Občané proti Šantovka Tower: Olomoucká výzva

Zhruba dva roky se táhne „kauza ŠTW“, jak se ve zkratce říká záměru společnosti SMC Development (v představenstvu Richard Morávek) doprovázenému od samotného počátku protesty odborné i laické veřejnosti. Ta se staví proti plánované výstavbě bytového domu o 22 podlažích (78 m) na území zákonem daného ochranného pásma Městské památkové rezervace Olomouce.

Plánovaná výšková budova "Šantovka" Plánovaná výšková budova "Šantovka"

Mluví se v souvislosti s ní o nezákonnosti jednání výkonné složky památkové péče, o privatizaci panoramatu na úkor ochrany veřejného zájmu, o možném selhání státní správy. V očích zastánců obytný věžák představuje rozvoj města, symbol jeho vysněné prosperity. V očích odpůrců se stává karikaturou takového rozvoje, podobně jako se o to už zasloužily předchozí dva „mrakodrapy“, stojící však mimo ochranné pásmo MPR.

Nejznámější turistický průvodce Lonely Planet označil nedávno Olomouc jako nejkrásnější město České republiky. "Skrytý poklad Evropy" má podle něj "architektonický šarm bez velkého chaosu". Stojí turista – posílaný sem přednostně prestižním průvodcem – o to, aby jedinečné atmosféře kompaktního historického jádra dělala kulisu prosklená věž, evokující spíše praktiky dravých developerů východoevropského střihu? Může to snadno nastat, protože ze samého centra Olomouce, z Dolního náměstí, by se věž významně pohledově uplatnila.

Investor doposud nezahájil územní řízení ve věci výstavby, ale jednu zásadní překážku už překonal. Za velkého rozhořčení odborníků z oblasti architektury a památkové péče dostal zelenou od městských památkářů. Oprávněnost jejich stanoviska teď bude zkoumat Krajský úřad.
Odborná veřejnost ani občané nepřihlížejí pasivně. Čerstvě byl zveřejněn Závěr Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu. http://www.krasnaolomouc.cz/?p=2210. Dvacítka jeho členů se k záměru vyslovila jednohlasně negativně. Po dvou petičních akcích v minulosti (900 a 700 podpisů) a veřejném shromáždění, kterého se 22. 10. 2013 zúčastnilo přes 400 lidí, přišli zástupci iniciativy Občané proti ŠantovkaTower s tzv. Olomouckou výzvou. – http://www.krasnaolomouc.cz/?page_id=528
Jednoduchý, koncentrovaný název odpovídá závažnosti jejího obsahu. Za konkrétními požadavky v kauze ŠTW se skrývá apel veřejnosti vůči voleným zástupcům, kteří by v tak zásadních otázkách měli hájit přednostně její zájmy. Soukromý projekt bytového domu s městem nijak neparticipuje. Měl by vyrůst v území, jež mohlo poskytnout prostor pro plnohodnotnou městskou čtvrť ve shodě s aktuálními trendy v oblasti urbanismu a s ohledem na cennou historickou tkáň města v jeho bezprostřední blízkosti. Investor počítá s prodejem pohledů na unikátní historické panorama, které sám poškozuje. Městu nevrací vůbec nic.
Martina Mertová
Zdroj: o. s. Za krásnou Olomouc
www.krasnaolomouc.cz
http://www.petice24.com/olomoucka_vyzva

areál Šantovka areál Šantovka areál Šantovka

Související články:

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*