Ecocity Malešice v Praze

Ecocity Malešice v Praze

(29. 1. 2016) Vápenopískové systémy v praxi

   
 
 
 
 

Ecocity Malešice v Praze

Vápenopískové zdicí prvky nabízejí řadu zajímavých vlastností využitelných v bytové výstavbě, včetně rychlosti zhotovení zdiva objektu. Důkazem je použití systému strojního zdění VAPIS QUADRO pomocí minijeřábku v urbanistickém projektu Ecocity Malešice, který spoludefinuje bytovou výstavbu brzké budoucnosti.

Exkluzivní obytný areál "Ecocity Malešice" představuje soubor pěti energeticky pasivních obytných domů. Realizace probíhá ve dvou etapách. První etapa obsahuje 44 bytů ve dvou bytových objektech (generální dodavatel stavby Konstruktis, a. s., dokončeno v roce 2014), druhá etapa nabízí 66 bytů ve třech objektech (generální dodavatel stavby B.P.B.P. ČR, dokončení plánováno na 12/2015). V přípravě je nyní další fáze objektu.

Jedná se o první energeticky pasivní obytný areál v České republice. Projekt Ecocity Malešice se nachází v klidné a čisté části Malešic, mezi přirozeným lesem a Malešickým parkem. Spolu se zelení osázeným bezprostředním okolím bytových domů tak vzniká úžasný pás zdravého prostředí. Domy jsou vůči sobě orientovány tak, aby si vzájemně nestínily. Kompozičně přitom tvoří jednotný celek. Všechny byty v projektu jsou orientovány jižním směrem a mají důmyslně řešené dispozice. Velké prosklené plochy oken přivádějí do bytů dostatek světla. Byty jsou vybaveny buď slunnou lodžií, nebo praktickou předzahrádkou. Doslova klimatickou oázou je pak vnitřní prostředí bytů. Automatický systém řízeného větrání s rekuperací tepla zajišťuje stabilní teplotu a čistý vzduch bez škodlivin. V bytech se nemnoží roztoči, nevznikají plísně a přítomnost pylu a prachu je omezena na minimum.

Konstrukce horní stavby objektů je navržena jako stěnový systém, který je tvořen obvodovými a vnitřními stěnami v 1. NP a 2. NP z železobetonu a od 3. NP do 6. NP z vápenopískových tvarovek VAPIS QUADRO s minijeřábky, v tloušťkách pouze 20 a 24 cm. Zajištěna je tak vysoká vzduchová neprůzvučnost i nadstandardní tepelná akumulace konstrukcí. Stěny z vápenopískových cihel VAPIS navíc zaručují velmi příznivé hodnoty vzduchotěsnosti obálky budovy u detekční metody Blower-door test. Hřejivé, přírodní odstíny vnějších omítek v kombinaci s plošně prosklenou jižní fasádou a dřevěné pohyblivé clony na balkónech dávají projektu nezaměnitelný styl.

Použitý zdicí systém
Díky pozitivním referencím z předcházejících projektů developera byla rychlost zhotovení zdiva rozhodujícím kritériem při rozhodování o použité technologii i v tomto urbanistickém celku. Použit je přesný stavebnicový systém VAPIS QUADRO pro strojní zdění s minijeřábem do tenkovrstvé malty o výšce lože 2 mm. Rychlost zdění se díky minijeřábku pohybuje na úrovni cca 0,25 hod./m2, přičemž vlastnosti vápenopískového zdiva zůstávají zachovány.

Systém VAPIS QUADRO se vyrábí v třídě pevnosti 20, resp. 25 MPa, charakteristická pevnost zdiva se pohybuje okolo 14 MPa. Třída objemové hmotnosti bloků činí 2,0, díky tomu bloky QUADRO splňují při tl. 24 cm s velkou rezervou normový požadavek vážené stavební neprůzvučnosti pro mezibytové stěny 53 dB (naměřené hodnoty R´w = 56 dB). Výsledným efektem jsou zisky užitné plochy pro investora, při splnění všech dalších stavebně technických požadavků na objekt.

Při zdění osadí zedník v jednom záběru 0,5 m2 zdiva (osmkrát více než při ručním zdění), a to bez náročné fyzické zátěže. Základním formátem systému jsou bloky 1/1 (50×50 cm), ty tvoří cca 85 % zdiva. Doplňkové formáty a řada vyrovnávacích cihel umožňují dosáhnout libovolného délkového a výškového modulu, omezují nutnost řezání a zmenšují zdicí modul, to vše optimálně v základním rastru zdění 12,5 cm. Celkem je k dispozici devět formátů bloků pro každou tloušťku zdiva (celkem 7 tlouštěk od 115 do 365 mm). Důležitým pomocníkem pro zdění je kladečský plán stěn – tzv. spárořez. Plánovací software QUADROplan vykreslí na základě podkladů od projektanta přehledně všechny formáty cihel v každé stěně a současně spočítá přesné výměry a potřebný materiál. Dodržení postupu zdění dle kladečských listů pak znamená i dodržení správné vazby a skladby zdiva. „Kladečáky“ zpracuje výrobce podle výkresové dokumentace, současně s tím se provádí optimalizace zdiva z pohledu minimalizace stavebních prořezů a je současně umožněno plynulé zásobování stavby aktuálně potřebnými prvky.

Projektant: Podlipný Sladký architekti, s. r. o.
Investor: Rezidence Malešice, s. r. o. (skupina JRD)

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2015, str. 66-67

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

  Výrobci/dodavatelé

V Lukách 132

267 01 Beroun

Telefon +420 311 644 705

http://www.vapis-sh.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz