Letní vyhlídková terasa

Letní vyhlídková terasa

Turistické centrum Na rejdě, Spytihněv

(22. 2. 2021) Ivan Bergmann, Pavel Srba

   
 
 
 
 

Letní vyhlídková terasa

Areál se nachází u plavební komory v obci Spytihněv, na počátku Baťova kanálu na pravém břehu řeky Moravy. Nové přístavní molo výletních a sportovních lodí se nachází u břehu před plavební komorou, profil hrázního tělesa pak plynule přechází v přírodní amfiteátr. Výjimečnost prostředí s přístavem, plavební komorou, jezem s vodní elektrárnou, architekturou hrázních domků jako součásti obslužného systému plavebního kanálu Otrokovice-Rohatec, vybudovaného v třicátých letech minulého století Zemskou vládou a firmou Baťa, vytváří neopakovatelnou atmosféru, která přitahuje návštěvníky z blízkých i vzdálenějších regionů. Období od roku 1995 bylo časem oživování a propagace vodní cesty a cykloturistiky na nově vybudované stezce. Na řece se také pořádaly nekonformní kulturní a společenské události.


Z hlediska urbanistického je zachována charakteristická spojitost mezi objekty hrázních domků a vodním prvkem – přístaviště jsme doplnili objektem amfiteátru. Vyhlídková terasa pak tvoří přirozený spojovací prvek mezi domky a přírodním amfiteátrem.

Letní vyhlídková terasa s vlajkovou věží se využívá jako venkovní posezení u restaurace v jednom z domků i pro odpočinek turistů projíždějících na kolech nebo na lodích. Má trojúhelníkový půdorys natočený výraznou špicí se schodištěm proti proudu řeky směrem k amfiteátru, rovnoběžně s břehovou hranou. Její tvarosloví vychází z lodních motivů; návštěvníci rejdy tu najdou kryté posezení na úrovni terénu nebo na horní terase. Tato úroveň bude využívána částečně i jako hlediště pro kulturní a společenské akce v amfiteátru. Terasu stíní clony ve tvaru lodních plachet, poslední výškovou úroveň tvoří vyhlídková plošina s vlajkovými stožáry.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

 
 
 
 
49.1359224
17.5015503
Letní vyhlídková terasa

Letní vyhlídková terasa
Turistické centrum Na rejdě
Spytihněv

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz