Mateřská škola Vokovická

Mateřská škola Vokovická

(26. 1. 2018) Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby čtyřtřídní mateřské školy

   
 
 
 
 

Mateřská škola Vokovická

V návaznosti na soutěžní podmínky schválené usnesením RMČ č. 2285/17 dne 19.4.2017 proběhla otevřená jednokolová anonymní architektonická soutěž.

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby čtyřtřídní mateřské školy (dále MŠ) v sídlištním bloku ze 70. let na pozemcích parc. č. 1281/256 a 1281/257 v k. ú. Vokovice, v areálu stávající MŠ včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč. vybavení venkovními herními prvky. Součástí návrhu byl přesun stávající trafostanice (parc. č. 1281/180) do areálu nové MŠ a její vhodné zakomponování do řešení.

V současné době je v tomto řešeném prostoru areál mateřské školy se stávající třítřídní budovou provozovanou na principech Montessori školy. Tento objekt se zahradou bude demolován a nahrazen areálem s čtyřtřídní mateřskou školou.

Záměrem soutěže bylo nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže. Návrhy měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i předpoklady pro budoucí úsporný provoz hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodným zvolením stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti architektonických detailů. Očekávalo se, že účastníci soutěže budou hledat řešení, vedoucí k úspornému a reálnému řešení.

Regulérnost soutěže byla potvrzena Českou komorou architektů.

Výsledky soutěže:

1. cena - návrh č.9 - Ing. arch. Štěpán Matoušek, Ing. arch. Theresa Kjellberg, Ing. Martin Beneš
Hodnocení poroty:
Osazení na pozemku do stopy původní MŠ respektuje tvar pozemku a umožňuje maximální zachování ploch zeleně, což slibuje rychlé zapojení existující zahrady do provozu školky. Návrh navozuje pozitivní vztah k okolním objektům klidovou pobytovou terasou ve druhém podlaží. Vazba mezi vhodně diferencovanými prostory včetně společné haly a podkrovních ložniček vyhovuje jak sociálním, tak i individuálním potřebám dětí a soudobé pedagogiky. Přetažená střecha podporuje pocit intimity a vhodné propojení exteriéru s interiérem včetně společné haly. Flexibilně využitelný prostor doplňkových aktivit umožňuje variabilitu a poskytuje dostatčenou prostorovou rezervu pro další využití. Kladem je přirozeně osvětlená kuchyň s vazbou na obě školky. Soudobý koncept společných prostorů zimního a letního dvorku dává možnost variabilního využití těchto prostor. Kompaktní objem předurčuje hospodárné využití objektu, míra prosklení je uměřená a střešní přesahy přirozeně chrání vnitřní prostory před nadměrnými solárními zisky.

2. cena - návrh č.3 - Ing. arch. Tadeáš Matoušek, Ing. arch. Veronika Müllerová, Ing. arch. Lenka Zikešová, Ing. arch. Lucie Sejkorová
Hodnocení poroty:
Hravé hmotové řešení kontrastuje s racionální formou okolní zástavby, pozitivní interakce s výškovými stavbami v okolí. Jednotné přehledné řešení dispozic, postrádá diferenciaci prostorů pro děti, příznivě člení zahradu na jednotlivá zákoutí. Lapidární konstrukční systém slibuje příznivé investiční parametry, ovšem nosný systém podlaží vzájemně nekoresponduje a dodržení organického tvarosloví střechy by při 12 podrobnějším návrhu znamenalo konstrukčně složitější řešení, než je v návrhu prezentováno a zůstává otázkou, zda by bylo udržitelné. Velký objem ochlazovaných ploch.

3. cena - návrh č.10 - Ing. arch. Roman Chvilíček, Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Jana Vichorcová
Hodnocení poroty:
Navrhovaný objekt koresponduje s okolní obytnou zástavbou, kladem návrhu je propojení zahrady, částečně krytých teras a interiérů MŠ. Snaha uvolnit prostor společné zahrady 14 vede k těsnému kontaktu s bytovým domem. Kladem návrhu je zelená střecha uplatňující se jako proměňující se pátá fasáda objektu. Racionálně řešená dispozice mateřské školy neobsahuje společný vnitřní prostor a hlavní vstup je vhodně umístěn, ale vede přes neúměrně dlouhou společnou šatnu. Konstrukce je navržena racionálně s výjimkou atraktivních níže zmíněných částečně zastřešených teras, které však návrhu dodávají charakteristickou podobu. Vlastní objekt je navržen hospodárně, otázkou zůstává realizace a provoz částečně zastřešených teras (sníh, listí, mobilní prvky zastínění).

1. Odměna - návrh č.2 - Ing. arch. Martin Řehák, Architektonický atelier Arkáda, spol. s.r.o. / Ing. Martin Machulka
2. Odměna - návrh č.11 - a23 architekti / Ing. arch. Karel Filsak, Ing. arch. Michaela Dejdarová, doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

Vítězné soutěžní návrhy a všechna hodnocení poroty najdete na stránkách ČKA, všechny návrhy na stránkách Prahy 6.

Stavba nové školky by mohla začít v roce 2019.
Videoreportáž stanice PRAHA TV

Zdroj: ČKA, Praha 6


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz