MŠ a ZŠ Lety

MŠ a ZŠ Lety

(28. 11. 2022) Ondřej Tuček

   
 
 
 
 

MŠ a ZŠ Lety

Školní areál obce Lety je umístěn na samém kraji zastavěného území rychle rostoucí obce a brzy se tak stane její integrální součástí. Jednotlivé budovy byly od samého počátku navrhovány jako samostatné pavilony pospojované přízemními krčky.


Hlavním architektonickým principem návrhu je prostota a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Vnější výraz celého souboru je solidní a pevný. Obě budovy jsou sjednocené čtvercovým půdorysem, přísným rastrem oken a jednotným stylem fasádního pláště.

Jako konstrukční systém byly použity režné betonové sendvičové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací – ty se pohledově uplatňují jak na fasádách, tak v interiéru. Stropy jsou vložkové s prefabrikovanými a ocelovými nosníky, střecha školy je dřevěná se sbíjenými vazníky.

Obě budovy jsou propojeny přízemním krčkem, který slouží i jako vstupní zádveří. Jde o nevytápěný prostor, s fasádou ze skleněných profilů Profilit. Obdobně je řešeno i vstupní zádveří školy.

Mateřská škola zahrnuje tři oddělení s nezbytným zázemím. Základní škola je určena pro první stupeň a obsahuje šest shodných čtvercových učeben s okny vždy po dvou stranách. V přízemí jsou umístěny šatny a také jídelna s kuchyní, která slouží pro mateřskou školu.

Interiérové řešení je navrženo především s ohledem na jeho malé uživatele. Hlavním hlediskem je vytvoření ideální pobytové pohody, třídy jsou zalité světlem. Stěžejní bylo použít kvalitní a odolné materiály, jako je lité terrazzo a PUR stěrky na podlahách a dřevěný nábytek a okna.

Autorská zpráva
Foto: Viktor Tuček

Autoři: Ondřej Tuček, spolupráce Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková 
Projekt: 2017-2018
Realizace: MŠ: červenec 2019 – září 2020
ZŠ: listopad 2020 – únor 2022
Zastavěná plocha: MŠ: 289m2
ZŠ: 486m2
Adresa: Lety u Dobřichovic, Karlštejnská ulice, Lety, 252 29 Dobřichovice
Dodavatel:  MŠ: Pragotrade spol. s. r.o.
ZŠ: KONSIT a. s.
Investor: Obec Lety

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020, 2022

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz