Nové centrum Jesenice

Nové centrum Jesenice

(10. 11. 2021) Pavel Hnilička Architects + Planners

   
 
 
 
 

Nové centrum Jesenice

Centrum města Jesenice vzniká v historické stopě návsi nálevkovitého tvaru, která se jemně rozšiřuje v jižní frontě budov. Semknutá řada domů s radnicí a věží v čele náměstí vytváří důstojný městský prostor hodný velikosti sídla. Veřejná prostranství upravená zejména pro chodce vybízejí svou atraktivitou a živým parterem budov k setrvání a pobytu jak v běžných dnech, tak při slavnostních akcích a trzích.

Základní principy soutěžního návrhu
Město Jesenice po revoluci prošlo překotným stavebním vývojem zejména v oblasti bydlení. Stavební rozvoj probíhal živelně a chaoticky bez celkové koncepce. Městu chybí středobod ukotvený v prostoru a čase, který by vytvořil identitu a soudržnost nejen zástavby, ale i místních obyvatel. Strukturu veřejných prostranství pečlivě tvarujeme tak, aby navazovala na existující trasy a paměť místa. Z uspořádání zástavby je dodnes patrný tvar dvou návsí propojených širokou ulicí. 

Základní urbanistickou myšlenkou soutěžního návrhu je definování těžiště města ve tvaru přesýpacích hodin.  Spolu s úpravou vedení komunikací ulic Budějovická a Říčanská vznikne dostatečně velký prostor pro pořádání trhů a společenských akcí. Různorodá architektura staveb a jejich drobnější měřítko zaručí přívětivost a obytnost veřejných prostranství. Aktivní parter budov otevře jejich přízemí do veřejných prostranství a vytvoří tak atraktivní městské prostředí s obchody a službami. 

Radnice s věží se dostane na nejdůstojnější místo nového náměstí. Vertikála věže radnice určí význam středu města Jesenice a bude viditelná i z jeho vzdálených částí a okolí. Živé a pulsující náměstí bude průchodem v budově radnice propojeno s radničním dvorem, který nabídne klidnější a tišší prostor s kašnou ve stínu stromů. Soustavu veřejných prostranství doplní předprostor stávajícího společenského sálu a náměstíčko u sýpky, propojené s hlavním náměstím pěší uličkou. Sestavou velkých a malých náměstí vytvoříme identitu města Jesenice. Identitu, která sídlo zapíše do povědomí v širším kontextu menších měst kolem Prahy, ale i místních obyvatel.

Řešení dopravy
Předmětná lokalita se nachází na křižovatce dvou významných, dopravně zatížených komunikací. Předpokladem dostavby a přestavby prostoru je výstavba obchvatu města Jesenice. Tento obchvat je situován ve východozápadním směru v jižní části území a bude mít pozitivní vliv na intenzitu dopravy v centru města.  

Autorská zpráva

Autor: Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o.
Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Tereza Rákosníková, Ing. arch. Antonín Topinka
Spolupráce: Ing. Josef Filip, Ph. D., Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková
Adresa:  Jesenice, Česká republika
Investor: Město Jesenice
Soutěž: 2021
Užitná plocha: 4ha

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz