Jak se vyznat v označení kamen?

Jak se vyznat v označení kamen?

(5. 2. 2020) Tématem posledních měsíců je Zákon o ochraně ovzduší, který se vztahuje na stacionární zdroje vytápění a řeší emisní limity

   
 
 
 
 

Jak se vyznat v označení kamen?

Máte doma v obýváku kamna nebo krbovou vložku na tuhá paliva a nevíte, co znamenají pojmy jako emisní limity, výkon kamen a jejich příkon? Nevíte, zda se na vás vztahuje nutnost pravidelných revizí kamen? Pojďme se na to podívat trochu blíž.
 Horkým tématem posledních měsíců je zákon o ochraně ovzduší (přesněji zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů), který se vztahuje na stacionární zdroje vytápění a řeší emisní limity. Tento zákon nahradil původní zákon č. 86/2002 Sb.

Co zákon řeší?

Nový zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na stacionární zdroje o jmenovitém příkonu nižším než 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Jednoduše řečeno se týká nejen kotlů, ale i všech lokálních topenišť jako jsou krbová kamna nebo krbové vložky s výměníkem, které mají celkový jmenovitý příkon od 10 kW do 300 kW včetně.

Zákon zpřísnil emisní limity škodlivých látek (hlavně CO a prachu) ve dvou časových termínech:
• Od 1. 1. 2014
• Od 1. 1. 2018

Když se řekne emisní limit
Co si pod tím pojmem představit? Jde o nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, případně pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší. Vyjadřuje se jednou z následujících možností:
• Hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech.
• Hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času.
• Hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti.
• Počet pachových jednotek na jednotku objemu.
• Počet částic znečišťující látky na jednotku objemu.

Jak zjistím, zda moje kamna emisní limity splňují?

Emisní limity jsou stanoveny na základě měření státní zkušebny v Brně či jiných zkušeben. Údaje o nich najdete v technických listech kamen, informuje vás o nich i jejich výrobce.

Výkon vs. příkon kamen
V zákoně se hovoří o příkonu, tedy veškeré dodané energii v čase, obsahuje výkon i ztráty. Výrobci kamen ale uvádí výkon, tedy energii na výstupu. Výkon tak bývá nižší než příkon.
Náš tip: Hledáte krbová kamna, která mají nízký výkon i příkon a nevztahuje se na ně nutnost pravidelných revizí? Co třeba  kachlová kamna s výměníkem Treviso II?

Jaké jsou povinnosti majitelů kamen s příkonem mezi 10 a 300 kW?
Majitel kamen je povinen zajistit jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, kterou provede odborně způsobilá osoba (OZO). Takové osoby si výrobci kamen sami školí a certifikují. Může jít o kominíky, topenáře apod.
Výsledkem takové revize kamen je doklad o provedení této kontroly, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce.
Víte, že obecní úřad s rozšířenou působností může chtít, abyste mu toto potvrzení předložili ke kontrole?

podle podkladů společnosti HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

13. 2. 2020 15:49:48

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

Eva Jiřičná nezvolila londýnskou City jako dobrý příklad - je to odstrašující směska exkluzivních solitérů, které samy o sobě jsou jistě pozoruhodnými architekturami, ale urbanisticky zničily svou anarchií, necitlivostí k dřívějším duchovním dominantám - wrenovským kostelům, a dříve jednotné koloniální zástavbě, kus historického centra města. V Praze byl už za I. republiky uvnitř města podobný urbanistický faul jen Havlíčkův Penzijní ústav na Žižkově, a po válce na tomto žižkovsko-vinohradském horizontu zatím jen štíhlá televizní věž a krabicovitá budova bývalého PZO Strojexport. Pankráckou "zubatou" siluetu lze doplněním dalších mrakodrapů zacelujících v dálkových pohledech mezery do nové obalové "Gaussovy křivky" opravit, a je to od MPR dostatečně daleko. Žižkovsko-vinohradský horizont je narušený málo a je blíže, takže je to záležitost citlivější. Přesto stojí Jiřičné návrh za úvahu. Spolu se zástavbou nákladového nádraží by mohly vytvořit nové centrum Žižkova a svou vlastní kvalitou architektury tento horizont spíše obohatit, než pokazit. Není to přece ani nepovedený "dort" v podobě blízkého hotelu, ani rádoby "krystal" vedle krabice Strojexportu, ale zajímavá skupina výškových domů, snesitelně daleko od historického jádra města a MPR, výborně komunikačně napojená, zejména kdyby byla tímto směrem vedena trasa metra "D" od Náměstí míru do Libně a Vysočan namísto nelogického "ohnutí" zpět k Wilsonovu nádraží. Je to ovšem věc odborné diskuze a také politické odvahy, které se bohužel nedostalo projektu Kaplického knihovny na Letné. Ostatně pod Parukářkou vyrostly dost nahusto věžáky, o kterých vědí jen místní znalci, protože jsou schované ve 2. pořadí za budovami pošt a SUDOPu. Masiv Parukářky a zástavba před i vysoká zeleň Olšanských hřbitovů by část výšky nových výškových budov opticky ubrala. Uznávám ale, že argumenty odpůrců jsou rovněž silné a nutno je brát vážně. Měly by se vyzkoušet dostupné modely vizualizace záměru z různých stanovišť, jak nabízí GIS technologie Útvaru rozvoje města, a pak teprve po diskuzi odborníků i s veřejností rozhodnout.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz