Nová Základní škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Nová Základní škola pro Psáry a Dolní Jirčany

(30. 1. 2020) SOA architekti

   
 
 
 
 

Nová Základní škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Účelem běžná, řešením výjimečná – nová ZŠ pro Psáry a Dolní Jirčany
Pasivní budoucnost již dnes
První základní škola v České republice, která splňuje pasivní energetický standard. Nová budova základní školy pro Psáry a Dolní Jirčany je první základní škola v České republice, která splňuje pasivní energetický standard. V září přivítala své první uživatele – děti, pedagogický sbor, ale i širší veřejnost. Škola totiž slouží jako komunitní centrum obce, kdy bude budova využívána i mimo školní výuku.
Základní škola běžné velikosti 2 x 9 tříd, velká a malá tělocvična, jídelna, hřiště a školní knihovna. Na první pohled nemusí být zřejmé, že se v mnoha ohledech jedná o průkopnickou stavbu nečekaných kvalit.
Prim hraje koncept klastrů neboli seskupení 2–3 učeben se zázemím, kolem multifunkčního společného prostoru. Jedná se o menší prostorově i subjektivně vnímané ohraničené jednotky v rámci velké školy, v kombinaci s velkoryse dimenzovanými a snadno dostupnými společnými prostory, jako základní princip v popředí návrhu, čitelný i z celkového hmotového řešení budovy.

Jednoduchá architektura a citlivá práce s hmotou
Vnímaným měřítkem velké budovy v prostředí příměstské obce, s důrazem na detail a lokální materiály (dřevo, cihelná dlažba, vápenopísková cihla), je pak skromná moderní budova, v jejíž blízkosti se budete cítit velmi dobře.
Pro projekt byl jako optimální zvolen systém vápenopískového zdiva KMB SENDWIX (na obvodové, vnitřní nosné a akustické stěny), který vyrábí společnost KM BETA. Základním prvkem systému KMB SENDWIX je vápenopískový blok s výbornými akumulačními a akustickými vlastnostmi a pevností v tlaku, který je mimořádně vhodný právě pro energeticky velmi úsporné stavby.
Zdivo KMB SENDWIX v sobě kombinuje hned několik unikátních vlastností. Díky štíhlosti (byly použity prvky o tl. 300, 240 a 200 mm) jej lze zalícovat i do poměrně subtilní železobetonové rámové konstrukce, kterou proto není nutno předimenzovávat, a naopak štíhlé samonosné stěny umožňují významný zisk užitné plochy.
Jelikož se jedná o projekt školy, je zvláště důležitý také vysoký akustický útlum zdiva (například při tl. 240 je Rw=57 dB). Akumulační parametry vápenopískového zdiva SENDWIX patří k nejvyšším mezi prvkovými materiály pro hrubou stavbu a přispívají významně k tepelné stabilitě budov. Štíhlost zdiva (nosné již od tl. 175 mm) umožňuje velkou variabilitu ve výběru typu a tloušťky tepelné izolace. Díky tomuto faktu lze dosáhnout výborných tepelněizolačních parametrů obálky budovy při relativně malé celkové tloušťce stěn.

Pasivní energetický standard nemusí být omezující
Stačí být pozorný k detailu, skutečně efektivně zvolit běžně dostupné technologie a ty pak správně zregulovat s ohledem na reálný provoz a využití (ne pouze na tabulkové výpočtové hodnoty definující „budovu s téměř nulovou spotřebou energie“ v prostředí české stavební legislativy). Použitím vhodných konstrukčních materiálů a prvků PSV a díky zodpovědnému přístupu dodavatele stavby, který eliminuje nenapravitelné realizační chyby zejména na vnějším plášti budovy (vyzdívky, osazení výplní, izolace), lze snadno dosáhnout kvality, kterou ve finále jasně potvrzuje blower door test těsnosti obálky podle standardů pasivních budov.

Zdravé prostředí
Trvalý přísun čerstvého vzduchu a zpětné využití (rekuperace) tepla ze vzduchu odpadního neznamená pouze nízké provozní náklady. Vytváří kvalitní, dlouhodobě příznivé mikroklima ve školní budově a zároveň přirozeně, bezděky a samozřejmě naplňuje edukativní roli, čímž prezentuje žádoucí a nevyhnutelně nastupující moderní standardy budov základní občanské vybavenosti.
Konstrukční systém – monolitický železobetonový skelet s prvkovými samonosnými vyzdívkami a akustickými stěnami v kombinaci s velkorozponovým zastropením společných prostor, lepenými dřevěnými vazníky – výrazný prvek interiéru budovy.

Proč byl zvolen systém SENDWIX od společnosti KM BETA?

● výborný akustický útlum nosných stěn a příček
● zdravé vnitřní klima            
● ekologický materiál (vstupní suroviny pouze vápno a křemičitý písek)
● rychlá a přesná výstavba se sníženou spotřebou maltovin pro zdění a omítání
● zisk vnitřní užitné podlahové plochy díky štíhlým stěnám až o 10 %  
● vysoká pevnost kvádrů (až 35 MPa)
● výborné tepelněakumulační vlastnosti = stabilní vnitřní teplota budov v zimě i v létě (úspora nákladů na chlazení i vytápění)        
● výborné tepelněizolační vlastnosti obvodových stěn a velká variabilita volby parametrů zateplení (tl. zdiva 175, 200, 240 + např. 300 mm TI: U = 0,12 W/m2.K, tj. R = 8,3 m2.K/W)
● integrované svislé instalační dutiny pro vedení elektro – označené na lícových plochách vodicí linkou = elektro bez nutnosti drážkování                 
● snadné zajištění vzduchotěsnosti obvodových stěn    
● vysoká požární odolnost zdiva          
www.kmbeta.cz

 
Garant a hlavní architekt projektu: SOA architekti / Ondřej Píhrt a Štefan Šulek
Hlavní inženýr projektu: PROJEKT CENTRUM NOVA / Jaroslav Rybář
Generální dodavatel: PKS stavby a. s., vedoucí projektu Jan Klauz a stavbyvedoucí Karel Moravec
Nová škola Psáry

Publikováno v časopise Stavba č. 3/2019, str.92–93

Související články:
Výsledky architektonické soutěže o návrh nové školy pro Psáry a Dolní Jirčany  12.2.2014


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz