mBlue

mBlue

Řeporyjská 17, Praha 5

(13. 4. 2017) Dostavba a přestavba Řeporyjská 17

   
 
 
 
 

mBlue

Návrh úprav a dostavby vychází ze záměru investora vybudovat v původně obytném domě (dvě bytové jednotky a podkroví) objektu sídlo firmy – personální agentury. To je vzhledem k postupné proměně území v lokalitu s administrativními objekty a službami přirozeným pokračováním nastoleného trendu, zároveň, vzhledem k existující dopravní zátěži území a plánovaným novým liniovým stavbám pražského vnitřního okruhu, je to proměna žádoucí, neboť území původní kvality pro individuální městské bydlení postupně ztratilo.

Protože ale přes výše uvedené považujeme za správné stávající charakter místa zachovat, nenavrhli jsme demolici stávajícího domu, ale jeho přestavbu a dostavbu, která využije potenciál existující stavby a udrží původní měřítko staveb lokality.

Objekt je „očištěn“ od dodatečných přístaveb, na jejich místě je navržena nová jednotná forma dostavby, členěná do tří hranolů, jejichž hmota vychází z nového vnitřního uspořádání dispozice v domě. Dostavba je orientována do zahrady a z uličního pohledu z Řeporyjské se v podstatě neuplatňuje. Je navržena jako soudobá architektura, adice je jasně výrazově oddělena od původního objektu. Důvodem je m. j. i fakt, že stávající stavba je sama o sobě uzavřeným kompozičním celkem, který by formální spojení dostavovaných částí s její hmotou měřítkově a proporčně poškodilo. Půdorysné řešení respektuje hrany obvodu stávajícího domu.
Autorská zpráva


Místo: Praha 5, Řeporyjská 17
Investor: mBlue real estate, s. r. o.
Architekt: Jakub Fišer, Lucie Chroustová – Aulík Fišer architekti
Dodavatel:  KT ROS Prachatice, s. r. o.
Projekt / Design: 2012
Realizace: 2015
Zastavěná plocha: 150 m2
Užitná plocha: 331 m2
Obestavěný prostor: 2508 m3 (včetně suterénní části)
Foto: AI photography, Aulík Fišer architekti

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2016, str. 30-33

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

 
 
 
 
50.0504737
14.3551071
mBlue

mBlue
Řeporyjská 17
Praha 5

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz