Zvýší se ceny stavebnin ještě letos?

Sedm z deseti stavebních firem očekává zdražení stavebnin ještě letos; příčinou je nárůst vstupních nákladů výrobců a růst inflace
Zvýšení cen stavebních materiálů ještě v letošním roce predikuje 71 procent ředitelů stavebních společností, v roce 2018 očekává zdražení až 80 procent firem. Příčinou zvyšování cen stavebnin je především nárůst vstupních nákladů výrobců a vzrůstající inflace. Zdražení cen stavebních materiálů se podílí na nejvyšším nárůstu nákladů u čtvrtiny stavebních společností. Vyplývá to ze Studie stavebních materiálů 2017 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Zvýšení cen stavebnin ještě v letošním roce očekává sedm z deseti (71 procent) ředitelů stavebních společností. Dvě třetiny (68 procent) stavebních firem avizují mírný růst cen, s razantním zdražením počítají tři procenta společností. Zachování cen na současné úrovni přitom predikuje čtvrtina (26 procent) ředitelů, pokles cen pak avizuje jen naprosté minimum (1 procento) stavebních společností. „Obecně očekáváme růst ceny stavebních prací, a to včetně materiálů. Důvodem pro růst jsou stále stoupající ceny vstupů,“ říká Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s. „Očekáváme nárůst v rámci inflace,“ dodává Jiří Pohloudek, obchodní ředitel, RD Rýmařov s. r. o.

Zdražení stavebních materiálů bude pokračovat i v roce následujícím, kdy mírné navýšení cen predikují již tři čtvrtiny (76 procent) stavebních firem. Výrazné zdražení očekávají čtyři procenta dotázaných. „Ke zvýšení cen stavebních materiálů pravděpodobně dojde v návaznosti na zvýšení cen energií, dopravy, materiálových vstupů. Nepředpokládám, že bude nějak razantní,“ tvrdí Vladislav Varmuža, místopředseda představenstva, Česká komora stavebních ekonomů o.s.

Růst vstupních nákladů výrobců stavebních materiálů a zvyšující se inflace jsou pak podle ředitelů stavebních společností klíčovými důvody pro daný očekávaný růst cen stavebnin. Nárůst mzdových nákladů u výrobců je příčinou zdražování podle téměř tří čtvrtin (71 procent) ředitelů stavebních firem, polovina (53 procent) dále uvádí zvyšování cen surovin, a dvě pětiny (40, respektive 39 procent) zmiňují růst cen surovin a zvyšování inflace. Nejmenší vliv na růst cen stavebnin má naopak podle ředitelů vliv nové legislativy (19 procent). Tento názor mají stavební firmy v celém sektoru bez ohledu na zaměření společnosti. „Značný nárůst ceny práce v důsledku rekordně nízké nezaměstnanosti a tlaku odborů na zvýšení mezd, rostoucí inflace a nárůst cen energií, vyšší náklady na údržbu či nákup nových zařízení zřejmě povedou ke zvýšení cen stavebních materiálů,“ shrnuje důvody pro zdražení stavebnin Mariusz Kostowski, ředitel obchodu a logistiky, CEMEX Czech Republic, s.r.o. „Vzhledem k poměrně nízké inflaci neočekávám významný růst cen stavebních materiálů. Výjimkou může být asfalt, který je ovlivňován cenou ropy na světových trzích. Do hlavních nákladových položek, které ovlivňují ceny materiálů, patří ale i mzdy, energie a PHM, a ty zřejmě mírně porostou. Vzhledem k cenovému boji na trhu a k nízké úrovni odbytových cen u generálních dodavatelů však nebude moc velký prostor pro zvyšování cen stavebních materiálů,“ říká František Fryš, jednatel, SWIETELSKY stavební s.r.o. „Zvýšení cen stavebních materiálů je meziročním standardním jevem; z hlediska výroby se jedná o energeticky náročné produkty. Vzhledem k inflaci, postupnému růstu cen energií a přehřátému stavebnímu trhu lze další zvýšení cen očekávat,“ dodává Miloš Horňák, výrobní ředitel, PS BRNO, s.r.o.

Zvýšení cen stavebnin se přitom podílí na nejvyšším růstu nákladů u čtvrtiny (25 procent) stavebních firem. V průměru významnější položkou je ale nárůst mzdových nákladů, které jako hlavní příčinu nárůstu nákladů označily téměř dvě třetiny (64 procent) ředitelů stavebních společností.  

Studie stavebních materiálů 2017 bude publikována již brzy na
www.ceec.eu.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*