnou pozici, ze které se průmysl a veletrh ISH mohou těšit po celém světě. I v roce svých narozenin poskytuje veletrh ISH trhu důležité podněty — potvrzení toho jsme obdrželi ze vzájemného působení se sektorem hráčů a z pozitivní nálady, která zde na veletrhu převažovala.“
V souladu s průzkumy, které společnost Messe Frankfurt prováděla během veletrhu ISH, je odvětví vůči ekonomické krizi odolné. Trend spotřebitelů trávit více času doma společně s rostoucí poptávkou a zájmem o udržitelná řešení a obnovitelné zdroje v oblasti sanity, vytápění a klimatizace vyvolávají optimismus napříč daným průmyslem. Asi tři čtvrtiny vystavovatelů se vyjádřily o současném ekonomickém klimatu uvnitř odvětví jako o dobrém či uspokojujícím. Za povšimnutí stojí, že němečtí výrobci dávají vyšší ohodnocení než jejich zámořské protějšky: 84 procent srovnáváno s 66 procenty. V roce 2008 německé instalatérství a odvětví vytápění zaznamenalo obrat téměř 40 miliard eur, a zahrneme-li i svět koupelen, poskytuje toto odvětví práci 400 000 lidí.


Vytápění a klimatizace byly reprezentovány na veletrhu ISH asi 1300 společnostmi, těmi nejvýznamnějšími v oboru, z Německa a ze zahraničí. Přibližně 45 % zákazníků navštíví veletrh zejména kvůli řadě řešení pro účinné systémy a obnovitelné energie, které jsou tu předváděny. Klaus Jesse, člen organizačního výboru Konfederace německého odvětví ústředního topení (VdZ — Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft) a prezident Německé průmyslové asociace pro stavitelství, energie a ekologické technologie se k veletrhu ISH vyjádřil: „Tento výsledek znovu potvrzuje, že veletrh ISH je místem, kde se spolu setkávají vedoucí subjekty z Německa a z celého světa. Byli jsme velmi pozitivně překvapeni vysokým počtem návštěvníků a hlavně jejich vysokou kvalitou. Navzdory oslabeným zámořským trhům se zde projevil růst podílu návštěvníků ze zahraničí. Ústředním tématem byl systémový přístup: téměř na všech stáncích výrobci prezentovali strategii dvojité klimatické ochrany, kterou sledovalo zejména odvětví vytápění a němečtí politikové. Jednalo se zejména o energeticky efektivní vytápěcí systémy, které byly založeny na použití obnovitelných energií. Vysoká reprezentace odvětví zde nezanechává žádné pochybnosti, že spotřebitelům jsou poskytovány ty správné odpovědi, jak ušetřit náklady a energii, čímž také dochází k napomáhání ochrany životní prostředí. Náš průmysl si je jistý, že si udrží tržní věhlas předcházejícího roku, a to přinejmenším v Německu.“


Přes 700 výrobců prezentovalo své výrobky v sekci veletrhu Svět koupelen (Bathroom Experience) — celosvětově největšího showroomu pro inovativní design a udržitelnost v oblasti sanitárního zboží. Přibližně třetina návštěvníků přišla zejména proto, aby se dozvěděla více o novém mezinárodním vývoji v udržitelných koupelnových řešeních. Andreas Dornbracht, předseda Konfederace německého odvětví sanitární techniky (VDS — Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft), prohlásil: „Pro VDS a vystavovatele v sekci Svět koupelen byl letošní narozeninový rok velikým úspěchem. Navíc vysoký počet zámořských návštěvníků ujasnil, že zejména v obtížných dobách je veletrh ISH viděn jako jakási vlajková loď zaručující doplutí do cíle. Významným trendem v oblasti koupelnového designu je vývoj udržitelných instalatérských řešení, díky kterým dochází k zodpovědnějšímu využívání vody jako vzácného zdroje. Informační kampaň „Blue Responsibility“ sděluje podrobnosti o tom, čeho všeho již německé instalatérské odvětví v této oblasti dosáhlo. Letošní veletrh ISH v nás zanechal pevnější víru v to, že naše odvětví bude odolné vůči ekonomické krizi.“


Letošní veletrh ISH byl podle vystavovatelů opět velmi pozitivní. 82 procent vystavovatelů potvrdilo dosažení svých plánovaných cílů z účasti na veletrhu (2007: 84 procent). Dodavatelé si zvláště pochvalovali mezinárodní a vysokou kvalitu návštěvníků, počet nově získaných kontaktů a úroveň přijatých objednávek během veletrhu.
Zaměříme-li se na rozčlenění produktů a služeb představovaných na veletrhu ISH, pak největší zájem návštěvníků byl rovnoměrně rozdělen mezi vytápěcí a klimatizační techniku a svět koupelen. Michael von Buch und Polach, generální ředitel Ústředního sdružení sanitární, vytápěcí a klimatizační techniky (ZVSHK — Zentralverband Sanitär Heizung Klima), říká: „ISH roku 2009 poskytl vítanou protiváhu současným skeptickým a melancholickým náladám. Instalatérství, vytápění a odvětví s klimatizacemi působivě demonstrují, proč bude možné prokázat odolnost vůči ekonomické krizi v následujících měsících. Nabízejí širokou nabídku inovativních produktů a služeb, které vlastníkům domů dovolují udržet či dokonce zvýšit hodnotu jejich vlastnictví v časech podobných těmto. Vidíme v tom velmi slibnou oblast pro obchod, kterou se mohou zabývat naši průmysloví experti v následujících letech. To, že specialisté na obchod vytvořili největší skupinu návštěvníků, podtrhuje úspěch, který vzešel ze založení konceptu veletrhu ISH. Veletrh ISH je systémová výstava, která se ve stejné míře zaměřuje na instalatérství, vytápění a klimatizační techniku. A to je přesně to, co naši lidé hledají.“


Přibližně dvě třetiny z 200 000 návštěvníků jsou manažeři s vysokými rozhodovacími pravomocemi. Specialisté na obchod byli největší skupinou s účastí více než 80 000 osob. Další klíčové skupiny návštěvníků zahrnovaly inženýry, architekty, designéry, projektanty a obchodníky. Po Německu byly dalšími deseti nejvýznamnějšími zeměmi původu návštěvníků: Itálie, Nizozemsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Belgie, Spojené království, Polsko, Švédsko a Španělsko.


Příští veletrh ISH se bude konat 15.—19. března 2011 v Frankfurtu nad Mohanem
.Další informace
o předním veletrhu oboru, jeho doprovodných akcích a speciálních přehlídkách včetně fotografií v tiskové kvalitě najdete na www.ish.messefrankfurt.com.


Základní informace o Messe Frankfurt
S ročním obratem 436 milionů ?¬ a více než 1400 zaměstnanci po celém světě (data z roku 2008) patří mezi největší veletržní a výstavní společnosti. Skupinu Messe Frankfurt tvoří globální síť 29 dceřiných společností, 5 poboček a 48 mezinárodních obchodních partnerů, zajišťujících servis pro její zákazníky ve více než 150 zemích světa. V roce 2008 skupina Messe Frankfurt uspořádala více než 110 veletrhů, z toho přes 60 výstavních akcí mimo území Německa. V současnosti výstavní centrum ve Frankfurtu zahrnuje 322 000 m2 výstavní plochy s 9 halami a kongresovým centrem.
Více informací www.messefrankfurt.com

info@messefrankfurt.cz
www.ish.messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.cz

Zdroj: Tisková zpráva ISH, Happy Materials, březen 2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*