Náves ve Smolkově

Náves ve Smolkově

(11. 5. 2017) STUDIO-D Opava

   
 
 
 
 

Náves ve Smolkově

Cílem projektu bylo navrhnout nové využití a uspořádání návsi, jejíž dnešní stav vznikl po přeložce státní silnice a zániku významných staveb občanské vybavenosti v tomto prostoru na konci druhé světové války. Chyběly zde plochy pro odpočinek, byla nutná úprava veřejné zeleně a zakomponování stávajících i nových prvků drobné architektury a mobiliáře (kříž, pamětní deska kaple, zvonička, lavičky) do nového kontextu. Během výstavby byly využity i výsledky záchranného archeologického průzkumu NPÚ, který odkryl jak původní základy kaple, tak historické dlažby.

Návrh vytváří novou náves s oživením některých tradičních funkcí a historických vazeb. Neosobní prostor dostal staro-novou identitu a stal se opět místem setkávání a odpočinku občanů i návštěvníků obce. Nosnou myšlenkou projektu bylo odkrytí základů původní kaple a její prezentace formou kamenných zdí s možností posezení. Původní vstup do kaple znázorňuje novodobý stylizovaný dřevěný portál. Do prostoru kaple byl přemístěn stávající mramorový kříž. Plocha bývalé kaple je vydlážděna již použitými chodníkovými žulovými deskami, presbytář má původní břidlicovou dlažbu a ve fragmentu i betonovou dlažbu z počátku 20. století. Ostatní plochy jsou převážně mlatové. Kapli odděluje od křižovatky plocha z tradičních říčních valounů. Odpočívadla slouží k posezení, hrám dětí a k prezentaci historického vývoje této části obce. Prostor hlavního odpočívadla opticky navazuje na protější historický statek (hospoda Slezský Grunt).
Bývalé příjezdové komunikace do původních statků (gruntů) jsou naznačeny mlatovými pěšinami, linie zatrubněného potoka je naznačena kačírkem. Ve zbývající ploše jsou navrženy sadové úpravy, s použitím dřevin vhodných do intravilánu vesnice. Provizorní velké „ochranné“ valouny budou časem odstraněny, případně nahrazeny litinovými sloupky. Je navrženo rovněž odstranění sloupů a venkovních vedení NN.

Autorská zpráva
Projekt byl mezi nominovanými stavbami v letošní Ceně
J. M. Olbricha

Investor: Obec Háj ve Slezsku
Projektant: STUDIO-D Opava s.r.o.
Autor: Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. arch. Petr Košárek, Ing. Ondřej Kubesa
Zahradní architekt: Ing. Magda Cigánková

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz