Konverze sýpky ve Vavřinci

Konverze sýpky ve Vavřinci

(6. 10. 2016) Studio Archanti – Martin Daněk, Martin Doležel

   
 
 
 
 

Konverze sýpky ve Vavřinci

Studie se zabývá stavebními úpravami sýpky, v současnosti využívané jako chalupa.
Objekt se nachází v osadě Nové Dvory, jež administrativně spadá pod obec Vavřinec nedaleko Blanska. Jde o malebné sídlo v srdci Moravského krasu. Osadu tvoří asi dvacet stavení a sýpka je součástí bloku nejstaršího z nich. Pozemek je přístupný hlavním vstupem z ulice nebo vjezdem ze záhumenní cesty. Dům samotný je dvoupodlažní nepodsklepená stavba s podkrovím a sedlovou střechou. Jednoduchá hmota je při západním průčelí (do zahrady) doplněna přízemní dílnou se střechou pultovou. Oběma štíty dům navazuje na sousední objekty. Technicky je dům na svůj věk ve velmi dobrém stavu - stáří smíšeného zdiva původních konstrukcí je odhadováno na 300 let. Specifickým prvkem je objem udírny, kónicky přecházející do konstrukce komína, tvořícího v interiéru až sochařsky působící dominantu.

V současnosti sýpku využívá mladá rodina jako letní byt. Toto využití bylo v minulých letech umožněno celkovou rekonstrukcí přízemí, kde byla zbudována kuchyně s jídelnou a ložnice s koupelnou. Cílem následující fáze úprav je zobytnění 2. NP, které je víceméně v původním stavu. Tvoří ho nedělený halový prostor, jež svým charakterem odpovídá původní funkci sýpky. Měl by tu vzniknout obytný prostor a dvě ložnice pro hosty. Specialitou zadání je znovuzpřístupnění a renovace desetiletí zazděného prostoru koupelny při jižním štítu objektu.
Technicky a dispozičně stojí řešení 2. NP především na umístění schodiště (původně byl tento prostor zpřístupněn pouze schodištěm z technické místnosti). Po prověření všech myslitelných variant uspořádání bylo rozhodnuto o vložení schodiště přímo do stávající jídelny, což vede k menšímu přeorganizování vstupní chodby a koupelny v přízemí. Toto řešení je jednak technicky bezkolizní, jednak logicky vychází z funkční dispoziční vazby kuchyně - jídelna - obytný prostor.
Plochu 2. NP jsme pojali jako flexibilní halový obytný prostor s cílem udržení původního rurálně-industriálního charakteru. Ložnice hostů budou při severním štítě, nově je perforován jižní štít, aby se zpřístupnila koupelna; zbylý prostor bude využit jako šatna/půda.
Právě odhalená zeď jižního štítu z kamenného zdiva určuje svou barvou, strukturou i haptickou informací výtvarné a materiálové pojetí nových prvků v tomto prostoru. Jejím pomyslným převráceným zrcadlem je příčka oddělující od hlavního prostoru obě ložnice - mnohovrstevnatý charakter kamenného povrchu je zde přepsán do podoby celoplošné knihovny. Všechny perforace původních konstrukcí jsou navrženy jako ocelí vynášené a ocelovým plechem opláštěné prvky - platí to jak o masivním průrazu jižního štítu, tak o vložení schodiště do původní stropní konstrukce, v neposlední řadě se tento princip objevuje jako nově artikulovaný okenní otvor z obytného prostoru do zahrady, jež je pojat jako čtvercový průraz s obytným parapetem. Jde o jediný moment, kde se úprava vnitřních prostor propisuje do exteriéru, resp. fasády objektu. Jako přirozená prostorová dominata nové místnosti je pak deklarováno těleso komína, ve 2. NP vůbec nejdramatičtěji tvarované. Umístění mobiliáře, výhledy z různých typů sezení a vůbec celé fungování místnosti je podřízeno tomuto prvku.
V průběhu práce na studii byla jako relevantní zhodnocena možnost proměny přístavby dílny na částečně otevřené zahradní posezení. Po odsouhlasení investory byla tato možnost rozpracována do podoby přebudování dílny do ryze soudobé podoby. Zhruba v polovině bude přepažena, zbavena západní zdi a pultové střechy. V otevřené části bude kryté venkovní sezení s novou plochou střechou, jež bude přístupná po schodišti a bude sloužit jako terasa, obehnaná extenzivní zelení vegetační skladby zbylé části střechy. Tato terasa je rovněž přístupná z nové obytné místnosti ve 2. NP a z jedné z nových ložnic.

Autorská zpráva

Místo: Nové Dvory, Vavřinec
Autoři: Martin Daněk, Martin Doležel / Archanti
Studie: 2015
Stavební povolení: 2016
Předpokládaná realizace: 2017

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz