Geopark Říčany

Geopark Říčany

(24. 8. 2022) Atelier Architráva

   
 
 
 
 

Geopark Říčany

Venkovní geologická expozice s laboratoří vznikla v prostoru nevyužívaného školního dvora uprostřed města Říčany. Areál se realizoval ve dvou etapách a je výsledkem úzké multioborové spolupráce architektů, geologa, geobotanika a pedagogů.

V zahradě sevřené fasádou prvorepublikové školy a také okolními budovami, pod torzem Říčanského hradu, byla realizována soustava různých biotopů s horninovými podklady a na ně vázanou flórou. Zázemí zahrady tvoří dva objekty – geologická laboratoř a depozitář vzorků s jeskynním systémem. Architektura volně přechází v simulovaná přírodní stanoviště, části fasád slouží jako výukové prvky – např. laboratoř zahrnuje obklad z významných českých dekoračních kamenů roztřízených dle jejich vzniku. Vegetační a suťové střechy s chráněným (nerezové sítě) stanovištěm pro život ještěrek princip implementace výukových prvků do architektury podporují. Drobné zahradní stavby používají ostře zalamované tvarosloví kamenných bloků, ale výrazně je změkčují lamelové modřínové fasády. 


Geologická laboratoř zahrnuje vynikající výbavu na řezání a leštění vzorků, polarizační mikroskop atd., a utilitární sociální zázemí. Kapacita objektu je cca 15 žáků. Velké okno zprostředkuje intenzivnější kontakt s exteriérem. Stavba je zděná s provětrávanou dřevěnou fasádou a konstrukce střechy je dřevěná, trámová s tepelně izolovanou lehkou extenzivní vegetační střechou. 
 
Depozitář vzorků vybudovaný ve druhé etapě navazuje na model jeskynního systému. Ten byl realizován vyzděním nosných opěrných prvků a překlenutím střechy řešené jako betonová skořepina. Interiér jeskynního systému se dále tvaroval za použití polystyrenových desek. Následné tvarování probíhalo za použití několika vrstev vyztuženého sochařského betonu pod dohledem geologa tak, aby odpovídalo geomorfologickým předlohám. V několika místech jsou do betonové imitace vsazeny reálné bloky hornin. Z vnějšku stavbu vymezují opěrné stěny s různým kamenným obkladem – jednak z lokální břidlice, a dále třeba v podobě modelu vrásy z vápence barrandienského souvrství.

V areálu zahrady se dále nalézá vápencový výchoz, čedičové varhany, suťové pole, jezírko s možností rýžování těžkých minerálů a simulace povodní, nespočet vzorků hornin a minerálů a další výukové prvky přístupné po mlatových a dřevěných chodnících.

Areál je výjimečný zejména svým velice komorním měřítkem, které koncentrovalo na malou plochu velké množství exponátů, dále pak provázaností exteriéru a začleněním staveb do soustavy výukových prvků, a také návazností na historickou budovu v samém centru města.

Nejvíce nás zde těší fakt, že geologie, obecně vnímaná jako složitá a nepoutavá věda, může být vykládána zábavně, názorně a srozumitelně. O to se celý projekt snaží a zahrada slouží jako výukové centrum nejen pro navazující školu, ale pro základní a střední školy z širokého regionu a také pro veřejnost. Zahrada žije množstvím výukových programů a akcí po celý rok.

Autorská zpráva
Foto: Ondřej Semotán, Vlastimil Vojáček

Autor: Atelier Architráva – Ing. Ondřej Semotán – generální projektant, krajinná architektura, stavby
Spoluautoři:
Ing. arch. Jiří Böhm – stavby
Mgr. Petr Schnabl, Ph.D. – geologie
Mgr. Kateřina Čiháková - geobotanika
Ing. Martin Vokáč - stavby
Provozovatel: Muzeum Říčany
Realizace: Etapa 1 – 2015, Etapa 2 – 2019

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz