Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

(23. 2. 2016) Martin Rusina, Martin Frei

   
 
 
 
 

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli

Architektonické řešení projektu obnovy části nábřeží řeky Loučné, přiléhající ulice Vodní valy a parku u Smetanova domu v Litomyšli vzešlo ze soutěže, vypsané Nadací PROMĚNY. Cílem projektu bylo zpřístupnění řeky a vytvoření příjemného městského prostoru v navazujícím okolí pro trávení volného času všech věkových kategorií obyvatel. Projekt vznikal za participace místní veřejnosti.
Nekoncepční úpravy v minulosti neumožňovaly plně využít potenciál celého území. Nové řešení přináší obnovu a propojení čtyř městských prostorů - nábřeží, břehů Loučné, městského parku, ulice Vodní valy - do jednoho celku v širší struktuře města. Různé přednosti prostorů se vzájemně doplňují: zatímco na nábřeží řeky vzniká promenáda pod stromy pro odpočinek, setkávání a hry se sochařsky ztvárněným hřištěm, těžiště horní části parku se přesouvá na nově zřízenou pobytovou louku a k zahradní restauraci s pavilonem. Přírodní charakter břehů řeky zůstává zachován. Řeka je na vybraných místech zpřístupněna lehkými kovovými pozorovatelnami a pěšími stezkami.
Ulice Vodní valy je vydlážděna a dopravně zklidněna. Zřízením nové pěší lávky přes řeku dojde k propojení všech částí parku a k posílení hlavní pěší trasy územím.

Autorská zpráva

 

S příchodem února se na Vodních valech v úseku mezi splavem a střední pedagogickou školou a v parku u Smetanova domu začalo s realizací projektu Obnovy nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Stavebních a vegetačních prací se ujala Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT, která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele. Ve čtvrtek 11. února se uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene stavby.
„Na projektu obnovy nábřeží řeky Loučné se pracuje již od roku 2012, jsme tedy rádi, že jsme se konečně dostali k tomu, že budeme projekt realizovat,“ prohlásil starosta Litomyšle Radomil Kašpar.
Společnost Litomyšl Loučná EUROVIA-VYKRUT má na realizaci deset měsíců. Mezi první kroky patřila demontáž stávajícího dětského hřiště. Dále se odstraní původní konstrukce a upraví se terén. Zásahy do vegetace však budou minimální a naopak se množství nových solitérních stromů vysadí. Břehy Loučné si ponechají divočejší, přírodní ráz. Nábřeží s dětským hřištěm bude průchozí pod korunami vzrostlých stromů, olemuje ho zídka z červeného betonu. Odtud bude možné přejít přes visutou lávku na druhý břeh do prosvětleného parku, kde se otevře pobytová louka. U Smetanova domu vznikne zastřešený pavilon s opěrnou zdí a schodištěm. Keřovou clonu u jednoho z přilehlých domů vytvoří tisy a park doplní břízy bělokoré, břízy černé a několik borovic.  V ulici Vodní valy vznikne obytná zóna s rozšířeným chodníkem. Přibude třešeň a několik dalších druhů dřevin, které nahradí starší stromy, dlouhodobě ošetřované nevhodným ořezem. Husté keře pámelníků vystřídají keřové vrby. Nad objektem vodárny vznikne vyhlídka, přímo u řeky budou odpočinková mola a výklopné plošiny k posezení. Před kavárnou se plánuje dřevěná paluba s posezením a výhledem především na pískoviště ve tvaru hory, které bude určené nejmenším dětem. Dalšími sochařsky ztvárněnými objekty v prostoru nábřeží budou kolotoč, prolézačka s ozvučnými bubínky ve tvaru roury, lanovka, houpačky „Cik cak“, prolézačka se skluzavkou připomínající ucho, malá lochneska s houpacím košem a rozvlněný zvukovod „had.“ Park získá také nové travnaté, zpevněné a mlatové plochy.
„V prostoru nábřeží naleznou své místo také originální informační prvky, které mají mít pro obyvatele Litomyšle více osobní povahu. S jejich ztvárněním se architekti obrátili na grafické studio Colmo. Jeho snahou je nechat spoluutvářet tyto drobné poetické vzkazy těmi, kdo sem chodí, a dodat jim tak požadovanou autentičnost,“ sdělila k závěrečné fázi projektu Jana Říhová z Nadace Proměny Karla Komárka, která na celkovou realizaci poskytne městu finanční příspěvek do výše 25 milionů korun. Podíl města je až 5 milionů korun.
Veškeré stavební a vegetační úpravy by měly být dokončeny letos na podzim. V navazující etapě je plánováno také předláždění zbytku ulice a předmostí Smetanova domu.

Mgr. Jana Bisová, tisková mluvčí města Litomyšle

Autoři: Martin Rusina, Martin Frei - Rusina Frei architekti; spolupráce - sochaři Dušan Zahoranský a Pavla Sceranková, PARTERO; informační systém – grafické studio Colmo
Ocenění: Cena Nadace Proměny 2013
Investor: Město Litomyšl a Nadace PROMĚNY
Dodavatel: Eurovia, a.s. a Vykrut zahradní služby, a.s.
Náklady: 30 milionů Kč, z toho max. 25 milionů Kč z Nadace Proměny   
Celková plocha: 3 ha
Projekt: 2013-2015
Realizace: 2016


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

23. 2. 2016 14:16:54. Re: Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Ing. Dagmar Černá

 
 
 
 

23. 2. 2016 14:16:54. Re: Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. Ing. Dagmar Černá

  Celek působí vyváženě, moc se mi líbí. Jedinou výhradu mám za mého psa, kterému by se nelíbila lávka přes potok. Bolí ho tlapky a nebo se bojí přecházet?

15. 3. 2016 07:22:30. Re: Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli. vera

  Hledím na to přístupové schodiště na lávku, v dnešní době a takto vyrobit bariéru přístupnosti, nevěřím svým očím............

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz