ČKA: Nádraží v Havířově je skvělá ukázka bruselského stylu a musí být zachráněno!

ČKA: Nádraží v Havířově je skvělá ukázka bruselského stylu a musí být zachráněno!

(3. 3. 2014) Česká komora architektů (ČKA) opět vystoupila na podporu významné dopravní stavby Moravskoslezského regionu. K zachování komplexu havířovského nádraží vyzvala nového ministra dopravy Antonína Prachaře (ANO) a zároveň podala návrh na Ministerstvo kultury, aby prohlásilo objekt za kulturní památku.

 
 
 
 

ČKA: Nádraží v Havířově je skvělá ukázka bruselského stylu a musí být zachráněno!

Česká komora architektů (ČKA) opět vystoupila na podporu významné dopravní stavby Moravskoslezského regionu. K zachování komplexu havířovského nádraží vyzvala nového ministra dopravy Antonína Prachaře (ANO) a zároveň podala návrh na Ministerstvo kultury, aby prohlásilo objekt za kulturní památku.ČKA k těmto krokům vedly informace z minulého týdne, kdy vlastník objektu, České dráhy, a. s., revokoval své původní rozhodnutí z prosince 2013, v němž sliboval zachování této výjimečné industriální stavby. Souhlas plánu na demolici stávající nádražní budovy a výstavby nové navíc v posledních dnech vyjádřil i ministr dopravy Antonín Prachař.

Vzhledem ke skutečnosti, že Česká komora architektů je ze zákona č. 360/1992 Sb. pověřena péčí o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí, dále pak spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování. Její povinností je tedy se k osudu havířovského nádraží nejen vyjádřit, ale všemi dostupnými prostředky také zabránit jeho demolici. „Česká komora architektů je profesní stavovskou organizací s přeneseným výkonem státní správy. Jako taková sdružuje profesionály z oblasti architektury a územního plánování, jejichž hlas se v podobných případech musí ozývat obzvlášť silně a z hlediska odborné způsobilosti musí být považován za naprosto legitimní. Likvidaci kulturního odkazu našich předků vždy doprovází smutek a prázdnota. A tento hřích nám neodpustí především budoucí generace. Zbourání stavby takto zásadního významu osobně považuji za závažně trestuhodný čin. Úkolem Komory a všech architektů nyní bude vysvětlit odborné a laické veřejnosti kulturní, průmyslový i politický význam bruselské éry, která Československo reprezentovala a dodnes reprezentuje nejen v oblasti architektury, ale i užitého umění a průmyslového designu,“ upřesňuje architekt Josef Smutný, místopředseda ČKA.

Z této pozice dané zákonem proto Komora navrhla Ministerstvu kultury, aby prohlásilo architektonicky cenný komplex havířovského nádraží za kulturní památku České republiky. Na rozdíl od předchozího podání, které učinilo občanské sdružení Důl architektury, ČKA v žádosti uvádí nové skutečnosti, které nebyly dosud předloženy:

  • Došlo k založení nové Komise pro ochranu památkového fondu 20. století v rámci Národního památkového ústavu, které vypovídá o vážnosti, s jakou chce ČR přistupovat k historickým hodnotám minulého století. Architekt Ondřej Beneš, člen této komise, rovněž vyjádřil svůj nesouhlas se zbouráním této stavby. Jeho prohlášení zveřejnila ČKA zde: http://www.cka.cc/oficialni_informace/tiskove-zpravy/cka-opet-vystoupila-na-podporu-nadrazi-v-havirove.
  • Budova nádraží není veřejnosti lhostejná, naopak došlo k výraznému nárůstu společenského zájmu a míry poznání hodnot.
  • Konkrétní studie doložily, že stavbu lze adaptovat tak, aby mohla i nadále sloužit svému účelu.
  • Na základě ultrazvukové diagnostiky bylo zjištěno, že železobetonová konstrukce sochy zv. „Směrník“ není v havarijním stavu.

Připomeňme, že vlakové nádraží v Havířově je dílem architekta Josefa Hrejsemnou (1928–2010) a vzniklo v letech 1964 až 1969. Je jednou z kvalitních ukázek architektury 60. let a patří tak ke světově uznávanému vkladu českých architektů v oblasti industriálního dědictví. 60. léta minulého století jsou přitom zcela výlučnou érou z hlediska dějin architektury a stavby z tohoto období jsou národní vizitkou, která dalece překročila hranice Československé republiky a získala jí ve světě patřičný ohlas. Pro výlučnost havířovského nádraží hovoří i četné reakce předních českých architektů a historiků architektury a designu. Za všechny jmenujme například laureáta Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury Emila Přikryla či první dámu české architektury a taktéž laureátku ocenění Ministerstva kultury Alenu Šrámkovou. Ta v dopise ministru kultury Danielu Hermanovi (KDU-ČSL) uvádí: „Náhodou se ke mně dostala informace, že vyvstává akutní nebezpečí zbourání budovy nádraží v Havířově. Já osobně to považuji za absurdní čin. Prosím Vás naléhavě, pomozte zachránit budovu, která dle mého přesvědčení dokumentuje skvělé roky naší „evropské“ architektury po době socialistického realismu.“ Všechny zmíněné dopisy naleznete na stránkách Komory (www.cka.cc).

Ve prospěch havířovského nádraží však hovoří nejen hlasy odborníků, ale i veřejnosti. Česká komora architektů se proto rozhodla spojit síly s občanským sdružením Důl architektury, neboť participaci veřejnosti považuje za zcela zásadní. Obě organizace plánují společný postup a v nejbližších dnech také schůzku s ministrem dopravy Antonínem Prachařem.
tisková zpráva

Doplněno Stavbaweb:
Rádio Wave - Prolomit vlny: Vyplatí se zbourat nádraží v Havířově?
DŮL ARCHITEKTURY: bourat se nemusí!

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz