Nádraží Praha Smíchov — zastávka vysokorychlostních vlaků, multimodální dopravní uzel

Nádraží Praha Smíchov — zastávka vysokorychlostních vlaků, multimodální dopravní uzel

(6. 12. 2008)

 
 
 
 

Nádraží Praha Smíchov — zastávka vysokorychlostních vlaků, multimodální dopravní uzel

Pavel Hladík, 2005, FA ČVUT
vedoucí práce: Patrik Kotas
oponent: I. Lejčar
konzultace: M. Florián, K. Hájek, J. Malec, J. Fousek, B. Vaňková, M. Micka, K. Lorenc, V. RotterProjekt řeší kompletní revitalizaci území nádraží Praha Smíchov. Nádraží se nachází na levém břehu řeky Vltavy v současnosti prudce se rozvíjející části Prahy 5. Je to vstupní bod do centra Prahy z jihozápadu z přilehlých oblastí pražské aglomerace a z dálkových meziměstských železničních spojení.

Koncept řešení je postaven na těchto důležitých bodech:

  • ï? Ekonomicky pozvednout tuto lokalitu a vytvořit nové městské centrum
  • ï? Povýšit Nádražní ulici na urbanisticky volný prostor s centralizovaným, organizovaným dopravním uzlem
  • ï? Propojit danou lokalitu, která byla po více než století dělena železnicí a nyní městským okruhem
  • ï? Povýšit objekt nádraží na veřejný prostor s nonstop životem
  • ï? Vytvořit pobytovou terasu, která bude mít návaznost na možný nový park nad kolejištěm
  • ï? Zrychlit přístup do transportního uzlu, zrychlení a zpřehlednění přestupů
  • Setřít hranice mezi městskou urbanizovanou strukturou, náročným dopravním uzlem a parkovou zelení
Nádraží je začleněno do stávajícího terénu tak, že kaskádovitě odhaluje svou strukturu, přitom mizí v terénních a parkových úpravách. V Nádržní ulici svou pevnou stěnou tvoří uliční frontu. Význam propojení a pobytovost terasy podporují široké schody na východní straně fasády. Dle vyprojektovaných podkladů je naplánováno do tohoto místa šest nástupišť a jeden průjezdný koridor. Z toho jsou dvě nástupiště pro regionální příměstskou dopravu, dvě nástupiště pro dálkové vysokorychlostní vlaky a dvě nástupiště pro vnitrostátní rychlíkovou dopravu. Niveleta současného kolejiště musela být zachována z důvodu napojení na stávající a uvažované trasy. Z morfologických, provozních, urbanistických a estetických podmínek byl pro návrh nádraží zvolen přístup, který se dá vertikálně členit do čtyř úrovní: odbavovací hala a návaznost na zastávku metra trasy B, nástupiště vlakových souprav a park, který propojuje dvě části Smíchova a stírá zde bariéru vlakového nádraží a silničního městského okruhu, čtvrtou úroveň tvoří solitérní domy, které penetrují strukturu nádraží ve všech úrovních a vyrůstají do různé výše.
Vzniká tak 3D struktura, která umožňuje volný průchod a pohyb cestujících i návštěvníků ve všech směrech. Zároveň je prosvětlená denním osvětlením. Autobusové nádraží přemístěné z lokality Na Knížecí je umístěno v západní části na úrovni nástupišť pro rychlíkovou vnitrostátní dopravu. Těsná návaznost umožňuje přímý přestup z železniční dopravy na dopravu autobusovou. Stání autobusů je šikmé po úhlem 35°, nutné prosklené čekací zázemí je přímo před stáním autobusů.


Publikováno ve stavbě č. 5/2005

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz