Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžité úpravy stavebního zákona

Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžité úpravy stavebního zákona

(16. 12. 2021) Vznikla společná iniciativa s názvem CityDeal

 
 
 
 

Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžité úpravy stavebního zákona

„Deset největších měst Česka tvoří 78 % ekonomiky celé země, stát jim při plánování a rozvoji nesmí házet klacky pod nohy, jak se dosud děje,“ zaznívalo opakovaně ve čtvrtek 1. prosince v CAMPu (Centru architektury a městského plánování) na odborné konferenci z úst hlavních plánovačů největších českých měst. Praha, Brno, Ostrava, Plzeň i Liberec při příležitosti prvního společného setkání svůj jednotný pohled na věc deklarovali založením společné iniciativy s názvem CityDeal, jejíž cílem je nabídnout státu rychlé řešení pro zdravý rozvoj jeho měst a regionů, zlepšení prostředí, ve kterém žijeme a především zlepšení ekonomické situace celého Česka.

Plánovači největších českých měst vyzývají poslance k okamžité úpravě nově schváleného stavebního zákona. Ten dnes městům zamezuje například tvořit své územní plány nebo mít vlastní stavební předpisy.

„Chápeme, že kontrolu státu máme z historie velmi hluboko zakořeněnou, jsme však toho názoru, že po 32 letech je opravdu čas změnit pohled na věc. Nebavíme se o anarchii měst, ale o společných pravidlech pro všechna města a obce s ponecháním možnosti reagovat na místní specifické podmínky,“ říká Ondřej Boháč, ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR). „Vytvářet kvalitní prostředí v Ostravě a v Praze podle jednotných stavebních pravidel jednoduše nelze,“ doplňuje ředitel MAPPA Ostrava Ondřej Vysloužil.

„Každé město je unikátní, u nás se například stékají čtyři řeky. Chtít po velkých městech jednotné stavební předpisy je podobně nerozumné jako kdybychom chtěli roubovat jedna pravidla na správu národního parku Krkonoše a Podyjí,“ doplňuje Irena Vostracká, ředitelka plzeňského Útvar koncepce a rozvoje. 
Rezignace na plánování a unikátní přenesená působnost
„Stavební zákon má v podstatě dvě části: územní plánování a povolování. Nový stavební zákon naprosto rezignoval na tu první část, bez které se ovšem k povolení nedostanete,“ říká ředitel brněnské Kanceláře architekta města (KAM) Michal Sedláček. Dalším problémem celé skládačky je v Evropě unikátní institut tzv. přenesené působnosti. Ten podle šéfa Kanceláře architektury města Liberec Jiřího Janďourka často vytváří absurdní a zmatečné situace: „Jeden konkrétní úředník dává k záměru pro výstavbu hned dvě vyjádření, přičemž jednou je souhlasné za město a vzápětí druhé nesouhlasné za stát. Lidé tomu nerozumí a já se jim nedivím. Stát by měl při hledání dohody v území brát obce jako rovnocenného partnera. A ne se tvářit, že jedná s nedospělým děckem, kterému musí pomáhat se vzděláním.“

Janďourek zároveň upozorňuje, že politická reprezentace každého města nese plnou odpovědnost za rozvoj obce. „Proto by obce měly mít i postavení dotčeného orgánu a posílit tak svoji pozici právě při povolování staveb ve vztahu k hlavnímu dokumentu obce, kterým je územní plán,“ dodává. 

V celé Evropě jsme spolu se Slovenskem jediným státem, kde tento systém přetrvává. Také jsme nejpomalejší v povolování nových staveb. V žebříčku nám dělají společnost státy střední Afriky.

„I kvůli tomuto systému má Brno platný územní plán z roku 1994 a nový plán pořizuje už 20 let. Podobný problém mají však i ostatní velká česká města,“ doplňuje Sedláček.

Dalším z řady problémů je systém tzv. jednotného standardu, který všem obcím např. nařizuje používat stejnou legendu v územních plánech. „Požadavky státu se ale naprosto míjí s realitou. Fungující územní plán Plzně založený na struktuře města bude nutné změnit v barevný obrázek naprosto nepřehledný nejen pro úředníka, ale hlavně pro občany,“ říká Vostracká a doplňuje: „Stát v podstatě nedokáže říci, jaká data po nás chce, a hlavně k čemu to bude sloužit.“ 

CityDeal: dejte městům možnost pořizovat si území plány a stavební předpisy

Česká města pojmenovávají konkrétní kroky, které vedou k rychlému zlepšení situace:
• Právo obcí pořizovat své územní plány v samostatné působnosti
• Možnost obcí pořizovat své stavební předpisy podle místních specifik v mezích jednotného stavebního zákona
• Dokončení rozpracovaných územních plánů

„Města mají plánovat města. Stát jim nemusí říkat, jak se mají naplánovat. Potřebujeme takovou změnu, aby měl klíčové postavení v procesu primátor nebo starosta, nikoli při vší úctě ministerský úředník. A změnu potřebujeme hlavně ukrutně rychle. Včera bylo pozdě. Pokud budeme několik let diskutovat, bude to národní tragédie,“ uzavírá Ondřej Boháč. 

Záznam z odborné diskuze z 1. prosince v CAMP najdete ZDE

Tisková zpráva

 
 
 
 

17. 12. 2021 15:41:37. Re: Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžité úpravy... Lubor

  Pamatuju si, jak těsně po revoluci probíhala diskuse o potřebě novýho stavebního zákona. Bavili jsme se o tom, že potřebujeme zákon logickej, přehlednej, stručnej, funkční. Padl názor, že jeden z nejlepších systémů stavebního práva má Bavorsko, navíc je nám kulturně a historicky blízký. Nabízí se tedy řešení prostě bavorský právo převzít a přizpůsobit. Vypadalo to tenkrát v tý euforii, že to je logická cesta a že po ní půjdeme. Pak do toho vstoupily ty naše obvyklý komplexy z "cizáků", malost, neschopnost inspirovat se tam, kde věci fungují, potřeba prosadit si svoje zájmy a zájmečky, potřeba vyšlapat si tu svojí jedinečnou českou cestičku, přece nám někdo nebude radit... Výsledkem byl stavební zákon horší a delší, než byl ten socialistickej. A od tý doby je k horšímu každá další změna. Ja to k pláči, vůbec se městům nedivím. Stát za třicet let demokracie a slibů o zeštíhlení a racionalizaci svých funkcí nabobtnal do obludných rozměrů a zdá se, že není moci, která by s tím něco dokázala udělat. Ideály maximální svobody nejen jednotlivce, ale i obcí a (mikro)regionů, vzaly dávno za svý. Aktuální stavební zákon má 335 paragrafů, 142 stran. Ten předchozí měl paragrafů 198, stran 95. Socialistickej stavební zákon měl 145 paragrafů a 52 stran. Není výmluvnějšího svědectví o tom, kam tahle země směřuje, v přímým rozporu se sliby a proklamacemi každý další politický garnitury. A já se ptám spolu s klasikem a Vávrou: "Musí to bét, Maryšo?!"

17. 12. 2021 15:47:58. Re: Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžité úpravy... Ing. arch. Martin Říha

  Když jsem působil za MŽP v pracovní komisi MMR pro přípravu zákona č. 183/2001 Sb.,přinesl jsem na jednání variantu, kdy pořizovatelem územního plánu obce byla její samospráva a státní orgány se naopak vyjadřovaly jen v rámci svých kompetencí k souladu s jejich předpisy. Pánové Tunka a Sklenář mě tehdy považovali za blázna či provokatéra. Cítím velké zadostiučinění, že život mi po čase dává za pravdu.

18. 12. 2021 21:12:23. Re: Re: Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžité úp... Jitka

  Ale vždyť to tak v je. Pořizovatele si vybírá samospráva a dotčené orgány se vyjadřují v rámci svých kompetencí k návrhu zhotovitele, kterého si také vybírá samospráva. A samospráva ho nakonec schvaluje a vydává. Tak o co jde? Není problém spíš v tom, že si samospráva svou pozici kvůli složitosti celého pořizování vůbec neuvědomuje?

24. 12. 2021 15:09:52. Re: Re: Re: Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžit... Lea Nardová

  Jenomže ten problém je hlubší.... Územní plán má být nositelem urbanistické koncepce, ale současně musí sloužit stavebnímu úřadu k rozhodovaání v území. To je absurdní: pro to první je zaplevelený zbytečnými detaily, a pro to druhé je zozfale málo podrobný.... Že je možné pořizovat desítky a stovky regulačních plánů? Jistě. A proč by si dělal pořizovatel starosti, když územní plán podle stavebního zákona stačí...

22. 12. 2021 15:53:17. Re: Česká města se jednoznačně shodla na potřebě okamžité úpravy... Lenka

  Souhlas s Jitkou.
Pořizovatel ÚP pouze vede celý proces pořízení ÚP, aby byla zachována jeho zákonnost (zajištěna všechna potřebná stanoviska, projednání s dotčenými orgány a veřejností, dodržení zákonných lhůt apod.). Rozvojové záměry města jsou promítnuty do územních plánu na základě požadavku města na změnu ÚP - z rozhodnutí zastupitelstva. Problém velkých měst je, že než se pořídí územní plán většího města, trvá to např. 4 roky a změní se vedení, které má jiné záměry a priority a návrh se přepracovává.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz