Žluťák v Humpolci

Ne vždy jsou podmínky pro stavbu domu snů na zelené louce, a proto přicházíme s ukázkou, jak je možné se vypořádat s pozemkem a stavbou, která právě ideál snového domu vaším pohledem nesplňuje. 

S požadavkem rekonstrukce nás oslovila klientka, která koupila 13 let starý rodinný dům. Po určité době užívání vyplynula na povrch řada nedostatků a klientka se na naše studio obrací s dotazem, zda můžeme svízelnou situaci vyřešit. 

Dům a zahrada byly tvarově a dispozičně neuspořádané. Vykazovaly veškeré atributy své doby, původní majitel byl náruživý kutil a dům stavěl svépomocí. Našli jsme tu skoro vše, co se dá do domu a na zahradu pořídit. V interiérech vládl chaos, místnosti byly vymalované všemi barvami duhy v křiklavých tónech, na podlaze se střídaly mozaiky různých povrchů. Obytnému prostoru dominoval nefunkční barový pult a krbová vložka opláštěná historizující obezdívkou.

Exponovanou pozici zabírala dvě velká akvária. Venkovní prostor se nesl v podobném duchu zmatku a neutěšenosti. Na vcelku komorní ploše zahrady bylo bahnité jezírko bez odpovídající filtrace a funkčního řešení nechtěného vtékání dešťové vody. Dále se tu nacházel velký plastový bazén a několik přístřešků. Masivní zpevněné plochy v šedé zámkové dlažbě dělily terénní stupně na několika výškových úrovních. Vstupním partiím dominovala rozsáhlá dlážděná plocha se schodištěm v lemu z tvárnic ze štípaného betonu. Toto schodiště, na kterém nevycházel krok při scházení, pohledově směřovalo do zdi garáže, nikoliv k hlavnímu vstupu.

Na začátku naší práce jsme zvažovali demolici objektu, ale v rámci finanční rozvahy se ukázalo, že to nebyla cesta pro naši klientku. V dalším kroku jsme stanovili náklady, které je možno do domu investovat, aby přestavba stále dávala ekonomický smysl. Samotnou rekonstrukci jsme rozdělili na čtyři zásadní okruhy:
Prvním z nich byl důraz na TECHNOLOGIE. Původní dům konzumoval spoustu elektrické energie. Topení zajišťoval elektrický přímotopný kotel, ohřev vody elektrický bojler. Nahradili jsme je tepelným vzduchovým čerpadlem. Energeticky náročné technologie jsme redukovali – především bazén s jeho silně nehospodárným provozem. Bazén jsme odstranili i z důvodu extrémní spotřeby pitné vody.

Druhým okruhem je HMOTA a tvarosloví domu. Dospěli jsme k závěru, že celý objekt sjednotíme do jednoho odstínu. Do bílého pláště zahalíme vše, včetně střechy, fasády a soklového zdiva. Světlou barvu jsme zvolili i proto, že se podkroví v letních měsících přehřívá a bílá barva i doplnění tepelné izolace do mezistropu by měly pomoci tento jev eliminovat. Rozhodně jsme se nechtěli vyhnout použití splitové klimatizace, a to z energetických důvodů. Barevná jednotnost přispívá k celistvosti a zklidnění celkového působení a pomáhá spojit „rozhádané“ proporce domu.

Třetím okruhem je INTERIÉR. Dispozice jsme sjednotili a prostorově zjednodušili. Bourali jsme nefunkční zákoutí, šikmé rohy příček, imitace klenutých nadpraží. Pomocí několika průrazů jsme vylepšili komunikaci uvnitř domu. Veškeré povrchy v obytných místnostech jsou nyní sjednoceny dřevěnou podlahou. Na povrchy zázemí domu (zádveří, koupelny) jsme použili epoxidovou stěrku. Stěny a stropy jsou vymalovány bílou barvou, která společně s novými interiérovými dveřmi v krémově bílém odstínu místnosti prosvětlila. Dům se opticky nadechl. Péči jsme věnovali nábytku, řešili jsme ho především formou vestavěných stěn tak, abychom navodili pocit volné dispozice interiéru.

Čtvrtým okruhem, asi i tím nejdůležitějším, byla ZAHRADA. V obytné části jsme vytvořili dvě velké prosklené plochy s posuvnými dveřmi. Terasa je vyzdvižena na úroveň podlahy v domě, tím jsme ji přičlenili k obytnému prostoru. Toto řešení opticky zvětšilo plochu obytného prostoru a zahradu přiblížilo. Nad terasu je plánována tzv. bioklimatická stínicí pergola. Zahradu dělíme do několika funkčních zón. Zóny se potkávají na stejné platformě pod úrovní terasy. Doplnili jsme stromy, které zajistí stín a vizuálně oddělí sousední halový objekt, s nímž rodinný dům sousedí. Místo nelogicky navržených funkcí, které si v původní zahradě překážely, se tu nyní vše točí kolem středobodu venkovního bydlení – terasy a pobytového trávníku. Ač plochou nevelká zahrada, při chytrém rozmístění funkčních zón pojme dětský koutek, drobné pěstování bylinek a zeleniny, prostorovou rezervu pro skleník, výběh pro psy, parkovací stání i příjemný vstup na pozemek po mírném schodišti. Schodiště teď již logicky směřuje od branky ke vstupním dveřím a není na něm třeba nepřirozeně střídat délku kroku. Zahrada nabízí i pohledy do krásných trvalkovo-travinných záhonů, keřů a korun stromů v předzahrádce, u vstupu i kolem terasy.

Původní řešení domu, pojetí pozemku i sama lokalita je často pro bydlení obrovskou zátěží. V současnosti je mnoho lidí s nevyhovující nemovitostí, kteří jsou postaveni před stejný problém a řeší otázku jako naše klientka: „Co s tím?“ Nebojte se, řešení zde vždycky je. Níže jsme pro vás vypracovali stručný návod, jak situaci rekonstrukce domu uchopit.

Návod pro domy z porevoluční éry na základě rekonstrukce domu Žluťáku:


1. TECHNOLOGIE – ENERGIE
1.1 Prověřit obálku (střecha, obvodové stěny, okna) domu po stránce tepelně – technické a zajistit její dimenzi v odpovídajícím standardu dnešní doby
1.2 Přepočítat energetickou náročnost objektu (na základě bodu 1.1), nahrazení energeticky nešetrných zdrojů topení a ohřevu teplé užitkové vody ideálně energií z obnovitelných zdrojů – tepelné čerpadlo, fotovoltaika, solární panely
1.3 Vyřešit likvidaci a nakládání s dešťovou vodou – retenční a akumulační nádrže, zasakování, závlahový systém
1.4 Využití šedé vody (voda z umyvadel a sprch – za předpokladu, že je stávající systém umožňuje oddělit) – odebírání tepelné energie z této vody
1.5 Omezit provozování venkovních a vnitřních bazénů, které konzumují energii a pitnou vodu a produkují znečištěnou vodu do kanalizačního systému
1.6 Eliminace chlazení za použití exteriérového stínění a využití vzrostlé zeleně

2. EXTERIÉR DOMU
2.2 Snahou by měla být korekce největších disproporcí objektu
2.3 Propojení exteriéru a interiéru směrem do klidové zahrady
2.4 Terasa by měla vždy být navázaná výškově na kuchyni, také by měla být částečně nebo plně krytá proti nepřízni počasí
2.5. Listnaté stromy, jakmile dorostou do určité proporce, mohou „milosrdně“ skrýt tvarové nedostatky domu a zároveň zajistit požadovaný stín v létě a prostup slunce v zimním období

3. INTERIÉRY
3.1 Zpřehlednění dispozic – ve většině případů se jedná o menší domy, které zápasí s velikostí místností
3.2 Použití vestavěného nábytku

4. ZAHRADA
4.1 Minimální procento skutečné zeleně by mělo zaujímat 70 % plochy pozemku
4.2 Na každou zahradu patří stromy
4.3 Závlaha – využívající dešťovou vodu, vodu ze zemního zdroje
4.4 Soukromí – po obvodu pozemku je vhodné vyřešit nežádoucí pohledy na sousední pozemky a objekty, a to nejen z terasy či trávníku, ale i pohledy okny zevnitř obytných místností domu.
4.5 Život – to nejdůležitější v zahradě není trávník, stromy či rostliny. Není to paradoxně nic zeleného. Je to cosi nehmotného – soubor všeho, co chce uživatel na zahradě dělat, jak chce zažít svůj prostor a jak zde chce trávit čas. Když si člověk vytvoří prostředí podle svých představ i venku, pak není omezen interiérem, ale může se těšit i ze zahrady a vychutnat si ji, kdykoliv je to možné.

Autorská zpráva
Foto: Lukáš Žentel a archiv OK Plan


Autor: OK Plan Architects s.r.o., zahrada Atelier Partero s.r.o.
Dodavatel stavební části: Humpolecká stavební s.r.o.
Nátěr střechy a fasády: Redok, s.r.o.
Dodavatel zahradní části: Landeco s.r.o.
Interiér: Čadas v.o.s.
Zastavěná plocha: dům 120 m2; garáž 60 m2           
Plocha zahrady: 880 m2

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    parádní práce. zvenku model 🙂 jsem zvědav, jak dlouho vydrží střecha bílá 🙂

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*