Kampus Albertov

Kampus Albertov

(25. 11. 2016) Atelier M1 Architekti – druhé místo v architektonické soutěži

   
 
 
 
 

Kampus Albertov

Kampus Albertov se vyznačuje stejnorodostí a řádem. Je třeba doplnit dva nové články mezi poctivé a kvalitní stavby. Měly by se jim podobat v návaznosti na římsy, pravidelném rytmu oken a těžkém obvodovém plášti. Budovy budou mít také vnitřní atria, přirozené větrání, dostatek vzduchu a vyvážené vnitřní klima. Soudobé budou díky parteru propojenému s uličním prostorem, živému veřejnému prostoru, středním zónám budov a zeleným střechám.

Návrh usiluje soudobými prostředky o harmonické zapojení dvou nových budov do homogenní rodiny stávajících staveb. Kromě toho se snaží o vylepšení pobytové kvality přiléhajících ulic – o vytvoření různých typů veřejných prostorů před stavbami i podél nich, kde by se studenti mohli setkávat, posadit, diskutovat. To jsou klíčové znaky návrhu, díky nimž obě stavby mohou navázat na soulad a kvalitu ostatních budov v kampusu.

Prvky souladu s kontextem:
- Obdobná výška římsy (okolo 20 m) jako okolní objekty, co nejnižší počet podlaží (navržených 5 NP je vůči vymezenému stavebnímu pozemku a programu minimum). Nad římsou bude členitá střešní krajina.
- Pravidelný rytmus svislých oken.
- Atria: uspořádání do bloku s atrii, jejich využití pro přirozené osvětlení a větrání budovy zevnitř.
- Těžký zděný obvodový plášť.

 Nové kompoziční prvky:
- Středy budov jsou navrženy jako pobytové, komunikační zóny s průhledem do atrií – cílem je střed stavby vymezit pro pohyb, pobyt a setkávání členů akademické komunity. Atria není nutné obcházet okolo jako u starších objektů.
- Zelené střechy: široké střešní krajiny navrhujeme otevřít a zpřístupnit pro relaxaci badatelům, kteří po většinu času budou zavření v prostředí laboratoře. Při dobrém počasí si mohou vyjít na slunce a čerstvý vzduch.
- Živé přízemí budov: na rozdíl od starších budov, které jsou svým vnitřním životem odtrženy od ulic kampusu, navrhujeme obě budovy v přízemí co nejvíce propojit s okolními ulicemi.

Autorská zpráva

Autoři: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek; spolupráce Michal Tichý, Jakub Straka, Vojtěch Šaroun

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz