Lávka pro pěší přes řeku Otavu

Lávka pro pěší přes řeku Otavu

(1. 7. 2019) Lávka získala titul Česká dopravní stavba

 
 
 
 

Lávka pro pěší přes řeku Otavu

Lávka Dagmar Šimkové v Písku
(ČTK, Stavbaweb) - Dvě části Písku spojila nová lávka pro pěší a cyklisty navržená architektem Josefem Pleskotem. Stavba za přibližně 50 milionů korun bez daně se skládá ze dvou ramen, která připomínají strany trojúhelníku. Lidé se po ní dostanou z Václavského předměstí přes Otavu do Hradiště. Lávka nese jméno po politické vězeňkyni Dagmar Šimkové, která žila poblíž tohoto místa.
Stavba lávky začala koncem února 2018, dokončena byla v září téhož roku. Příprava projektu ale trvala mnohem déle. Pleskotův návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Otavu pochází z roku 2014. Lehká ocelová konstrukce stojí v místě, kde býval brod a kde se již ve 30. letech minulého století plánoval most.
Na lávku navazuje cyklostezka na levém břehu Otavy.                                      

Lávka získala titul Česká dopravní stavba

Titul v kategorii:A4 dopravní stavby ostatní
Stavba:Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště –Sv. Václav, Písek –SO 301 Lávka
Přihlašovatel:Metrostav a.s.
Dodavatel:Metrostav a.s.
Projektant: AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot
Investor: Město Písek
Výrok poroty: Za architektonicky ojedinělé řešení lávky, které je založeno na netradičním spojení dvou konstrukčních systémů –části visuté a části zavěšené. Estetice stavby dominují dokonale zpracované ocelové konstrukce. Celková geometrie pylonů, lan a táhel zajišťuje stabilitu lávky a dává stavbě technicistní a moderní charakter.
Dopravní stavba roku
V úterý 18. června 2019 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny v 16. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2018. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Ke studentské kategorii bude vydána samostatná tisková zpráva.

Vítězové převzali ceny z rukou místopředsedkyně Výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj PSP ČR, paní Věry Kovářové a prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiřího Nouzy. V závěru večera jednatelka pořádající společnosti TOP EXPO CZ, paní Miloslava Veselá, vyzvala přítomné k účasti na dalším, v pořadí již 17. ročníku soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE a INOVACE ROKU 2018, který vyhlásil předseda Podvýboru pro dopravu PS PČR, pan Martin Kolovratník.

Cílem soutěže je:
profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020  Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018.
Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila 35 přihlášek splňujících podmínky soutěže. 

Seznam všech oceněných projektů najdete v příloze pod článkem.

tisková zpráva, Stavbaweb

Související články:
Lávka přes Otavu v Písku  6.3.2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz