Fara Vřesovice

Fara Vřesovice

Vřesovice u Prostějova

(2. 12. 2020) Public Atelier, studio FUUZE

   
 
 
 
 

Fara Vřesovice

Když se obec Vřesovice dohodla s církví na převodu fary a farního statku do obecního majetku, měla církev přání, aby obec nenechala celý soubor zchátrat a aby jej využívala k bohulibému účelu. Proto od roku 2013 slouží hlavní objekt fary jako základní škola. O dva roky později byl v přízemí dvou hospodářských křídel zřízen denní stacionář s kuchyní a jídelnou, které využívá i škola. Našim úkolem bylo další část hospodářských staveb rekonfigurovat do dvou kmenových tříd a dvou odborných učeben. Posledním dílcem skládačky zůstává orlovna přiléhající k baroknímu komplexu. Má být upravena na tělocvičnu a dvě klubovny. Zde námi zpracovaný projekt čeká na vhodnou dotaci.  

Potřeba rekonstrukce vyvstala na základě požadavku rozšířit kapacitu školy, zachránit rychle chátrající krovy hospodářských křídel barokního komplexu a upravit neuspokojivý stav jeho vnitřního dvora. Celý soubor vznikal postupně, jeho různé části sloužily různým účelům a dochovaly se v odlišné kvalitě. Stejně tak i rekonstrukce objektu probíhá postupně, dle potřeb obce, finančních prostředků a stavu jednotlivých částí komplexu. Daná různorodost, provozní a technická, se tedy logicky stala hlavním východiskem konceptu rekonstrukce. 


V návrhu jsme kladli důraz na propojení jednotlivých částí tak, aby nebyla potlačena jejich historická hodnota jako komplexu a aby se zde uživatelé školy i stacionáře cítili příjemně a svobodně užívali veškeré jeho části. Nově vkládané i původní historické objemy se v souboru vzájemně prolínají, nicméně jsou od sebe jasně rozpoznatelné. Historické části sjednocuje klasická omítková fasáda, střecha z bobrovek a měděné klempířské prvky. Jednoduchý kubický tvar, hladký povrch a výrazná barevnost naopak charakterizují části nové. Akcentovány jsou zejména průchody a propojení budov, které historicky stály odděleně. Do komplexu přináší hravost nejen barevností, ale i novými možnostmi provozu a pohybu. Děti si mohou svobodně volit, který vstup do školy a s jakou barvou použijí, kterým směrem, krčkem a barvou se vydají. Sílu danému řešení dodává propojení stávajících učeben v objektu fary s novými učebnami do okruhu.

Do přízemí fary byly ještě před naším autorským vstupem situovány obslužné prostory školy a do přízemí dvou hospodářských křídel denní stacionář. Návrh na to reagoval umístěním hlavního provozu školy do patra, čímž mimo jiné vznikla příležitost zachránit hodnotný barokní krov a využít zasazení souboru do paty svahu kostelního návrší. Díky tomu získaly nové učebny prostornou terasu a travnatou plochu, odkud je možné užít si výuku s výhledem na kostel sv. Petra a Pavla. 

Velkorysému baroknímu komplexu se podařilo dát nový život. Přestože se jedná o objekt se statusem národní kulturní památky k rekonstrukci i přístavbě bylo zvoleno zcela současné architektonické tvarosloví – sebevědomě a citlivě zároveň. Pro potřeby školy v sobě historická budova nesla řadu omezení. Nové architektonické vstupy umožnily zvýšit dětem a pedagogům nejen komfort při výuce, ale proměnit dobu strávenou ve škole v zážitek z prostoru a jeho vazby k okolí. Důležitým se ve škole stává moment hravosti a svobodného pohybu. Zásadním je tu i volný prostor, kde mohou děti svobodně pobíhat a pobývat. Prostor, kde si tvoří vlastní pravidla – aby si odpočinuly od řádu a diktátů.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Autoři: Studia Public Atelier a FUUZE – Jiří Markevič, Jaroslav Sedlák; spoluautoři Zdeněk Opletal, hlavní projektant, Dana Opletalová, projektantka; venkovní úpravy Ing. arch Vendula Markevičová, Ph.D.
Grafický design: BcA. Radim Lisa, MgA. Marie Štindlová
Užitná plocha: rekonstruované objekty 950 m2; dvůr 490 m2; terasa učeben 300 m2
Náklady: 33 mil. Kč

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz