Lávka Šébr

Lávka Šébr

(21. 4. 2022) Projektová kancelář VANER

   
 
 
 
 

Lávka Šébr

Lávka je umístěna na Šébru ve Stožeckém sedle mezi Stožcem a Pěnkavčím vrchem. Převádí cyklostezku přes frekventovanou silnici I. třídy č. 9, hlavní tah od Svoru na Rumburk a do Německa. Myšlenka vybudovat lávku v daném místě byla dlouhodobě zvažována svazem obcí, jehož představitelé chtěli propojit turistické trasy na obou stranách silnice. Záměrem bylo vybudovat nejen vlastní přemostění, ale i napojovací cesty na stávající turistické trasy. S ohledem na umístění byl vznesen požadavek na přejezd sněžné rolby a využití pro běžkaře.

Konstrukčně se jedná o obloukovou lávku s horní mostovkou. Hlavní oblouky jsou z lepeného lamelového dřeva, spojené příčníky z ocelových profilů. Hlavní nosníky roštu mostovky a vzpěry jsou rovněž z lepeného dřeva, příčníky mostovky jsou opět z ocelových profilů. Prostorové zavětrování je řešeno ocelovými odpínatelnými táhly. Mostovka je tvořena podélníky z lepených nosníků a příčně uloženými dubovými fošnami.

Ochrana dřevěných prvků je řešena oplechováním hlavních oblouků a nosníků roštu mostovky, podélníky mostovky jsou pod fošnami opatřeny izolačním pásem lepenky s přesahem tvořícím okapničku.

Zábradlí je ocelové s dvojitým madlem: v úrovni 110 cm pro běžný provoz a v úrovni 150 cm pro zimní provoz a cyklisty.

Založení je řešeno jako plošné. Paty hlavních oblouků jsou uloženy na kotevních blocích vystouplých z masivního betonového základu, který je překryt zeminou. Opěry jsou betonové se zavěšenými rovnoběžnými křídly.

Technické informace:

Charakteristika mostu: Trvalý obloukový dřevěný most s horní mostovkou pro pěší a cyklisty o jednom oblouku o rozpětí 30,0 m
Délka přemostění: 50,04 m
Délka mostu: 60,70 m
Volná šířka: 3,00 m
Šířka mostu: 3,40 m
Výška mostu: 9,10 m
Ostatní informace viz přiložené výkresy.

Podrobný popis konstrukčních částí:
Lávka je navržena jako oblouková dřevěná s horní mostovkou. Hlavní pole je tvořeno trojkloubovým obloukem z lepeného dřeva. Každý z oblouků je tvořen dvojicí trámů o rozměru 0,24 x 0,66 m. Vzpěry podpírající mostovku jsou rovněž lepeného dřeva o rozměrech 0,24 x 0,24, 0,24 x 0,30 a 0,24 x 0,39 m. Větší průřezy platí pro vzpěry s větší délkou. Hlavní nosníky mostovky jsou rozměru 0,24 x 0,6 m. Veškeré příčníky jsou navrženy ocelové s příslušnými rozměry. Zavětrování lávky je z ocelových táhel profilu 25 mm. Příčníky mostovky tvoří ocelové profily IPE 200, na které je uloženo 6 podélníků profilu z lepeného dřeva 0,15 x 0,25 m. Spojení oblouků je řešeno příčníky ze čtvercových trubek 200 x 200 x 10 mm.

Založení oblouku je provedeno patkách ze železobetonu. Rozměry patek pod oblouky jsou 4,0 x 6,0 m. Opěry jsou provedeny ze železobetonu a jsou rovněž založeny plošně. Délka opěr je 3,6 m, výška opěry O1 je 4,774 m resp. 3,875 m u O4. Na opěrách jsou zavěšena rovnoběžná křídla.

Na lávce je navrženo ocelové zábradlí s výplní z ocelové síťoviny. Výška zábradlí je 1,5 m z důvodu výšky sněhové pokrývky. Ve výšce 1,1 m je umístěno další madlo pro letní provoz. 

Na lávce jsou navržena ocelová ložiska a klouby svařené z plechů. Ložisko na opěře s nižší výškou opěry je pevné, na vyšší opěře pak posuvné. Dilatační spáry jsou překryty nerezovým plechem kotveným k závěrné zídce. Římsy na lávce nejsou.

Autorská zpráva

Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Tomáš Humpal
Investor: Ústecký kraj
Zhotovitel: SaM Česká Lípa
Výrobce dřevěné konstrukce: TESKO konstrukce s.r.o. 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

4. 10. 2023 14:53:30

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018 Best Grade Research Chemical Reagents Available Online at best prices, fast, secure and efficient delivery services. Top Grade quality. All orders come in discreet packaging. Tracking number Provided. https://buy-5cladba-5fmda-online.com/product/buy-adb-butinaca-online/ Threema ID_ ZX6ZM8UN WhatsApp & Skype _ +1 601-207-3026 Wickr_ Cannabinoids71 Telegram & Signal_+1 601-207-3026 Buy ADBB, 4FADB, FUB-AMB precursor Buy Eutylone Buy 2fdck Buy etizolam replacement Buy 5cladb Buy new sgt78 Buy tadalafil Buy Pregabalin Buy Theophylline 58-55-9 Buy 2079878-75-2 Buy 288573-56-8 Buy 102-97-6 Buy 1451-82-7 Buy 2F, 2f-dck, 2-bdck crystal Buy cannabinoids 5cl Buy CAS: 18354-85-3 Buy Bromazolam CAS 71368-80-4 Buy Nitrazolam CAS 28910-99-8 Buy Protonitazene hydrochloride powder CAS 119276-01-6 Buy Metonitazene CAS 14680-51-4 Buy MTTa replace JWH018/THJ018 Buy Etomidate powder or light yellow powder CAS 33125-97-2 Buy BMK powder and oil CAS: 718-08-1 Buy PMK powder and oil CAS:28578-16-7 Buy Xylazine hcl powder CAS: 23076-35-9 Buy CAS: 244-942-2 Buy CAS: 57801-95-3 Our services - express prior overnight or next day delivery - Packing is highly discreet sealed, wrapped with aluminum foil, safe and secure - No signature is required upon arrival of the parcel - 100% customer care and support. - Money-back guarantee - We offer door to door delivery services - Excellent and unbeatable prices. We pack the packages carefully with tungsten and carbon papers to skip through customs x-ray machines at airports. Parcels are beautifully packed with gift papers from outside.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz