Dům sociálních služeb v Pacově

Dům sociálních služeb v Pacově

Pacov

(26. 10. 2020) Atelier Vyšehrad

   
 
 
 
 

Dům sociálních služeb v Pacově

Dům sociálních služeb v Pacově je koncipován jako přístavba k domu seniorů, na který provozně i hmotově navazuje. Po urbanistické stránce stavba respektuje danosti lokality, pozornost byla věnována jejímu osazení do svažitému terénu. Severní fasádou je dům přisazen k přilehlé komunikaci a navazuje tak na uliční frontu stávajícího domu seniorů. V západní části se dům stáčí do zahrady v půdorysné stopě písmene L. Vznikl tak jižně orientovaný vnitroblok, sloužící jako pobytová zahrada. Při západním průčelí navazují vnější pobytové plochy na rekultivovanou vodní plochu.


Architektonicky je objekt založen na kombinaci čistých ortogonálních ploch a ploch půdorysně zalamovaných (linie lodžií a linie chodeb), které stavbě dodávají určitou dynamičnost a hravost. Záměrem bylo vytvoření rostlého, ale funkčně přehledného prostoru, který bude pro uživatele inspirativní, bude zaměstnávat jejich pozornost, zároveň však bude čitelný a snadno identifikovatelný. Důležitou součástí návrhu je zprostředkování kontaktu s exteriérem i hůře mobilním seniorům. Navrženy jsou rozměrné transparentní plochy, průhledné i pouze průsvitné, pobytové lodžie apod. Důraz byl kladen i na zachování intimity a pocitu bezpečí.

Stavba má specifickou funkci, je to dům se zvláštním režimem. Koncept domu, dispozic i vybavení jednotlivých podlaží umožňuje komplexní péči o seniory s Alzheimerovou chorobou. Podstatným determinantem provozního a dispozičního řešení byl požadavek na bezbariérové propojení budovy s provozem přilehlého domu seniorů. Na úrovni suterénu je technické zázemí a prádelna. První, druhé a třetí nadzemní podlaží jsou koncipována jako pobytová. Základním prvkem těchto podlaží jsou do malých bloků sestavené pokoje klientů. Jednotlivé bloky oddělují „zálivy” chodeb, které mají různou specifickou funkci – například ergoterapie, kaple, prostor pro návštěvy. Na každém pobytovém podlaží je jídelna s přípravnou, hygienické prostory, případně prostory pro personál.

Konstrukční a materiálové řešení
Budova, založená na pilotách, je koncipována jako železobetonová monolitická konstrukce, kombinující převážně železobetonové příčné stěny a stropy. Konstrukce vertikálních komunikačních jader je rovněž železobetonová monolitická. Konstrukce spojovacího krčku je kombinací ocelových příhradových nosníku a ocelobetonových stropů. Materiálově se na fasádách domu uplatňují homogenní plochy z profilů litého skla, plochy výplní otvorů a plochy železobetonových desek lodžií lemovaných výraznými ocelovými konstrukcemi oddělujícími jednotlivá podlaží.

Dům sociálních služeb Pacov získal titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019 za komplexní urbanistické a architektonické řešení včetně propojení se stávajícím areálem.

Autor a projekt: VYŠEHRAD atelier – Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Martin Šafránek
Dodavatel: PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou

tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

29. 1. 2021 18:41:57

Re: Chytremapy.cz nově ukazují rozsáhlé možnosti aplikace GisOnl...

Fakt pěkný. Má to jenom jednu malinkou chybku. Očekával bych, že podobná aplikace bude přístupná veřejně a zdarma pro celou republiku, například prostřednictvím portálu geoportal.gov.cz. Ten většinu uvedených funkcí sice nabízí, ale kombinace s "panoramou" či "streetview" a s dalšími informacemi o objektech či věcných břemenech tam chybí, zatímco zde to je skutečně vše. (Jistě, dalo by se pokračovat a mít na jednom místě ke všemu již publikovanému ještě např. podrobnou geologickou mapu ČR, která má zase svůj samostatný portál, a patrně by někoho napadly další mapové vrstvy, zrovna jsem si vzpomněl - máme další portál s historickými mapami, jojo....) Proč to píšu? Chápu, že Top Gis je komerční firma a že musí vydělávat, to je v pořádku. Na druhou stranu je mi nesmírně líto, že existuje již tolik různých mapových portálu, vzájemně se různě překrývajících či duplikujících svými daty a službami. Je to nepřehledné a nemůžu se zbavit silného pocitu mrhání lidskou prací a umem. V moderním statě 3. tisíciletí bych čekal nějaký partnerský projekt státu a soukromých subjektů, který by sjednotil všechna data pro "chytrou mapu ČR" na jednom místě a ta pak poskytl veřejnosti z velké části zdarma, s možností např. připlatit si za některé již velmi specifické vrstvy a informace. Tak by se to líbilo mně jako uživateli i jako občanovi. :)

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz