Hovorčovice znají novou podobu úřadu, zvítězil výrazný solitérní objekt

1. cena – Ing. arch. Jan Lebl, Ing. arch. Jakub Adamec
2. cena – Mgr. Akad. Arch. Radka Kurčíková, Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha, MgA. Anna Svobodová
3. cena – Ing. arch. Přemysl Jurák
Odměna – OTA atelier s.r.o.
Odměna – TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o., DOXA s.r.o. 

„Porota oceňuje rozhodnutí zadavatele přistoupit k řešení obecního úřadu v Hovorčovicích formou architektonické soutěže. Tato volba potvrdila význam architektonických soutěží při řešení tak důležitého tématu, jako je právě nalezení výrazu prvního domu obce. Vysoká účast a řada kvalitních projektů je dokladem správné volby hledání architektonického řešení formou architektonické soutěže.“ 
– citace ze závěru hodnotícího zasedání poroty

Obec Hovorčovice zná novou podobu sídla svého Obecního úřadu. Při dvou hodnotících zasedáních poroty, která byla složená z odborníků z řad zkušených architektů a ze zástupců obce, bylo hodnoceno celkem 40 soutěžních návrhů. Oceněny byly tři návrhy a dva získaly odměnu.

Porota diskutovala u předložených návrhů především otázky urbanistického začlenění, architektonického výrazu, řešení dispozic a ekonomickou náročnost. Zřejmě největší diskuse vznikla nad samotným výrazem obecního úřadu. V zásadě návrhy reprezentovali dva póly, kdy jeden zastával spíše civilní řešení a druhý se vydával cestou výrazné dominanty. V této souvislosti byla vždy diskutována otázka kontextu a měřítka každého návrhu. Po prvním hodnotícím zasedání byl zúžený počet návrhů zhodnocen odborníkem na energetickou náročnost budov.

První místo získal návrh architektů Jana Lebla a Jakuba Adamce, který dle poroty nejlépe splnil všechny hodnotící kritéria, mezi která patřila celková kvalita architektonického a urbanistického řešení, míra splnění požadavků zadání a hospodárnost a ekonomická přiměřenost návrhu. Vítězný návrh je výrazným solitérním objektem zdařile definujícím formální veřejný prostor obce. Zároveň objekt tvoří sebevědomou protiváhu dominantě kostela. Jako jedněm z mála, se vítězům podařilo jednoznačně vystihnout formu „obecního úřadu“. Objekt je kompaktní a přináší kvalitně řešené a přehledné dispozice s důrazem na význam vstupního prostoru a centrální dvorany se schodištěm.

Druhé místo obsadil návrh autorů Radky Kurčíkové, Ondřeje Blahy a Anny Svobodové. Návrh porotu zaujal užitím citlivého architektonického detailu a rozpracováním tématu podloubí. Civilní výraz objektu je adekvátní odpovědí na současný pohled na roli veřejné správy malé obce. Třetí místo bylo uděleno návrhu architekta Přemysla Juráka, který nabídl alternativní přístup k urbanistickému dotvoření návsi ve formě polootevřeného nádvoří.

Jedním z odměněných je návrh architektů z atelieru OTA Ondřeje Fialy, Tomáše Henela a Šárky Gulašiové. Projekt přinesl kultivované řešení solitérního objektu s tradiční vesnickou formou v současné interpretaci. Odměněn byl také návrh slovenských ateliérů TŘI.ČTRNÁCT architekti a DOXA, autorů Tomáš Boroš, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, Juraj Červený a Daniela Sabová. Návrh si odměnu zasloužil zajímavým urbanistickým řešením propojujícím obě významná obecní prostranství.

Oceněným a odměněným návrhům byla rozdělena celková částka 300 tisíc korun. Ostatním soutěžícím děkujeme za účast a velké úsilí, které do svých návrhů vložili. Všechny zúčastněné návrhy budou představeny na plánované výstavě v hovorčovické škole. Termín výstavy bude upřesněn v návaznosti na stav karanténních opatření. Návrhy, které získali cenu nebo odměnu je možné si prohlédnout na webových stránkách obce nebo na webu ČKA v soutěžní sekci.

tisková zpráva

Komentáře

 1. Čtenář Stavbawebu says:

  Tady si asi někdo plete sebevědomí s arogancí.
  Nevím, jaká byla další hodnotící kritéria, ale z ukázaných staveb by na tomto místě byla určitě nejhezčí ta, která získala 3. cenu.

 2. Čtenář Stavbawebu says:

  Zajímavé bude jistě i složení |poroty|, která tak vágní nechutnou stavbu dovolí postavit pro veřejnost. Dekadence v Česku pokračuje, patrně to je masová nemoc mnoha architektů, kteří si jako členové kdejakých porot dovolí hodnotit přínos různých staveb, někdy i extravagantních, případně tak nevkusných a primitivních, jako je tato. Preferování všelijakých odporných stodol jako obydlí, to je opravdu cesta do tvůrčí žumpy. Kde je krása, která lahodí české přírodě, krajině, tradicím a účelnosti?
  Navždy pohřbena pseudotvorbou kdejakého novopečeného architekta, s extrémními názory na krásu.

 3. Čtenář Stavbawebu says:

  Řopík uprostřed vesnice… Tak gratulki.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*