Objekt, ve kterém se nachází Puech-Chabalova filtrace, má od ledna nového nájemce

Objekt, ve kterém se nachází Puech-Chabalova filtrace, má od ledna nového nájemce

(31. 1. 2013) Budova, v níž je umístěna Puech-Chabalova filtrace, byla dokončena v roce 1926. Od té doby se v ní technologicky upravovala pitná voda formou pískovcové filtrace, v Čechách byla tato úprava používána pouze v Plzni a v Praze. Rozsáhlý objekt v Plzni tvořený třemi trakty byl architektonicky upraven na návrh Hanuše Zápala. Od roku 1994 není v rámci procesu úpravy vody využíván. Je významnou technickou památkou.

 
 
 
 

Objekt, ve kterém se nachází Puech-Chabalova filtrace, má od ledna nového nájemce

Budova, v níž je umístěna Puech-Chabalova filtrace, byla dokončena v roce 1926. Od té doby se v ní technologicky upravovala pitná voda formou pískovcové filtrace, v Čechách byla tato úprava používána pouze v Plzni a v Praze. Rozsáhlý objekt v Plzni tvořený třemi trakty byl architektonicky upraven na návrh Hanuše Zápala. Od roku 1994 není v rámci procesu úpravy vody využíván. Je významnou technickou památkou.


Objekt v areálu úpravny vody v Plzni na Homolce, kde se nachází systém Puech-Chabalovy filtrace, využívá od 1. ledna 2013 občanské sdružení Chabal k chovu ryb. Město tak po dlouhých letech našlo vhodný způsob využití této technické památky při minimalizaci finančních prostředků na její rekonstrukci.

Puech-Chabalova filtrace byla plzeňskou vodárnou provozována až do roku 1997. „Tehdy přestala být v rámci procesu úpravy vody využívána,“ upřesňuje technický náměstek primátora Petr Rund.

Významným segmentem a také nedílnou součástí technologie je rozsáhlá budova tvořená třemi trakty, jejíž architektonickou úpravu navrhl architekt Hanuš Zápal. „Nalézt využití pro tuto technickou památku bylo velmi problematické, a to nejen z důvodu specifičnosti této stavby, ale i proto, že se nachází uvnitř areálu úpravny vody na Homolce,“ vysvětluje náměstek a zároveň uvádí, že úřad prověřoval různé varianty, jak budovu využít i ve spolupráci se soukromým sektorem. V úvahu připadalo například muzeum historických vozidel nebo wellnes centrum. Žádný z těchto záměrů ale realizován nebyl.

Na začátku roku 2011 začalo město s ohledem na původní charakter objektu prověřovat možnost umístit do něj chov ryb. „Oslovili jsme rybářské spolky, svazy a sdružení v Plzeňském kraji a zjišťovali jejich zájem. Nakonec jsme se dohodli s nově založeným občanským sdružením  Chabal,“ sděluje Petr Rund. Nájemní smlouva s předem danými podmínkami byla uzavřena
31. prosince minulého roku. Předmětem nájmu je objekt Puech-Chabalovy filtrace s plochou 7 620 čtverečních metrů za 257 250 korun ročně.

„Po několika neúspěšných pokusech se nám pro tento historicky cenný objekt podařilo najít smysluplné využití, které do určité míry i nadále zachová vlastní charakter a funkci stavby. I když se dosud prováděla údržba, odstraňovala především havarijní stav konstrukcí. Nyní je zajištěna péče pravidelná,“ konstatuje náměstek Rund.

Doplněno Stavbaweb:
Úprava pitné vody v Plzni - historie

 

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Výroba

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz