Dvě budovy v jedné

Dvě budovy v jedné

Trutnov

(30. 11. 2015) Ateliér ATIP

   
 
 
 
 

Dvě budovy v jedné

Administrativní budova a montážní hala ABB byly umístěny do zářezu svažitého terénu trutnovské průmyslové zóny Krkonošská. Jednopodlažní skeletová stavba s prefabrikovanou konstrukcí má obdélníkový půdorys. Její šedá fasáda bez oken má netradiční strukturu.
Investor chtěl vybudovat objekt na „zelené louce“, který bude vyhovovat provozním nárokům a potřebám současného provozu společnosti ABB s.r.o. A samozřejmě trval na tom, aby stavba splňovala hygienické a mikroklimatické podmínky a využila veškeré energetické zdroje včetně nízkopotenciálních. Architektonický ateliér ATIP a.s. dokázal investorovy záměry realizovat, zajímavou strukturou fasád navíc hmotu objektu odlehčil.
Budova je rozdělena na dvě propojené části - administrativní budovu pro 220 zaměstnanců v jednosměnném provozu, hala je určena pro výrobu a testování rozvaděčů a jejich uvádění do provozu, také se zde navrhují systémy řízení a chránění v energetice. Pracuje v ní 90 zaměstnanců ve dvousměnném provozu. Všechny provozní úseky budovy jsou propojeny, dopravní obsluha zajišťuje zásobování těžkými nákladními vozidly.

Objekt má střídmé architektonické prvky, jeho barevnost je typická pro společnost ABB.
„V současné době průmyslové podniky chtějí, aby jejich objekty byly kvalitně postavené a také aby měly svou osobitou tvář a šmrnc. Stávají se tak součástí reprezentace firem na veřejnosti. V průmyslové zóně musí objekt také navíc řešit otázky dopravní obslužnosti, územní regulace a kompozice prostorového řešení tohoto „mikrokosmu“. Vlastní stavba i technologické vybavení ABB splňuje vysoký estetický i technologický standard v kategorii staveb tohoto druhu,“ říká architekt Martin Vokatý.

Hlavní nosné konstrukce tvoří betonový skelet na pilotách a plošné podružné konstrukce. Objekt byl projektován a dimenzován tak, aby umožnil rovnoměrné finální sednutí všech jeho součástí. Nosný systém je z betonových prefabrikovaných prvků, sokl z prefabrikovaných panelů, stropy z panelů Spiroll a podlaha 1. NP z drátkobetonu. Lehký obvodový plášť je z hliníkových profilů, jeho skleněné plochy včetně oken jsou vybaveny izolačním dvojsklem. Pro zateplení budovy byly použity Pur nebo Pir desky na průvlaky v skeletu, izolace EPS na běžnou železobetonovou stěnu, PVC fólie na hydroizolaci a minerální vlna na střešní plášť.
Montážní hala má svislé nosné konstrukce provedené jako železobetonové prefabrikované sloupy, osazované do kalichů. V obvodových stěnách je modul sloupů zahuštěn pro montáž sendvičového obvodového pláště, jehož panely mají jádro z minerální vlny a šedé IPN2. Vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonový montovaný halový skelet s některými vodorovnými prvky z předpjatého betonu. Vnitřní stěny haly byly zhotoveny ze skořepinových betonových tvárnic a SDK konstrukcí. Hala má v jednom směru modulové rozměry 10 x 8,0 m, a v druhém směru 4 x 14,21m.
Administrativní budova přiléhá k montážní hale svou delší jihozápadní stranou. Její skelet je po obvodu vyzděný z pórobetonových tvárnic, kolem vnitřního tříramenného schodiště má železobetonovou stěnu. Opláštěná je šedými a stříbrnými fasádními deskami Cembrit Zenit. Vnitřní stěny jsou ze SDK konstrukcí, jen kolem schodiště byly použity skořepinové betonové tvárnice. Administrativní část má v jednom směru modulové rozměry 11 x 8,0 m, v druhém 8,0 x 6,35 m.
Jana Středulová

Areál ABB, Trutnov – Průmyslová zóna
Generální projektant: ATIP a.s. – ing. arch. Martin Vokatý

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

 
 
 
 
50.5653838
15.9090923
Dvě budovy v jedné

Dvě budovy v jedné
Trutnov

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz