Lepení obkladů a dlažeb s profesionálním programem

Lepení obkladů a dlažeb s profesionálním programem

(29. 10. 2019) Baumit nabízí v této oblasti systémové řešení v podobě profesionálního programu Baumacol

   
 
 
 
 

Lepení obkladů a dlažeb s profesionálním programem

Jedním ze současných trendů ve stavebnictví, a to u novostaveb i při rekonstrukcích, je využívání keramických obkladů a dlažeb. Rozmanitost a vzrůstající kvalita různých obkladových materiálů umožnuje také jejich rozšíření do většího počtu typů konstrukcí. 

Baumit nabízí v této oblasti systémové řešení v podobě profesionálního programu Baumacol pro vysoce kvalitní lepení těchto obkladových materiálů včetně dlažeb, a to doslova šité na míru dané konstrukci. Nerozhoduje přitom, zdali se jedná o realizaci v interiéru či exteriéru. Právě ucelený certifikovaný program pro lepení a spárování obkladů a dlažeb dává investorům především jistotu kompatibility jednotlivých vrstev, což je pro dosažení následné kvality a vysoké životnosti takové konstrukce zcela zásadní předpoklad. Nabízejí se tak široké možnosti využít právě obklady a dlažby nejen v interiérových chodbách i s variantou podlahového topení, koupelnách či sprchových koutech, ale také v rámci venkovní konstrukce balkonů, lodžií nebo teras. Předpokladem úspěšného zpracování a nezbytnou podmínkou pro kvalitní provedení obkladů a dlažeb je vždy správné individuální posouzení podkladu z pohledu stavby i přání zadavatele. Systémy Baumit pro lepení a spárování obkladů a dlažeb jsou nejčastěji prováděny jako kontaktní skladby, tzn. přímo spojeny s podkladem v celé své ploše, což vylučuje vzájemný posun jednotlivých vrstev. 

Mnohá řešení pro exteriéry  Balkony, terasy či lodžie představují jakési nadstandardní plochy, které zpříjemňují kvalitu bydlení. Jejich realizace však má mnoho úskalí, a proto je potřeba zvolit správnou skladbu takové konstrukce. Základ kontaktního balkonového systému tvoří min. 2% spádová vrstva pro odvod dešťové či stékající vody od venkovní stěny. Tato vrstva je tvořena např. potěrem Baumit FlexBeton a nesmíme zapomenout také na účinnou hydroizolaci, kterou v systému reprezentuje stěrka Baumit Baumacol Protect. Při realizaci je samozřejmě vhodné využít také systémové příslušenství, jakými jsou těsnící pásky či okapní profily. Pro samotné lepení dlažby v exteriéru nabízí ucelený systém Baumit flexibilní lepidla Baumit Baumacol FlexTop nebo FlexUni. O kvalitní a esteticky zvládnuté realizaci dlažby i obkladu hovoří také správně provedené finální spárování, na které se doporučuje použít spárovací hmotu Baumit Baumacol PremiumFuge, včetně pružného tmelu Baumacol Polyuretane.                              

V souvislosti s rostoucími tepelně-technickými požadavky na všechny vnější obvodové konstrukce staveb se stále častěji setkáváme s požadavkem na zateplení exteriérových konstrukcí balkonů a teras. Vedle již zmíněného základního řešení a pracovního postupu tak přibývají do uceleného systému Baumacol další potřebné vrstvy. Jednou z nich je vložený extrudovaný polystyren Austrotherm XPS, s jehož pomocí je především eliminován vznik nežádoucích tepelných mostů. Pro návrh tloušťky izolantu je však nutný tepelně technický výpočet vypracovaný projektantem stavby. Připomeňme, že spádové vrstvy lze dosáhnout nejen spádovým potěrem, ale i změnou spádové tloušťky samotného izolantu, tzv. spádovým klínem. Takto provedené řešení zajišťuje dokonalé spojení jednotlivých vrstev, a tedy dlouhou životnost konstrukce. 

Kvalita obkladů a dlažeb v interiéru     Systém pro lepení a spárování obkladů a dlažeb Baumit Baumacol nachází možná ještě větší využití ve vnitřních prostorech stavby, a to zejména v koupelnách, sprchových koutech a chodbách, často vyhřívaných pomocí podlahového topení. V místech, kde dochází k přímému zatížení vodou, jako např. na stěnách a podlahách v okolí sprchového koutu je možné provést hydroizolaci pomocí osvědčených výrobků Baumit Baumacol Protect nebo Proof. Cílem je zamezení průniku vlhkosti do podkladních vrstev a nosné konstrukce. Opět je v tomto případě doporučeno využití systémového příslušenství např. hydroizolačních pásek nebo stěnových či podlahových vpustí. Ve větší míře se u těchto řešení vyžívají také pružné těsnící tmely na silikonové bázi. 

V případě, že se rozhodneme pro využití uceleného systému Baumit Baumacol v souvislosti se zavedeným podlahovým topením, je potřeba zvolit správný typ podlahového izolantu a zároveň dodržovat zásady pro zpracování a ošetřování litého potěru, který je dnes velmi častým řešením v rámci bytové i administrativní výstavby. Důvodem je efektivnější přenos tepelné energie z otopné soustavy do jednotlivých vrstev podlahy a následně do vnitřního prostoru místnosti. Pokud je podlahové vytápění realizováno formou odporového drátu, je optimální jeho umístění ve vrstvě samonivelační stěrky nebo přímo ve flexibilní lepicí hmotě pod keramickou dlažbou.

Současná doba však často vyžaduje zrychlení časově náročné realizace stavby. I na tento případ je myšleno a pokud je potřeba časově zkrátit obkladové práce či pokládku podlahy je možné využít rychle tuhnoucí flexibilní lepící maltu třídy C2FT S1 s názvem Baumit Baumacol FlexTop Speed. S jejím použitím je daná realizace pochozí již po třech hodinách a v souvislosti se zkrácením času dochází samozřejmě také k výrazným úsporám v nákladech na stavbu.

Baumit se navíc snaží u svých ucelených programů pro lepení a spárování obkladů a dlažby o velmi jednoduchou a intuitivní orientaci při jejich výběru, což potvrzuje mimo jiné systém piktogramů na obalech výrobků a souvisejících informačních materiálech.
www.baumit.cz

Podle podkladů společnosti Baumit

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz