Kreativní centrum Brno

Kreativní centrum Brno

(28. 3. 2018) První cenu na podobu Kreativního centra Brno získal návrh architektů z pražského atelieru KAVA

   
 
 
 
 

Kreativní centrum Brno

Soutěž na kreativní centrum zná svého vítěze
Ateliéry, zkušebny, multifunkční sál a mnoho dalšího nabídne nové kreativní centrum. Vzniknout by mělo z budovy bývalé káznice v ulici Cejl. Důležitou částí bude i muzeum historie objektu. V říjnu loňského roku město Brno vypsalo na podobu kreativního centra architektonickou soutěž, kterou připravila Kancelář architekta města Brna (KAM). Odborná porota vybírala v průběhu března z celkem sedmi účastníků. Výsledky soutěže schválili dne 27. března 2018 brněnští radní.

První cenu na podobu Kreativního centra Brno získal návrh architektů z pražského atelieru KAVA. Autory jsou Tomáš Gelien, Jakub Koňata, Jonáš Krýzl, Jan Novotný, Tomáš Novotný a Robert Seidl.

„Vítězný návrh maximálně využívá kapacitu budovy bývalé káznice, zároveň ale objekt přetváří citlivě a s ohledem na požadavky památkové péče,“ komentoval ředitel KAM Michal Sedláček, který byl jedním z členů odborné poroty.

Na místě by mohly vyrůst sdílené i samostatné kanceláře, ateliéry pro umělce, otevřené dílny, střižny, kavárna, hudební klub nebo sál s kapacitou pro dvě stě padesát lidí. „Je důležité, že řešení návrhu je otevřené pro další vývoj kreativního centra, který bude z velké části vycházet také z potřeb jeho uživatelů,“ doplnil Sedláček.

Účelem soutěže bylo získat kvalitní architektonické řešení na podobu kreativního centra. Dalším krokem bude zpracování projektové dokumentace k jeho realizaci. Pokud se městu podaří získat peníze z evropských zdrojů, přestavba by mohla začít už v roce 2020. Město si od projektu slibuje nejen vytvoření pracovního zázemí pro kreativní profese, které pro ně v Brně chybí, ale také podporu rozvojové lokality kolem ulic Cejl a Bratislavské a oživení veřejných prostorů v okolí objektu.

„Prvkem vzbuzujícím emoce je dostavba traktu do Bratislavské ulice, ten svou poloprůhledností dává tušit život za plotem, přitom však neznemožňuje využití celého prostoru dvora v návaznosti na prostranství s platany. V návrhu umístěný parter ulici doplňuje a neodebírá z ní život,“
citoval z hodnocení poroty sekretář soutěže David Mikulášek.

Ministerstvo kultury prohlásilo v listopadu 2016 bývalou káznici za kulturní památku. Město si proto ve spolupráci s KAM nechalo zpracovat studii limitů památkové ochrany, která určila možnosti a rozsah stavebních zásahů. Jako muzeum bude sloužit křídlo B včetně takzvaných „cel smrti“, přilehlého dvora a popravišť.

Vytvoření kreativního centra je jedním ze strategických projektů města. Podobné projekty známe například z Holandska (Leuwaarden, Hoorn).

KAM ve spolupráci s městem připravuje na květen výstavu všech soutěžních návrhů. Ke zhlédnutí bude v prostorách káznice, poté se přesune do Urban centra.

Výsledky jednofázové architektonické soutěže na návrh Kreativního centra Brno:
1. cena – KAVA spol. s r.o. - autoři Tomáš Gelien, Jakub Koňata, Jonáš Krýzl, Jan Novotný, Tomáš Novotný a Robert Seidl
2. cena – SIAL s.r.o. - autoři Jiří Buček, Andreas Dzikos a Jiří Lukáš
3. cena – 3H architecture a Ján Stempel - autoři Katalin Csillag a Zsolt Gunther

Více informací o soutěži najdete zde: https://kambrno.cz/souteze/kreativni-centrum-brno/

Věznice na Cejlu
Stavba věznice začala v roce 1772 a původně měla sloužit jako káznice pro celou Moravu. Po dostavbě zde byl na čas umístěn sirotčinec přeložený z Olomouce. Až v roce 1784 získala budovu vězeňská správa a postupně sem přesunula vězně ze Špilberku. Ve 40. letech 19. století bylo přistavěno křídlo s průčelím do ulice Bratislavské, přestavováno počátkem 20. století, a další se vstupem z dnešní ulice Cejl. V této části sídlil brněnský městský soud. V období První republiky zde zasedal také krajský soud, který byl za protektorátu doplněn Německým zemským soudem. Za druhé světové války pak část budovy sloužila jako věznice gestapa. Po válce zde byli vězněni a popravování vězni odsouzení Mimořádným lidovým soudem. Po únorovém převratu pak odpůrci komunistického režimu. Až do zrušení věznice roku 1956 prošly prostorami stovky politických vězňů. Mnoho z nich bylo bohužel v prostorách věznice popraveno.

Do roku 2007 prostory využíval jako depozitář Moravský zemský archiv. Od roku 2009 se město snaží objekt oživit a konají se zde akce pro veřejnost jako jsou výstavy, prohlídky, divadelní představení atd. Ministerstvo kultury ČR dne 28. 11. 2016 prohlásilo objekt bývalé káznice s kaplí Nanebevzetí Panny Marie kulturní památkou. V roce byl objekt městem sanován a byl zpracován stavebně-historický průzkum objektu. Začátkem roku 2017 nechalo město zpracovat studii limitů památkové ochrany, která určuje rozsah a podmínky úprav pro možnosti postavení tzv. kreativního centra, které v sobě kombinuje pracovní prostory, ale i expozici o historii objektu.
tisková zpráva KAM Brno


 

 

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz