Hovorčovice znají novou podobu úřadu, zvítězil výrazný solitérní objekt

Hovorčovice znají novou podobu úřadu, zvítězil výrazný solitérní objekt

(6. 1. 2021) Výsledky architektonické soutěže

   
 
 
 
 

Hovorčovice znají novou podobu úřadu, zvítězil výrazný solitérní objekt

1. cena – Ing. arch. Jan Lebl, Ing. arch. Jakub Adamec
2. cena – Mgr. Akad. Arch. Radka Kurčíková, Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha, MgA. Anna Svobodová
3. cena – Ing. arch. Přemysl Jurák
Odměna - OTA atelier s.r.o.
Odměna - TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o., DOXA s.r.o. 

„Porota oceňuje rozhodnutí zadavatele přistoupit k řešení obecního úřadu v Hovorčovicích formou architektonické soutěže. Tato volba potvrdila význam architektonických soutěží při řešení tak důležitého tématu, jako je právě nalezení výrazu prvního domu obce. Vysoká účast a řada kvalitních projektů je dokladem správné volby hledání architektonického řešení formou architektonické soutěže.“ 
- citace ze závěru hodnotícího zasedání poroty

Obec Hovorčovice zná novou podobu sídla svého Obecního úřadu. Při dvou hodnotících zasedáních poroty, která byla složená z odborníků z řad zkušených architektů a ze zástupců obce, bylo hodnoceno celkem 40 soutěžních návrhů. Oceněny byly tři návrhy a dva získaly odměnu.

Porota diskutovala u předložených návrhů především otázky urbanistického začlenění, architektonického výrazu, řešení dispozic a ekonomickou náročnost. Zřejmě největší diskuse vznikla nad samotným výrazem obecního úřadu. V zásadě návrhy reprezentovali dva póly, kdy jeden zastával spíše civilní řešení a druhý se vydával cestou výrazné dominanty. V této souvislosti byla vždy diskutována otázka kontextu a měřítka každého návrhu. Po prvním hodnotícím zasedání byl zúžený počet návrhů zhodnocen odborníkem na energetickou náročnost budov.

První místo získal návrh architektů Jana Lebla a Jakuba Adamce, který dle poroty nejlépe splnil všechny hodnotící kritéria, mezi která patřila celková kvalita architektonického a urbanistického řešení, míra splnění požadavků zadání a hospodárnost a ekonomická přiměřenost návrhu. Vítězný návrh je výrazným solitérním objektem zdařile definujícím formální veřejný prostor obce. Zároveň objekt tvoří sebevědomou protiváhu dominantě kostela. Jako jedněm z mála, se vítězům podařilo jednoznačně vystihnout formu „obecního úřadu“. Objekt je kompaktní a přináší kvalitně řešené a přehledné dispozice s důrazem na význam vstupního prostoru a centrální dvorany se schodištěm.

Druhé místo obsadil návrh autorů Radky Kurčíkové, Ondřeje Blahy a Anny Svobodové. Návrh porotu zaujal užitím citlivého architektonického detailu a rozpracováním tématu podloubí. Civilní výraz objektu je adekvátní odpovědí na současný pohled na roli veřejné správy malé obce. Třetí místo bylo uděleno návrhu architekta Přemysla Juráka, který nabídl alternativní přístup k urbanistickému dotvoření návsi ve formě polootevřeného nádvoří.

Jedním z odměněných je návrh architektů z atelieru OTA Ondřeje Fialy, Tomáše Henela a Šárky Gulašiové. Projekt přinesl kultivované řešení solitérního objektu s tradiční vesnickou formou v současné interpretaci. Odměněn byl také návrh slovenských ateliérů TŘI.ČTRNÁCT architekti a DOXA, autorů Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Juraj Červený a Daniela Sabová. Návrh si odměnu zasloužil zajímavým urbanistickým řešením propojujícím obě významná obecní prostranství.

Oceněným a odměněným návrhům byla rozdělena celková částka 300 tisíc korun. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast a velké úsilí, které do svých návrhů vložili. Všechny zúčastněné návrhy budou představeny na plánované výstavě v hovorčovické škole. Termín výstavy bude upřesněn v návaznosti na stav karanténních opatření. Návrhy, které získali cenu nebo odměnu je možné si prohlédnout na webových stránkách obce nebo na webu ČKA v soutěžní sekci.

tisková zpráva

 
 
 
 

6. 1. 2021 18:50:18. Re: Hovorčovice znají novou podobu úřadu, zvítězil výrazný solit... Jakub

  Řopík uprostřed vesnice... Tak gratulki.

7. 1. 2021 09:03:24. Re: Hovorčovice znají novou podobu úřadu, zvítězil výrazný solit... Jiří Kalvach

  Zajímavé bude jistě i složení "poroty", která tak vágní nechutnou stavbu dovolí postavit pro veřejnost. Dekadence v Česku pokračuje, patrně to je masová nemoc mnoha architektů, kteří si jako členové kdejakých porot dovolí hodnotit přínos různých staveb, někdy i extravagantních, případně tak nevkusných a primitivních, jako je tato. Preferování všelijakých odporných stodol jako obydlí, to je opravdu cesta do tvůrčí žumpy. Kde je krása, která lahodí české přírodě, krajině, tradicím a účelnosti?
Navždy pohřbena pseudotvorbou kdejakého novopečeného architekta, s extrémními názory na krásu.

9. 1. 2021 22:37:03. Re: Hovorčovice znají novou podobu úřadu, zvítězil výrazný solit... Jitka

  Tady si asi někdo plete sebevědomí s arogancí.
Nevím, jaká byla další hodnotící kritéria, ale z ukázaných staveb by na tomto místě byla určitě nejhezčí ta, která získala 3. cenu.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

12. 5. 2021 16:20:45

Re: Dům LO

Bomba! Skvely dum

12. 5. 2021 15:56:06

Re: Dům LO

Mám stejný dotaz?

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz