Ideální Náchod

Ideální Náchod

(22. 10. 2008)

 
 
 
 

Ideální Náchod

VIKTOR VLACH, diplomní projekt 2005

IDEÁLNÍ MĚSTO

EMIL PŘIKRYL

Ideální plán je ovšem donkichotský, riskantní, bláznivý. Zvláště pak IDEÁLNÍ PLÁN města rodného. Kdo jiný, když ne Já, kdy jindy, když ne Teď. Vlastně poslední šance. Pánové Pavel Nasadil, Viktor Vlach, Broněk Stratil se k úkolu donkichotských pokusů zvednout prapory hrdosti a slávy rodišť přihlásili. A našli jejich (svoje) ÚHELNÉ KAMENY pro toto konání. Najděte si je v jejich pracích. Jsou tam a jsou pojmenovány. Museli se proto dobře ptát a přesně odpovídat, aby vznikly nové otázky pro nové odpovědi. Atd. V tom je práce architekta. Který prapor byl nejtěžší? Zapomenutého a zchudlého Hlučína, či Kroměříže vznešené či Náchoda, kdysi expanzivního a slavného, alespoň ze čtení? Nevím, spíše závidím. Ideální Bílovec asi zůstanu dlužen. Oni svá města nakreslili. Nakreslili, každý svůj, IDEÁLNÍ PLÁN. Promiňte sentimentální konec. A ještě horší přichází: Děkuju všem vyjmenovaným pánům architektům za to, že jsem mohl několik let být účasten vzniku jejich plánů.


VIKTOR VLACH, diplomní projekt 2005
Škola architektury Prof. Emila Přikryla, AVU, Praha
Oponent Alexandr Skalický, ml.


Náchod je pětadvacetitisícové město ležící při polských hranicích. Bylo založeno v údolí řeky Metuje jako zemská brána na obchodní stezce z Čech do Polska v polovině 13. století. Původem středověký hrad tyčící se nad městem a pevně spjatý s městským jádrem pomocí hradeb je přirozenou dominantou celé kotliny. Přibližně čtvercové náměstí s kostelem sv. Vavřince je epicentrem městské kompozice, na ně se uvnitř hradeb nabalovaly další bloky domů. Za městskými hradbami vznikala předměstí cestou nejmenšího odporu — při obchodních stezkách vedoucích údolími. Průmyslová revoluce přinesla předměstský stavební boom, regulaci meandrovitého koryta řeky, následné vedení železniční trati a rozrůstání se města po celé šířce kotliny. Náchod tak připomíná figuru s hlavou hradu, srdcem centra s kostelem uprostřed a s údy předměstí.
Přemýšlím o městě jako o živém organismu, snad o člověku, a snažím se na něj aplikovat běžné anatomické principy. Přemýšlím o jeho současné bezpáteřnosti a beztvarosti, o jeho slaboučkém a dohasínajícím srdci přiškrceném opaskem železničního náspu. Přemýšlím o Náchodě pohodlně rozvaleném ve všech údolích, o zmrzačeném městě bez dlaní a chodidel, pouze s bezvládnými, do ztracena rozplizlými chapadly, s pneumatikami břicha, s propoceným ochlupením nedávno vyrostlých rodinných domů a chat v podpaždích a v rozkroku. To vše pozoruje dnes již nefungující hlava zámku, kdysi dohlížející, trestající a snad i myslící díky vrchnosti.
Z tohoto pohledu se pravidla organismu (města) vyjasňují — srdce (historické centrum) se musí posílit a zahustit, aby bylo schopno zásobit energií údy a trup (jednotlivá předměstí a hlavní údolí). Postupuji od konce údů — nemá smysl zbytečně procházet přes předměstí, pokud na jeho konci nebo v průběhu není dlaň či chodidlo, záchytný bod jako centrum periferie. Stavím zde iniciační domy (archiv, základní uměleckou školu...) a náměstí, které dodají chapadlu smysl a povýší jej na končetinu. Možná vyvolají další stavební aktivity ve svém bezprostředním okolí. Také údy se časem posílí, proluky se zaplní směrem od historického jádra k lokálním centrům. Lokality pro dlaně a chodidla jsou
vybrány s ohledem na jejich kvality — buď v historii už podobnou úlohu sehrály, nebo jsou k nim prostorově a provozně předurčeny. Podobný princip je použit pro řešení městského jádra. Je proveden bajpas, který srdce stáhne a sešroubuje, nenechá jej rozpadnout. Na klíčových a dnes urbanisticky rozpadlých místech v centru budou zasazeny čtyři klouby — domy městských funkcí (aula radnice, divadlo, galerie, mediatéka).
Železniční násep bude nahrazen viaduktem. Nejzásadnějším zásahem do struktury města je jeho nová páteř — dlouhý visutý objekt propojující stávající centrum s dalšími institucemi a částmi města, které vznikaly bez náznaku hierarchie na dně údolí po zregulování říčního koryta. Brána na zemské obchodní stezce namířená přímo k zámku, kláda složená z hypermarketů (ty na loukách okolo města budou strženy). Zelená promenáda po střeše vysoko nad městem.
Neskromným cílem Ideálního plánu je udělat z Náchoda opět zdravého jedince, město — chlapáka.


Publikováno ve stavbě č. 2/2006

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

28. 2. 2020 08:15:31

Re: Rozhledna na vrchu Šibeník

Připadá mi to jako politizování situace kolem členství v EU, které cílí na lidi bez znalostí souvislostí a bez zájmu o politiku. Hurá, podívejte jak je EU dobrá! Všude i v autobusech nálepky, jak se EU spolupodílí na všem, málem i na výrobě betonových tvárnic na chodníky a sirky do krabiček. Samá podlost! My zatím platíme do fondů EU méně, než kolik čerpáme, ale proč čerpáme na takovéto téměř bezvýznamné stavbičky miliony, když nám kulhají investice i peníze do oprav všech typů silnic? Proč naši řidiči denně bourají po srážce se zvěří? Na I.třídách a dálnicích? Protože nemáme oplocení a podchodu i mosty pro zvěř, aby nemusela přes cestu pod kola aut! Toto má být smysluplná investice za stovky milionů!! Kdo to nezažil, neví, co to je za nezměrný děs, který někteří řidiči zaplatí životem nebo doživotním zmrzačením, a nejen oni. ale i jejich děti, partneři, rodiče. O likvidaci majetku a zruinování některých z nich nemluvě. Mně takto rozhledny připadají jako aktivity Kocourkovských občanů. Není těch stovek pitomostí v této zemi už moc? Celý den by na jejich výčet nestačil! Také pokus primátora Macury v Ostravě prosadit novou 3 km tramvajovou trať v Porubě tam, kde ji nikdo nepotřebuje a dokonce většina občanů odmítá, patří do této kategorie pomatenosti, protože zase jde o to, že nějaký spolek amatérů omylem zvolených ve volební euforii na Magistrátě odsouhlasil, že na to může Ostrava dostat víc než miliardu z dotací. Slabomyslnost lidiček bez významu hold v této zemi stále má podivnou váhu! Jak dlouho ještě bude blbost tolerována?

20. 2. 2020 18:50:35

Re: Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje.

Polemika o výškových budovách nikdy neskončí. Dnes je to již otázka prestiže, nikoliv potřeby. Kdo výš, je geroj, je víc. Viz Arabský svět i dálný asijský východ. Blbost lidská vítězí. Ale žižkovská trojka od Evy Jiřičné nejsou mrakodrapy, to je úchvatný návrh, jak zaplnit místo po telekomunikační věži a kdo zná podrobně a detailně souvislosti, musí se paní Jiřičné poklonit. Věřím, že její kouzelný návrh bude realizován a rozhodně nemá pražádný vliv na panoráma Prahy, notabene historického centra. On tu někdo v této části Žižkova vidí historické centrum? Nákladové nádraží, konec jedné části Prahy, příliš vzdálené od toho centra, které obdivují miliony cizinců, i Čechů a Moravanů. A co Letná, tam blob Kaplického nebyl vedle panoráma staré Prahy? Tam byl, hned vedle. A kolik bojovníků ho prosazovalo, že? Proti nás bylo asi víc, tak to monstrum stát nebude. Ale návrh Jiříčné je naprosto něco jiného. Ve všech myslitelných hodnotitelných směrech. Skvěle zasazen do oblasti, i výškově, i polohově, i s ohledem na dopravní poměry. Pojďme ho podporovat proti hlupákům, kteří sice mají akademický titul, ale v hlavě něco zřejmě jiného, než lidské moudro. Postižení člověka se projevuje všelijak, je těžká doba, když podle expertů má 20% vysokoškolských absolventů duševní poruchu různého typu. Ono to možná i tady bude vidět. Nechť postižení prominou, ale léčení může být v Klecanech i zdarma, u profíků.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz