Jak postavit tři loftové byty na pražských Vinohradech za šest dnů

Jak postavit tři loftové byty na pražských Vinohradech za šest dnů

(27. 1. 2020) Nástavba Vesper Homes v Praze

   
 
 
 
 

Jak postavit tři loftové byty na pražských Vinohradech za šest dnů

Dřevostavby Vesper Homes, které vyrábí a dodává společnost Vesper Frames s. r. o., si na českém trhu vybudovaly vysoké renomé. Zajímavý a náročný projekt střešní nástavby se třemi loftovými byty s celkovou užitnou plochou 300 m2 na pražských Vinohradech předvedl možnosti lehkého prefabrikovaného systému i v centru Prahy. Úspěch této realizace může ukázat naší metropoli cestu, jak lze kvalitně, rychle a promyšleně přispět k řešení nedostatku bytových prostor v centru Prahy.

„Projekt Šafaříkova“ na rohu ulic Šafaříkova a Jana Masaryka je navenek všední, uvnitř je však řešen obdivuhodně. A to jak po stránce architektonické, tak především konstrukční. Výrobci se povedlo navrhnout systém, který splňuje nejnáročnější požární předpisy a staticky respektuje stávající možnosti původní budovy. Je rychlý a jednoduchý na logistiku a montáž na místě. Samozřejmě využívá zavedené stavební materiály.

Realizace střešní nástavby v extrémně krátkém termínu v samotném centru Prahy vyžadovala dokonalou přípravu a souhru všech lidí a technologií. Úplně nejdůležitější částí projektu byla prozíravost a odvaha investora a architekta provést realizaci způsobem montované nástavby z prefabrikovaných dílů. Důležitou roli hrála v projektu prefabrikace. Vesper Frames dlouhodobě sází na off-site systém, při kterém probíhá veškerá příprava a výroba v továrně, na místě samotné realizace se prefabrikované díly už jen v extrémně krátkém čase montují. Výsledkem je potom rychlá, efektivní a spolehlivá výstavba, což se ostatně ukázalo i na projektu Šafaříkova v Praze.

Na střešní nástavbu se třemi loftovými byty bylo nutné zpracovat 3,88 km vstupního tyčového dřeva, což je objem, který u nás doroste za pouhých 85 s. Samotná výroba zabrala 25 dnů, transport 68 panelů z výrobního areálu v Malé Štáhli do Prahy (cca 300 km) pak zajistilo pět nákladních automobilů o délce třináct metrů v průběhu jednoho dne. Montáž celé střešní nástavby trvala šest dnů. Kromě 1220 m2 sádrovláknitých desek fermacell bylo na střešní nástavbu použito cca 1000 m2 překližky, 480 m2 OSB desek a 7,2 tuny oceli. 85 % zabudovaných materiálů je přitom plně recyklovatelných.

Na konstrukcích nástavby se ve velké míře uplatnily sádrovláknité desky a podlahové prvky fermacell.
„Desky a podlahové prvky fermacell jsou u projektů, jako byla nástavba na pražských Vinohradech, součástí velmi lehkého konstrukčního systému, který nezatěžuje stávající konstrukci,“ říká Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení společnosti James Hardie Europe GmbH, o. s., která na náš trh dodává materiály fermacell. „Navíc dovolují – i díky absenci mokrých procesů a vysokému stupni prefabrikace – extrémně zkrátit dobu výstavby a zvýšit kvalitu provedení prací. Bonusem jsou i vynikající tepelnětechnické parametry, které dovolují stavět budovy ve standardech nZEB či pasivní objekty. Investor, architekt, ale i samotní obyvatelé nástaveb ocení deklarované akustické hodnoty a odzkoušenou požární odolnost. Toto systémové řešení pro stěny, stropy, podlahy a fasády je tak ideálním prostředkem pro rychlou, kvalitní a trvale udržitelnou výstavbu,“ shrnul přednosti systému Jaroslav Benák.

Generálním dodavatelem stavebních prací byla společnost Stavitelství Pavel Kumšta s. r. o. z Mladé Vožice, generálním architektem a projektantem byl Petr Synovec. Film o celém projektu můžete zhlédnout na kanálu YouTube.

Skladby konstrukcí
Fasádní plášť s předstěnou (ocelová nosná konstrukce), ve směru z interiéru do exteriéru:
• SDK deska 15 mm
• nosné profily předstěny – tenkostěnný profil + tepelná izolace v předstěně 60 mm
• SVD fermacell 12,5 mm
• parozábrana
• SVD fermacell 12,5 mm
• SVD fermacell 15 mm
• tenkostěnná ocelová konstrukce Lindab + minerální izolace 120 mm
• SVD fermacell 15 mm
• SVD fermacell 12,5 mm
• penetrační nátěr
• kontaktní zateplení minerální 50 mm
• perlinka, stěrka
• vnější omítka

Mezibytová stěna, ve směru z interiéru do exteriéru:
• SDK deska 12,5 mm
• SVD fermacell 12,5 mm
• dřevěná nosná konstrukce z KVH + minerální izolace 160 mm
• SVD fermacell 12,5 mm
• SVD fermacell 10 mm
• SDK deska 12,5 mm

Podlahy první patro
• betonový strop
• vyrovnávací podsyp fermacell
• EPS
• podlahový prvek fermacell 2E22

Podlahy druhé patro:
• dřevěný trámový strop
• 30 mm voština + voštinový zásyp fermacell
• vyrovnávací podsyp fermacell
• podlahový prvek fermacell 2E35 / v koupelnách sprchové prvky fermacell

www.fermacell.cz

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2020, str. 86–87

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

 
 
 
 

27. 1. 2020 16:23:51. Re: Jak postavit tři loftové byty na pražských Vinohradech za še... arch

  Architekt se pri navrhu zjevne hodne zapotil CTRL+C CTRL+V

28. 1. 2020 09:27:57. Re: Jak postavit tři loftové byty na pražských Vinohradech za še... KarelS

  Do obývacího pokoje vpravo dole (na plánku půdorysu) je zřejmě vstup oknem! A do předsíně a koupelny se z obývacího pokoje dá dostat jedině oknem dolů a výtahem nahoru.

28. 1. 2020 11:56:50. Re: Re: Jak postavit tři loftové byty na pražských Vinohradech z... arch

  Co to povidate :-) Jsou tam schody...

30. 1. 2020 08:40:55. Re: Re: Jak postavit tři loftové byty na pražských Vinohradech z... Goose

  Spodní WC v bytě vlevo má asi taky tajný vchod :)

30. 1. 2020 18:58:33. Re: Jak postavit tři loftové byty na pražských Vinohradech za še... Jitka

  Tolik podrobností o stěnách a ani zmínka o střeše.
Ty nedokonalé půdorysy mi připomněly historku z knížky O mé rodině a jiné zvířeně. Tam stavěli zedníci dům a chodili do něj po lešení. A když lešení odstranili, tak zjistili, že do domu neudělali dveře :-)

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

23. 6. 2020 18:22:06

Re: Univerzální plán?

Se zájmem jsem si přečetl ten Kouckého výtvor a musím přiznat, že v něm je spoustu lákavých tezí. Pes je, jako vždy, zakopán v detailech, resp. v míře obecnosti toho textu. Nelze upřít, že zevšeobecňováním principů tvorby města až na tyto "holé věty" došel Roman Koucký na dřeň naší profese, a také je pravda, že vše, co si o ní myslím já a co jsem vždy vykládal laikům jako základní principy utváření města v demokratických poměrech, se s jistou dávkou tolerance dá najít i v těch jeho obecných postulátech. Má to ale několik zásadních "háčků". 1. Koucký předpokládá, že pokud respektují městští hlavouni a úředníci hranici zastavěného území, uliční čáry oddělující veřejný prostor od soukromého, evoluční růst výšky zástavby podle okolí, napojitelnost staveb na dopravní a technickou infrastrukturu a dokáží rozeznat zděděné hodnoty kulturní, lidmi vytvořené i přírodní, neměli by klást nástavbám a přístavbám, modernizacím, rekonstrukcím ani novým stavbám lépe využívajícím zastavěné území žádné překážky ve formě funkční či prostorové regulace, a o fyzickém rozvoji města by tedy měli rozhodovat ti, kdo chtějí stavět a ti, kdo jim poskytují odborný servis ve formě projektů. Tvrdí, že v případě respektování těchto zásad by mohl být územní plán vlastně triviální, obsahující právě jen výše uvedené základní regulativy, a uvnitř ploch pro výstavbu v síti veřejných prostorů a infrastruktury by měli mít stavebníci a investoři svobodný prostor pro naplňování funkcemi, a architekti svobodné pole pro ztvárnění staveb. Nepřímo tím říká, že ti, kdo město řídí, se do těch "vnitřků" mimo veřejných prostorů a koridorů technické a dopravní infrastruktury při respektování těch pěti regulativů nemají plést a mají nechat prostor kreativitě těch, kdo vnášejí do města změny, energii, peníze, nové činnosti a účely. To by bylo hezké, kdyby jak konšelé a jejich úředníci, tak investoři a stavebníci byli natolik vzdělaní a osvícení, že by při své práci brali ohled na ostatní soukromé a veřejné zájmy jako samozřejmost. Tedy respektovali obecně závazné předpisy pro hygienu prostředí, ochranu památek, přírody a krajiny, zájmy požární ochrany, ale i sousedů jaksi sami od sebe a nikdo je k tomu nemusel nutit. Řekněme si upřímně, že taková etika a morálka nefunguje u nás u žádné ze jmenovaných skupin účastníků přeměn měst a obcí. Mnozí lidé si navíc představují demokracii tak, že mohou "kecat do všeho", co se ve městě či obci šustne, a že jejich hlas je stejně důležitý, ne-li důležitější, než hlasy "držitelů moci", "držitelů měšců" a "držitelů odborných kompetencí a znalostí". Aby začala fungovat Kouckého vize, muselo by dojít ke změně této formy demokracie k nějakému přiblížení se k "osvícenému feudalismu" britského či švédského typu, tedy konstituční monarchie, a občané by museli respektovat autority a řád, ne jako u nás "Milion chvilek pro(ti) demokracii". 2. Už ve středověku lokátoři a další předchůdci urbanistů a územních plánovačů respektovali některé zásady, které Kauckého regulativy překračují tím, že se týkali a týkají specifických funkcí v území. Tak se např. umisťovaly provozy jirchářů a dalších životní prostředí ohrožujících provozů mimo obytnou zástavbu a po proudu vodotečí, aby neznečišťovaly vodu používanou jako užitkovou např. na praní a úklid domácností, obchodů, veřejných prostranství, byla stanovována dominantní místa pro výstavbu kostelů, zámků, hradů, radnic a parků, která nesměla být zastavěna něčím jiným, později byly vytvářeny specifické výrobní zóny, napojitelné vlečkou na železniční síť atd. Spoléhat jen na zdravý rozum investorů, architektů a inženýrů při lokacích některých funkcí je pro mne až příliš odvážná myšlenka - mnozí jsou duše prodejné, asociální, a etika povolání je pro některé jen omezující haraburdí. 3. V demokratických poměrech lze územní plán města či obce utvářet jako dočasnou dohodu o funkčním a prostorovém uspořádání správního území řešené obce mezi samosprávou a občany, kde architekt poskytuje jen odborný servis, jak tu dohodu graficky i textově vyjádřit. Přitom u odborné i laické veřejnosti lze požadovat, aby se vyjádřily a) které stávající stavební fondy fungují dobře, postačí jejich údržba, modernizace, nástavby či přístavby a není třeba je bourat, b) které zákonem chráněné památky nebo sice nechráněné, ale výrazně přispívající k identitě města, obce, místa, je žádoucí zachovat a chránit, c) které stavby a plochy neslouží dobře svému původnímu ani jinému účelu a je třeba jim dát novou náplň nebo je zbourat a nahradit novými objekty, d) které funkce nebo stavby naopak ve městě či obci chybějí a je žádoucí je doplnit výstavbou nových objektů, e) jak je třeba upravit stávající nebo doplnit novou technickou a dopravní infrastrukturu a jak se o její financování podělí veřejné a soukromé finance. Obávám se, že v Kouckého postulátech není pro takový dialog s dotčenými správními orgány, se samosprávou, s občanskou komunitou obce místo, že je to pojímáno více "elitářsky", jako že "do toho nemůže mluvit každý, kdo má do zadku díru". Přitom oddělit v hlasech veřejnosti "zrno od plev" je na odvaze a odpovědnosti orgánů veřejné správy, a takovému dialogu se nelze vyhnout, nemají-li být rozhodnutí o změnách v území neustále zpochybňována a napadána v opravných prostředcích. Shrnuto: na naše podmínky a naši občanskou i odbornou i morální vyspělost je ten Kouckého názor zatím moc radikální a nerealistický, také politicky patrně neprůchodný, i když by vlastně ideálně plnil ono politické zadání pro nový stavební zákon - zjednodušit proces přípravy staveb - od územního plánování až po realizaci staveb. Vždy jsem obdivoval, jak malý stavební výkres byl ještě za Rakouska - Uherska potřeba vytvořit jako projekt třeba činžovního domu pro povolení stavebního úřadu. Dnes jsou sice stavby mnohem složitější co do technického vybavení, ale i to bylo dřív odpovědností projektanta a stavitele vůči investorovi, ne vůči stavebnímu úřadu. Ten, kdo platil, taky kontroloval, zda dostává odpovídající kvalitu, a stát se do toho nepletl víc, než musel kvůli místu, evidenci a budoucímu zdanění nemovitosti. Na tom nic nemění ani informační technologie do územního plánování či projektování staveb. Jenže dnes právě přebujelý právní řád a byrokratický balast převzaly mnohé povinnosti regulace a kontroly, kterou si dříve obstarali erudovaní investoři a projektanti sami, a živí to takovou spoustu lidí, že ústup od toho bude spojen s tuhým odporem úřednictva. Něco na tom Kouckém ale je, rozhodně čeří vodu k inspirativnímu uvažování, zda územní plány v současném pojetí plní opravdu to, co slibuje zákon, nebo jestli je na čase si přiznat, že "život a rozvoj měst jde jinými cestami" a územní plánování ho jen trapně dohání desítkami změn plánů, vyvolaných novými záměry, které ten život délkou trvání zpracování, projednání a schválení jen zdržují, jako je tomu v Praze.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz