Obnova náměstí v Řevnicích

Obnova náměstí v Řevnicích

(23. 11. 2015) První cena v architektonické soutěži: Šimon Vojtík, Michal Petr, Jana Urbanová 

   
 
 
 
 

Obnova náměstí v Řevnicích

Hodnocení poroty: Porota pokládá návrh za realistický, čistý a splňující požadavky na urbanistické a kompoziční řešení. Návrh umožňuje realizaci zeleně v etapách, je detailně propracovaný, má zdařilé dopravní řešení včetně parkování, vhodná je i osa směrem od kašny k památníku zakončená polyfunkčním pódiem. Oba výjezdy na náměstí nabízejí zajímavé pohledy, jsou použity zajímavé povrchy a jedinečný mobiliář.

Autorská zpráva
Návrh vychází ze smyslu fungování náměstí - musí tedy poskytnout prostory pro pobyt, obchod (trh) a shromáždění (kulturní akce). V kombinaci s místními podmínkami a s ohledem na prostorovou kompozici vzniká v ose kašna - památník - plato odpočinková, pobytově reprezentativní plocha, která je přes zklidněnou komunikaci propojena s jižní více obchodní částí náměstí. Velkou roli tu hrají krásné vzrostlé lípy, které k náměstí historicky patří. Na historický kontext odkazujeme i obnovou kašny a vrácením významu památníku uvolněním jeho předprostoru. Jedním z novodobých prvků je doplnění sloupu s hodinami, které dávají tušit současné umístění radnice a tvoří vizuální ukončení průhledu při příjezdu od Hostomic (z křižovatky u Zámečku). 

Náměstí je historickým i současným centrem Řevnic, návrh pracuje s charakterem malého města - střídmé funkční architektonické prvky, podtržení všech funkcí náměstí s důrazem na živý provoz a pobytovou funkci. Počítáme s postupným doplňováním pěších vazeb v okolí náměstí (Mlýnská stoka, vazba k nádraží Corso Pod Lipami, pěší vazba kolem kostela do Pražské) a napojením na frekventované cyklotrasy, ke kterým vztahujeme vstupy a členění prostoru i rozmístění mobiliářem (stojany na kola, informační tabule). Výhledově nepočítáme s přeložkou komunikace II. třídy a se snížením průjezdné dopravy. Na náměstí díky úpravě křižovatky u Zámečku (řízení světelnou signalizací) pouze omezujeme rychlost na 30km/h. Trasu této komunikace vzhledem ke kontextu zachováváme (vymezení vzrostlými stromy, historická cesta, vedení technické infrastruktury a návaznost na místní komunikace).

Základní principy řešení
Návrh pracuje s významnou pěší vazbou na nádraží. Na náměstí ponecháváme pobytově reprezentativní volnou plochu v části při tomto vstupu do jeho prostoru (před památníkem). Autobusovou zastávku přemisťuje také do této části náměstí. Pěší vazby podporujeme zhuštěním přechodů přes komunikaci (zlepšení propojení jižní a severní části náměstí), což je umožněno i zklidněním jejího provozu. Vjezd do náměstí mimo průjezdnou komunikaci je umožněn vždy jedním vjezdem na plochu vyvýšenou do úrovně pěších. Linii komunikace II. třídy zachováváme, ale paralelní komunikaci na náměstí z větší části rušíme.

Členění prostoru
Prostor je propojen materiály, mobiliářem a kombinací vizuálních vazeb a oddělení (aleje). Celé náměstí slouží pro pobyt, shromáždění a obchod. Podle převažující funkce plochy je členěno na plochy spíše obchodní, a to „promenádu” podél jižní hranice a v části SZ hrany, pobytově reprezentativní před radnicí, kostelem, farou a východní částí ohraničenou autobusovou zastávkou a památníkem. Pro obchod (trh) i různé slavnosti je díky navrženým materiálům možné využít celou plochu náměstí. Rozšířený chodník při jižní i západní hraně a dlážděná pobytová plocha východně od památníku jsou ideální pro expanzi předzahrádek restaurací, kaváren a modrého domečku.

Kompozice, vizuální vazby
Jako výrazný prvek kompozice prostoru jsme vyhodnotili osu od kostela (i když se nachází až v 2. Plánu, je výrazným prvkem, k němuž se náměstí vztahuje) - památník - kašna. Osu jsme se rozhodli podpořit. Při pohledu z kostela jsme uvolnili prostor před památníkem, kde vzniká pobytově reprezentativní plocha. K východní hraně osy umisťujeme pobytové plato. Mezi památníkem a kašnou se v dané ose nachází hodnotná lípa, kterou zachováváme, osu za kašnou pohledově uzavíráme stromořadím.
Další významnou osou je průhled při vstupu od zámečku, umožňuje průhled do jižní obchodní části. Využili jsme možnost ukázat polohu radnice, a to uvolněním jejího předprostoru a umístěním hodin (informačního hranolu) na průsečík průhledu s osou vstupu radnice. Do předprostoru navrhujeme ještě doplnění kandelábrů na vlajky. Přímo na vstup radnice je komponován přechod pro chodce a vizuální propojení do prostoru kolem kašny. Při vstupu z Opletalovy ulice uvolňujeme průhled do odpočinkové zóny u kašny a doplňujeme skulptury balvanů k sezení. Při vstupu z ulice Pražské se naskytne pohled na znovu viditelný památník a dále za něj do prostoru kolem kašny.

Přístup ke stromům
Vzrostlé lípy pokládáme za jednu z největších hodnot prostoru (stín, clona negativně vnímané komunikace II. třídy, historický charakteristický znak, podpoření trojúhelníkového vnímání náměstí včetně vinutí komunikace). Jehličnaté stromy pro dané místo nepokládáme za vhodné. Z lip navrhujeme odstranění jen několika stromů, které nebyly vyhodnoceny jako nejhodnotnější, dále ty z prostoru před radnicí, kdy převážil význam budovy radnice a kompozice vstupu z ulice Komenského (stromy jsou zároveň ve špatném zdravotním stavu) a stromů ve východní části náměstí kvůli uvolnění této části s památníkem při pohledu od kostela a z ulice Pražské.
Se stromy by se mělo pracovat v etapách - v první etapě se vykácí už skutečně nevhodné stromy a vysadí nově navržené. Ty, u kterých je to možné, doporučujeme ponechat na dožití.

Mobiliář, osvětlení a kašna
K sezení slouží především klasické lavičky s kovovou podnoží a dřevěným sedákem, u kašny skulptury balvanů, ve východní části dřevěné plato. U zastávky autobusu počítáme s přenosnými kostkami s dřevěným sedákem, které lze při konání slavností odnést. Orientace laviček podél jižní promenády podporuje směr pohybu pěších, zatímco kolem kašny zohledňují spíše výhledy a plochu odpočinku a jsou umístěny po obvodu této plochy.
K osvětlení využíváme svítidla jednoduchého designu, tři typy z jedné řady. Jejich umístění doplňuje kompozici náměstí, současně se vztahuje k významu jednotlivých prostranství a budov. Odpadkové koše doplňují lavičky, stojany na kola jsou použity jednoduché kovové trubkové, oboustranné.
Kašnu obnovujeme v původní historické podobě (odstranění středního sloupku) a doplňujeme čtyři trysky skryté pod vodní hladinu, kterou čeří pouze pouštěním vodotrysku.

 

Veřejná urbanisticko-architektonická soutěž byla zařazena do projektu Ceny Petra Parléře 2015
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu obnovy náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.
Vyhlašovatelé: Společnost Petra Parléře, o.p.s.; spoluvyhlašovatel Město Řevnice
Porota: Ing. arch. Pavlína Čapková, Ing. arch. Lucie Cutáková, Ing. arch. Jan Líman, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Petr Lédl; náhradníci: Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. Jan Šimůnek, Ing. arch. Eva Brandová.
Konání soutěže: 27. 05. 2015 - 07. 09. 2015; zveřejnění výsledků - 16. 09. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 31

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

4. 10. 2023 14:53:30

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018 Best Grade Research Chemical Reagents Available Online at best prices, fast, secure and efficient delivery services. Top Grade quality. All orders come in discreet packaging. Tracking number Provided. https://buy-5cladba-5fmda-online.com/product/buy-adb-butinaca-online/ Threema ID_ ZX6ZM8UN WhatsApp & Skype _ +1 601-207-3026 Wickr_ Cannabinoids71 Telegram & Signal_+1 601-207-3026 Buy ADBB, 4FADB, FUB-AMB precursor Buy Eutylone Buy 2fdck Buy etizolam replacement Buy 5cladb Buy new sgt78 Buy tadalafil Buy Pregabalin Buy Theophylline 58-55-9 Buy 2079878-75-2 Buy 288573-56-8 Buy 102-97-6 Buy 1451-82-7 Buy 2F, 2f-dck, 2-bdck crystal Buy cannabinoids 5cl Buy CAS: 18354-85-3 Buy Bromazolam CAS 71368-80-4 Buy Nitrazolam CAS 28910-99-8 Buy Protonitazene hydrochloride powder CAS 119276-01-6 Buy Metonitazene CAS 14680-51-4 Buy MTTa replace JWH018/THJ018 Buy Etomidate powder or light yellow powder CAS 33125-97-2 Buy BMK powder and oil CAS: 718-08-1 Buy PMK powder and oil CAS:28578-16-7 Buy Xylazine hcl powder CAS: 23076-35-9 Buy CAS: 244-942-2 Buy CAS: 57801-95-3 Our services - express prior overnight or next day delivery - Packing is highly discreet sealed, wrapped with aluminum foil, safe and secure - No signature is required upon arrival of the parcel - 100% customer care and support. - Money-back guarantee - We offer door to door delivery services - Excellent and unbeatable prices. We pack the packages carefully with tungsten and carbon papers to skip through customs x-ray machines at airports. Parcels are beautifully packed with gift papers from outside.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz