Jak se vyznat v označení kamen?

Máte doma v obýváku kamna nebo krbovou vložku na tuhá paliva a nevíte, co znamenají pojmy jako emisní limity, výkon kamen a jejich příkon? Nevíte, zda se na vás vztahuje nutnost pravidelných revizí kamen? Pojďme se na to podívat trochu blíž.
 Horkým tématem posledních měsíců je zákon o ochraně ovzduší (přesněji zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů), který se vztahuje na stacionární zdroje vytápění a řeší emisní limity. Tento zákon nahradil původní zákon č. 86/2002 Sb.

Co zákon řeší?

Nový zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na stacionární zdroje o jmenovitém příkonu nižším než 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Jednoduše řečeno se týká nejen kotlů, ale i všech lokálních topenišť jako jsou krbová kamna nebo krbové vložky s výměníkem, které mají celkový jmenovitý příkon od 10 kW do 300 kW včetně.

Zákon zpřísnil emisní limity škodlivých látek (hlavně CO a prachu) ve dvou časových termínech:
• Od 1. 1. 2014
• Od 1. 1. 2018

Když se řekne emisní limit
Co si pod tím pojmem představit? Jde o nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, případně pachových látek vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování ovzduší. Vyjadřuje se jednou z následujících možností:
• Hmotnostní koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech.
• Hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času.
• Hmotnost znečišťující látky vztažená na jednotku produkce nebo lidské činnosti.
• Počet pachových jednotek na jednotku objemu.
• Počet částic znečišťující látky na jednotku objemu.

Jak zjistím, zda moje kamna emisní limity splňují?

Emisní limity jsou stanoveny na základě měření státní zkušebny v Brně či jiných zkušeben. Údaje o nich najdete v technických listech kamen, informuje vás o nich i jejich výrobce.

Výkon vs. příkon kamen
V zákoně se hovoří o příkonu, tedy veškeré dodané energii v čase, obsahuje výkon i ztráty. Výrobci kamen ale uvádí výkon, tedy energii na výstupu. Výkon tak bývá nižší než příkon.
Náš tip: Hledáte krbová kamna, která mají nízký výkon i příkon a nevztahuje se na ně nutnost pravidelných revizí? Co třeba  kachlová kamna s výměníkem Treviso II?

Jaké jsou povinnosti majitelů kamen s příkonem mezi 10 a 300 kW?
Majitel kamen je povinen zajistit jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, kterou provede odborně způsobilá osoba (OZO). Takové osoby si výrobci kamen sami školí a certifikují. Může jít o kominíky, topenáře apod.
Výsledkem takové revize kamen je doklad o provedení této kontroly, který potvrzuje, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce.
Víte, že obecní úřad s rozšířenou působností může chtít, abyste mu toto potvrzení předložili ke kontrole?

podle podkladů společnosti HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*