Jinonice court

Jinonice court

Praha 5 - Jinonice

(25. 10. 2017) MS architektura a design

   
 
 
 
 

Jinonice court

Projekt obnovy Jinonického dvora, který je chráněnou kulturní památkou, autoři rozdělili na Hlavní dvůr a Horní dvůr. Hlavní dvůr dnes tvoří bývalý zámek, pivovar, stodola, sýpka a stáje, na Horním dvoře se původní stavby nedochovaly, zůstaly tu jen jejich půdorysné stopy. V prvním případě konverze areálu na nové funkční využití vyžaduje určitou míru stavebních zásahů do stávajících objektů. Jejich základním principem je jasné odlišení nových a původních, doložených konstrukcí, struktur a matriálů. Navržený koncept vychází z průniku nového a starého.

V současné době se areál využívá pro lehkou výrobu, služby, administrativu a skladování, zhruba polovina kapacity zůstala volná. Návrh předpokládá nové funkce: bydlení, služby, obchod a restaurace. Nenavyšuje kapacitu stávajících budov a nezvyšujeme ani jejich objemy.

Horní dvůr: Vzhledem k nedávnému odstranění hospodářských budov autoři z ateliéru MS architektura a design navrhli novostavby dvou objektů, které volně navazují na původní zástavbu a respektují dřívější hmotové řešení. Zároveň zachovali půdorysnou stopu někdejších budov. Architektura nových domů i svým materiálovým a barevným řešením zajišťuje, aby historické a novodobé budovy vytvořily jeden celek. Toho docílili především použitím keramické pálené krytiny červené barvy na sklonitých střechách novostavby a tmavými střešními prvky reagujícími na nové střešní vikýře Hlavního dvora. Proporce okenních výplní novostavby odpovídající proporci oken budovy Horního dvora.

Zámek: Nejstarší a nejhodnotnější součástí areálu je tzv. zámek. Výjimečnost budovy je podtržena řešením všech detailů fasády, které jsou na vyšší úrovni než u ostatních budov. Na zámku jsou ovšem patrné zásahy z různých epoch, takže nikoli všechny fasády vykazují stejné architektonické detaily – například šambrány a výplně oken východní části severní fasády se neshodují s okny fasády jižní. Tyto zajímavé rozdíly návrh respektuje a zachovává. Zvláště citlivě přistupuje ke vstupní partii se dveřmi a bočními okny, které si zachovaly barokní podobu. Konverze budovy obnovuje původní fasádu z poloviny 19. století. Obnoví se také barokní vstup a sluneční hodiny, projekt počítá i se zachováním kašny. Oplocení bude iluzivně nahrazeno výsadbou nízké zeleně, vzrostlá zeleň v areálu je řešena jako komponovaná stromořadí.

Pod Horním a Hlavním dvorem jsou navrženy podzemní garáže, které svojí kapacitou naplňují potřebu parkovacích míst nového využití Jinonického dvora. Navrženo je 103 parkovacích stání v podzemních garážích, dalších deset míst bude před jednou z budov areálu. Vjezd na pozemky je možný z ulice Řeporyjská a Na Vidouli. Jihozápadně od dvora se nachází rybník, který má bezprostřední historickou a prostorovou vazbu na dvůr. Projekt počítá s jeho začleněním do areálu.
Území bylo osídleno od 11. století a lze předpokládat výskyt archeologických nalezišť.


Tisková zpráva

Autoři: MS architektura a design – M. Ševčík, P. Hřebecký, T. Filgas, M. Šourek
Developer: V Invest 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz