DDM Duha

DDM Duha

areál Perla 01, Ústí nad Orlicí

(25. 11. 2016) Město Ústí nad Orlicí postaví v areálu Perly nový dům dětí a mládeže.

   
 
 
 
 

DDM Duha

Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo pořízení projektové dokumentace na novostavbu domu dětí a mládeže v areálu bývalé Perly. Tímto rozhodnutím zastupitelé určili další směr připravované revitalizace opuštěného areálu bývalé textilky v samém centru města.

Zastupitelé města Ústí nad Orlicí o předloženém záměru novostavby domu dětí a mládeže v areálu Perly rozhodli jednoznačnou většinou. Zasedání bylo přítomno všech 27 zastupitelů. Pro novostavbu, která kromě učeben a zázemí domu dětí a mládeže obsahuje tělocvičnu, hudební nahrávací studio, vnitřní i venkovní lezeckou stěnu a relaxační plochu, hlasovalo 23 zastupitelů, 4 se zdrželi a žádný nebyl proti. Před zahájením výstavby bude provedeno odstranění stávajících výrobních hal, které jsou ve špatném technickém stavu a ani dispozičně novému záměru nevyhovují. Snahou města bude bourací práce provést efektivně a s ohledem na životní prostředí, proto jednou z prováděcích podmínek bude recyklace stavebního materiálu a požadavek na jeho opětovné použití. Demolicí dojde k uvolnění plochy areálu nejen pro další připravovanou výstavbu, ale také pro řešení bezplatného parkování v centru města.

„V září byl zastupitelstvu předložen návrh na rekonstrukci jedné z hal za účelem výstavby domu dětí a mládeže společně s Centrem rozvoje. Byli jsme připraveni ucházet se o dotaci v rámci programu EU IROP. Bohužel nastavené dotační podmínky, které byly zveřejněny začátkem října, náš původní záměr změnily. Avizovaná výše podpory na jeden projekt byla zkrácena o více jak polovinu, přesně vyčísleno – dotace může být poskytnuta v maximální výši 18 milionů korun. Při celkových nákladech rekonstrukce odhadnutých na 74 milionů byla pro nás případná podpora nedostačující. Navíc rekonstrukce haly neumožňovala výstavbu domu dětí společně s tělocvičnou. Ta by sice mohla být realizována samostatně v následujících letech, ale jen z vlastních prostředků města,“ řekl starosta města Petr Hájek. „Zastupitelstvu bylo předloženo poměrně podrobné porovnání obou záměrů, tedy rekonstrukce haly za účelem umístění DDM a Centra rozvoje bez tělocvičny s možností žádat o dotaci a proti tomu novostavba DDM s tělocvičnou, ale bez možnosti získání dotace. Podmínky dotačního titulu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání totiž neumožňují výstavbu nových objektů,“ doplnil starosta města.

Prezentace obou záměrů veřejnosti a zastupitelům města
Před konáním zastupitelstva města byl záměr výstavby nového domu dětí a mládeže předložen ústecké veřejnosti k diskusi. Zájemci se mohli nejprve seznámit s podklady prostřednictvím webových stránek města, facebookového profilu a reportáže místní kabelové televize OIK. Následně při veřejné prezentaci na Malé scéně, kde starosta města v otevřené diskusi reagoval na všechny dotazy a připomínky. Stejnou prezentaci měli k dispozici zastupitelé, kteří rozhodovali o dalším směřování revitalizace Perly.

„Porovnání záměrů obsahovalo shrnutí a definování současných potřeb města. Zároveň odůvodnění záměru výstavby domu dětí a mládeže, který navštěvuje více jak tisíc dětí a dnes svoji činnost provozuje v pronajatém a dispozičně nevyhovujícím objektu. Materiál dále obsahoval popis a rozsah činností Centra rozvoje, porovnání dispozičního a architektonického řešení, rozpis očekávaných investičních a provozních nákladů a časový harmonogram na následující dva roky,“ vysvětlil Petr Hájek. „Architektonický návrh nového DDM je velice zdařilý a nadčasový. Tělocvičnu může v dopoledních hodinách využívat ZŠ Komenského, která sídlí cca 300 m od areálu Perly. Žáci školy dnes docházejí stejnou vzdálenost do pronajaté tělocvičny VÚB. Jsem přesvědčen, že realizací stavby vznikne v centru města, vedle budovy ZUŠ a Hernychovy vily další objekt, na který bude město Ústí nad Orlicí po právu pyšné,“ zakončil starosta.

Investiční záměr v rozsahu návrhu stavby
Dům dětí a mládeže Ústí nad Orlicí

tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

 
 
 
 
49.9744303
16.3967703
DDM Duha

DDM Duha
areál Perla 01
Ústí nad Orlicí

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz