Čistírna odpadních vod u Velkých Karlovic

Čistírna odpadních vod u Velkých Karlovic

Velké Karlovice

(4. 5. 2015) Autor: Libor Čtrnáctý

   
 
 
 
 

Čistírna odpadních vod u Velkých Karlovic

Co má společného Valašsko s Mongolskem? Možná chov koní, ale nás bude zajímat jiná problematika - umístění čistírny odpadních vod tak, aby nenarušovala ráz okolní krajiny a kolemjdoucího vlastně ani nenapadlo, že se jedná o čistírenské zařízení. O něco podobného se pokusil architekt Libor Čtrnáctý při návrhu ČOV pro areál hotelu Horal, který se nachází v Beskydech nedaleko Velkých Karlovic.

Z velké části je technologie schována pod zemí a zasypána valem. Neruší tudíž ráz beskydské krajiny a díky dřevěnému obkladu spolupůsobí s okolní zelení. Stejný fasádní obklad je použit na odpaliště golfového hřiště v sousedství stavby. Zemní násyp doplňují okrasné rostliny, zábradlí kolem objektu je provedeno v duchu místní stavební tradice. Zvolený koncept vyžadoval zvýšené nároky na stavebně konstrukční řešení a technologie. Odměnou je však funkční a esteticky zvládnuté technické dílo, které do svého okolí doslova zapadne.

Po projednání vizualizací s investorem následovalo zpracování projektové dokumentace firmou Centroprojekt Group a. s. V průběhu roku 2013 byla ČOV postavena a uvedena do zkušebního provozu. Technilogickou část dodala firma Metal‐mangement spol. s r.o. Podzemní část objektu byla navržena jako železobetonová vana z vodostavebního monolitického železobetonu. Obvodové stěny nadzemní části, kde je umístěn velín a sociální zařízení, byly vyzděny z cihel Porotherm zateplených polystyrenem a opatřených povrchovou úpravou z dřevěného obkladu Thermowood, s provedením do exteriéru (dekorativní voděodolný dřevěný materiál s dlouhou životností). Součástí objektu ČOV jsou železobetonové opěrné stěny vybudované za účelem stabilizace části obsypu nadzemní části objektu a přístřešky pro vývody k napojení diesel agregátu využívaného v případě dlouhodobější odstávky elektrické energie a odsávání přebytečného kalu. Sání a odtah vzduchu jsou opatřeny tlumiči hluku.
Ve statickém výpočtu bylo provedeno posouzení stability ČOV proti vztlaku podzemní vody, nosných obvodových stěn a výpočet trámů střešní monolitické konstrukce. V návrhu bylo zohledněno velké množství sněhové pokrývky, která je v této lokalitě běžným jevem.
Technologické zařízení a nádrže s odpadní vodou jsou umístěny v zapuštěném železobetonovém objektu a obsypány tak, aby nenarušily ráz okolní krajiny a další záměry investora. V blízkosti ČOV se nachází golfové hřiště, thermální bazén a komplex budov rekreačního střediska Horal. Odpadní voda z hotelového areálu se přivádí gravitačně před jemné, strojně stírané česle. Kuželová nerezová dosazovací nádrž pro oddělování vyčištěné vody je umístěna v aktivační nádrži. Zdrojem stlačeného vzduchu pro jemnobublinný aerační systém jsou dvě dmychadla. Přebytečný kal je předzahušťován v provzdušňované kalové nádrži vybavené koncovkou pro periodické odsávání stabilizovaného kalu. Řídící systém umožňuje nastavení provozního režimu podle skutečného zatížení ČOV. Provoz je plně automatický. Účast obsluhy (1‐2 hodiny denně) je uvažována při pravidelné kontrole technologických zařízení, likvidaci shrabků a odtahu přebytečného kalu z kalojemu. Čistírna plní s velkou rezervou povolené limity vypouštěných vyčištěných odpadních vod, což je jejím hlavním cílem.

Ale vraťme se ještě krátce k úvodu: Co má společného Valašsko s Mongolskem? Spolupráce navázaná s Centroprojektem Group a. s. pokračuje nyní na návrhu čistíren odpadních vod obdobného charakteru v Mongolsku. Práce jsou nyní v přípravné fázi návrhu základní dispozice a osazení čistírenského zařízení do terénu (viz přiložená vizualizace). Doufám, že budou další jednání probíhat úspěšně a brzy bude možno hodnotit realizovanou ČOV i v této lokalitě.
Tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

 
 
 
 
49.3606355
18.2835649
Čistírna odpadních vod u Velkých Karlovic

Čistírna odpadních vod u Velkých Karlovic
Velké Karlovice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz