Občané proti Šantovka Tower: Olomoucká výzva

Občané proti Šantovka Tower: Olomoucká výzva

(15. 11. 2013) Zhruba dva roky se táhne „kauza ŠTW“, jak se ve zkratce říká záměru společnosti SMC Development (v představenstvu Richard Morávek) doprovázenému od samotného počátku protesty odborné i laické veřejnosti. Ta se staví proti plánované výstavbě bytového domu o 22 podlažích (78 m) na území zákonem daného ochranného pásma Městské památkové rezervace Olomouce.

 
 
 
 

Občané proti Šantovka Tower: Olomoucká výzva

Zhruba dva roky se táhne „kauza ŠTW“, jak se ve zkratce říká záměru společnosti SMC Development (v představenstvu Richard Morávek) doprovázenému od samotného počátku protesty odborné i laické veřejnosti. Ta se staví proti plánované výstavbě bytového domu o 22 podlažích (78 m) na území zákonem daného ochranného pásma Městské památkové rezervace Olomouce.

Plánovaná výšková budova "Šantovka" Plánovaná výšková budova "Šantovka"

Mluví se v souvislosti s ní o nezákonnosti jednání výkonné složky památkové péče, o privatizaci panoramatu na úkor ochrany veřejného zájmu, o možném selhání státní správy. V očích zastánců obytný věžák představuje rozvoj města, symbol jeho vysněné prosperity. V očích odpůrců se stává karikaturou takového rozvoje, podobně jako se o to už zasloužily předchozí dva „mrakodrapy“, stojící však mimo ochranné pásmo MPR.

Nejznámější turistický průvodce Lonely Planet označil nedávno Olomouc jako nejkrásnější město České republiky. "Skrytý poklad Evropy" má podle něj "architektonický šarm bez velkého chaosu". Stojí turista - posílaný sem přednostně prestižním průvodcem - o to, aby jedinečné atmosféře kompaktního historického jádra dělala kulisu prosklená věž, evokující spíše praktiky dravých developerů východoevropského střihu? Může to snadno nastat, protože ze samého centra Olomouce, z Dolního náměstí, by se věž významně pohledově uplatnila.

Investor doposud nezahájil územní řízení ve věci výstavby, ale jednu zásadní překážku už překonal. Za velkého rozhořčení odborníků z oblasti architektury a památkové péče dostal zelenou od městských památkářů. Oprávněnost jejich stanoviska teď bude zkoumat Krajský úřad.
Odborná veřejnost ani občané nepřihlížejí pasivně. Čerstvě byl zveřejněn Závěr Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu. http://www.krasnaolomouc.cz/?p=2210. Dvacítka jeho členů se k záměru vyslovila jednohlasně negativně. Po dvou petičních akcích v minulosti (900 a 700 podpisů) a veřejném shromáždění, kterého se 22. 10. 2013 zúčastnilo přes 400 lidí, přišli zástupci iniciativy Občané proti ŠantovkaTower s tzv. Olomouckou výzvou. - http://www.krasnaolomouc.cz/?page_id=528
Jednoduchý, koncentrovaný název odpovídá závažnosti jejího obsahu. Za konkrétními požadavky v kauze ŠTW se skrývá apel veřejnosti vůči voleným zástupcům, kteří by v tak zásadních otázkách měli hájit přednostně její zájmy. Soukromý projekt bytového domu s městem nijak neparticipuje. Měl by vyrůst v území, jež mohlo poskytnout prostor pro plnohodnotnou městskou čtvrť ve shodě s aktuálními trendy v oblasti urbanismu a s ohledem na cennou historickou tkáň města v jeho bezprostřední blízkosti. Investor počítá s prodejem pohledů na unikátní historické panorama, které sám poškozuje. Městu nevrací vůbec nic.
Martina Mertová
Zdroj: o. s. Za krásnou Olomouc
www.krasnaolomouc.cz
http://www.petice24.com/olomoucka_vyzva

areál Šantovka areál Šantovka areál Šantovka

Související články:

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz