Obnova Červeného zámku

Obnova Červeného zámku

Zámek Hradec nad Moravicí; Městečko 2, Hradec nad Moravicí

(10. 6. 2021) Atelier 38

   
 
 
 
 

Obnova Červeného zámku

Na ploché vrchovině Nízkého Jeseníku se rozprostírá zámecký areál v Hradci nad Moravicí. Spadá do něj Červený zámek, Bílý zámek, Bílá věž a park. Jedná se o jeden z největších zámeckých areálů v České republice, který byl v roce 2001 prohlášen národní kulturní památkou. V Červeném zámku se konají plesy, svatby, slavnostní akce města a také hudební akce jako Mezinárodní interpretační soutěž Beethovenův Hradec, festivaly Hradecký slunovrat a Hrady CZ.


Zámek nechal postavit kníže K. M. Lichnovský pro koně v rámci rozšíření zázemí Bílého zámku. Coby hospic pro raněné koně sloužil armádě i za první světové války, po opuštění vojskem pozbyl Červený zámek využití. Lichnovští několikrát marně žádali o jeho demolici. V průběhu druhé světové války byl zámek poškozen, pozornosti Rudé armády neunikl ani narychlo zazděný vinný sklep. Po válce byla snaha do zámku umístit státní hřebčinec. To nevyšlo, a tak obydlí plnokrevníků začalo sloužit novému socialistickému člověku. Bylo adaptováno na kulturně společensko-ubytovací zařízení. V roce 1972 zámek z části vyhořel, o tři roky později byla dokončena jeho rekonstrukce.
 
Areál tvoří uzavřený komplex s vnitřním nádvořím, sevřeným severním (bývalá vozovna) a východním (stáj) křídlem, západní hradební zdí s blokem bývalé kovárny a jižní hradební zdí se vstupní branou a hodinovou věží. Sklepy pod nádvořím měly samostatný vstup s připojenou hmotou vstupní brány, na níž navazuje hradební zeď.

Poslední rekonstrukce je rozdělena do etap. Nejdříve bylo obnoveno nádvoří, střecha a spodní konírny, v dalších etapách dojde k rekonstrukci ubytovacích a společensko-kulturních prostor zámku. První a druhá etapa rekonstrukce a památkové obnovy řešila nejpalčivější problémy: zajistila staticky ohrožené části zdiva, kleneb, vyhlídky a krovů. Proběhla výměna střešní krytiny, vikýřů, úprava nádvoří a kompletní rekonstrukce dolních koníren.

Nádvoří Červeného zámku původně plnilo funkci hospodářského dvora s mlatovým povrchem. V 70. letech minulého století bylo vydlážděno a doplněno „bazénky“ a trávníkem v centrální části. Jeho plochu jsme se rozhodli sjednotit celoplošným vydlážděním, vycházejícím z geometrie členění dvorních fasád. Veškeré zpevněné plochy byly navrženy z žuly tak, aby výsledek nekonkuroval romantickému výrazu zámku. Pro zlepšení mikroklimatických podmínek, zejména v letních měsících, je v prostoru nová fontána v provedení tzv. skryté vody.

V Dolních konírnách bylo třeba řešit zatékání dešťové vody z nádvoří a statiku kleneb a zdí. Pro obnovení původní dispozice bylo zásadní vybourání opěrné betonové stěny, která stála v zadní čtvrtině koníren. Za ní byla čtyřmetrová vrstva násypu, který tvořil podlahu uhelny z doby poválečných úprav objektu. Při odkopu násypu byla objevena studna kruhového půdorysu s průměrem 1,4 m. Polovina její hloubky je ve skále, polovina je zděná kamenem a cihlou. V konírnách je nyní nová cihelná dlažba. Monumentální klenutý dvoulodní prostor se bude využívat pro výstavy, koncerty a jako glyptotéka (uložení původních soch a fragmentů ze střech a fasády objektu).

Zámecká vyhlídka na východní hradební zdi měla poškozené konstrukce. Byla proto rozebrána a znovu vybudována z rekonstruovaných kamenných prvků nebo kopií.

Fasáda objektu je provedena v režném zdivu s prvky kamene z červeného pískovce a kamenného zdiva soklu. Zdobné prvky na fasádě jsou uměleckořemeslnými pracemi – erbovní a nápisové desky, chrliče, maskarony, rozety, zakončovací články, socha baziliška, komínová hlava a výplň zábradlí východní vyhlídky. Fasáda byla očištěna a v poškozených partiích opravena. Historické zdivo bylo v maximální míře zachováno. Jižní fasáda vstupní brány byla po letech doplněna ukončovacím článkem věžice.

Krovy byly po válečném poškození a požárech opravené. Původní konstrukce krovů jsou jen nad vstupní bránou, v hodinové věži a v kovárně. V rámci úprav krovů byly obnoveny valbové vikýře dle původního stavu. Střešní krytina byla provedena skládáním ze štípané břidlice s minimalizováním klempířských prvků. Břidlicí vykryto také úžlabí, nároží, hřeben a okap.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Klient: Národní památkový ústav; Územní památková správa v Kroměříži
Autoři: Jan Zelinka, Luděk Valík; spolupráce MARPO s.r.o./statika, Ing. Petr Matějek/požární ochrana
Dodavatelé: krovy a střechy – H&B Delta s.r.o.; statika, konírny, nádvoří, vyhlídka – Zlínstav a.s., Pracom s.r.o.; technický dozor Daniel Ludín
Rozloha: zastavěná plocha 4700 m2; obestavěný prostor 16 190 m3
Náklady na 1. a 2. etapu: 60 mil. Kč bez DPH

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2019

 
 
 
 
49.8654833
17.8744510
Obnova Červeného zámku

Obnova Červeného zámku
Zámek Hradec nad Moravicí; Městečko 2
Hradec nad Moravicí

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz