Eliška a Františka v Černošicích

Eliška a Františka v Černošicích

(12. 1. 2015) V Černošicích proběhla vyzvaná soutěž na bytové domy, do užšího kola postoupily dva projekty - jedním z nich je návrh od architektů z ateliéru Grido. Ten se ale nakonec realizovat nebude. Autoři domy navrhli tak, aby bylo možné do poslední chvíle variovat velikosti bytů za podmínky nepřekročení celkové kapacity. 

 
 
 
 

Eliška a Františka v Černošicích

V Černošicích proběhla vyzvaná soutěž na bytové domy, do užšího kola postoupily dva projekty - jedním z nich je návrh od architektů z ateliéru Grido. Ten se ale nakonec realizovat nebude. Autoři domy navrhli tak, aby bylo možné do poslední chvíle variovat velikosti bytů za podmínky nepřekročení celkové kapacity. 

„Náš návrh v sobě pojí tří důležité součásti současné architektury: ekonomii, design a tradice. Jenom vyvážený amalgam těchto tří ingrediencí může uspokojit investora, architekta a spotřebitele současně,“ říká architekt Peter Sticzay-Gromsky a dodává: „Návrh je ekonomický, protože využívá maximální zastavěnost pozemku při minimální  ploše fasády a minimální uhlíkové stopě stavby. Slaďuje trendové prvky současné architektury s praktickými opatřeními stínění, spojené se zabezpečením ochrany či intimity bytových jednotek. Zároveň je tradiční, jeho hmoty nepřevyšují objemy v tradiční zástavbě a členění fasády i mobilní fasádní prvky a materiály našly inspiraci v původní zástavbě Černošic.“
Dva jednoduché, proti sobě posunuté bloky vycházejí ze stávajícího územního rozhodnutí. Autoři chtěli maximalizovat zastavěnou plochu pří zohledněnívýhledu na Brdy z každého bytu.

Využití pozemku bylo řešeno ve variantách – buď rozparcelováním do soukromých předzahrádek nebo kombinací předzahrádek a společných poloveřejných prostor. Objekty jsou vyzdvihnuté 20 cm nad terén, což přispívá k většímu soukromí přízemních bytů. Ve společné části budou dva altány.Konstrukční řešení
Objekty jsou díky spodnímu patru garáží založeny na únosné základové půdě. Použití pilot na jihovýchodní straně garáží musí ověřit statické řešení.
Spodní stavba je řešená jako železobetonová „bílá vana“. Nadzemní konstrukce jsou vyzdívané z Porothermu se železobetonovými stropy. Dispozice je prostá a ve všech patrech se opakuje, takže stavba je výhodná zejména z ekonomického hlediska velmi výhodná. Jednoduchost hrubé stavby dává prostor pro profesionální zvládnutí stavebních detailů i aplikaci fasádních prvků. Konzoly říms stavby opticky dělí - vytvořené jsou prodloužením stropních desek bez přerušení tepelných mostů. V interiéru jsou aplikovány 15cm podlahy s důrazem na akustiku plovoucích podlah a redukci nekomfortních schůdků na verandu. Objekty i pozemek je bezbariérový. Světlá výška v místnostech je 270 cm.

Fasáda
Fasáda představuje plochu, která oživuje bezprostřední okolí, pomáhá začlenit objekt do areálu i do města. Objekt má všechna okna bezparapetní, což umožňuje výhledy do okolí – zároveň ale může snižovat soukromí v bytech zejména při kontaktech přes ulici. Proto jsou římsy objektů vybavené posuvnými stínicími slunolamy nebo jenom panely (dle orientace). Tyto pohyblivé propriety neustále mění fasádu a z verand vytvářejí místnost navíc. Fasáda je vytvořená z KZS s minerální tenkovrstvé omítky ve dvojím barevným provedení – vila Eliška – tabákově hnědá, vila Františka sněhobílá.
Autorská zpráva
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz