Obnova náměstí v Řevnicích

Obnova náměstí v Řevnicích

(26. 11. 2015) Tomáš Pohanič, Michal Buranovský, Michal Kontšek, Michal Ráchela, Igor Pohanič

   
 
 
 
 

Obnova náměstí v Řevnicích

V širším kontextu Řevnic má náměstí relativně centrální polohu s dobrým napojením na okolní infrastrukturu. V současnosti se na území náměstí nachází nepříliš atraktivní obratiště pro autobus ohraničené parkovacími místy a zbytečně velké asfaltové plochy. Přesunutím autobusové zastávky na hlavní komunikaci a vytvořením autobusového zálivu bude možné využívat celou šířku plochy náměstí. Autobus bude přes náměstí projíždět jen v jednom směru a v rámci okruhu se zastaví i před nádražím, odkud bude pokračovat směr Praha. Návrh počítá s pěším přechodem na nádraží, který bude procházet přes novou část Corso pod lipami. Na ulici Opletalova bude automobilový provoz umožněn v jednom směru s možností zásobování komerčních jednotek na náměstí. Na silnici druhé třídy bude doprava zklidněna.

Základní principy řešení
Přesto, že náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je intenzivně využívaným centrem společenského života Řevnic, prostorově není jednoznačně definováno. Způsobují to intenzivně využívané komunikace (včetně statické dopravy) a absence reprezentativního pobytového prostoru. Návrh vytváří charakter náměstí kultivací jeho tranzitní části a přidáním pobytové zóny.
Komunikace bude definována alejí. Kvůli zklidnění dopravy jsme silnici zúžili a přidali parkovací stání. Povrch vozovky v části, v které prochází přes náměstí, jsme změnili. Také jsme zrušili silniční komunikaci s napojením na ulici Opletalova tak, aby vznikl prostor pro větší shromažďovací plochu. Rozšířená pěší komunikace prochází spodní částí náměstí.
V pobytové části počítáme s posílením atmosféry náměstí jako lesoparku a vyčleněním jeho hlavní zóny pomocí zpevněné betonové plochy. Výsledkem jsou funkční zóny, které se liší svou atmosférou a mají za úkol vytvářet vzájemný kontrast.
Dominantou lesoparku bude fontána, která je zpřístupněna ze všech stran náměstí. Tvar zpevněné plochy pod fontánou je odvozen z historických map a reprezentuje vyabstrahovaný tvar budovy, která tu stála ještě na začátku dvacátého století. Prostor doporučujeme osvětlit odlišným typem osvětlení a doplnit o prvky k sezení výtvarného charakteru. V lesoparku se počítá i s doplněním zeleně podle dendrologického výzkumu. Návrh zachovává původní zeleň v maximální míře stejně jako charakter zahradního města.
Hlavní shromažďovací plocha propojuje obě strany náměstí a v místě, kde jí prochází vozovka, má stejný povrch. Z hlediska bezpečnosti je tu vozovka snížena a oddělena obrubníkem. Na hlavní části náměstí je excentricky umístěn (na původním místě) pomník obětem války. V severní části je pod stromy městský mobiliář. Výhodou polohy dominantní zpevněné plochy je napojení na okolní ulice, nejvíce se tu využívá potkávací bod Modrého domečku nebo nárožní budovy od architekta Eduarda Sochora.
Návrh počítá i s využíváním sekundárních prostorů náměstí - vnitřních dvorů domů na jeho obvodu, které jsou využívány pro komerční účely. Tyto prostory jsou napojeny na náměstí přes pěší zónu, která ohraničuje lesopark ze dvou stran.
Na náměstí používáme čtyři druhy povrchů: kamennou dlažbu osazenou v různých směrech, která zpevňuje pěší plochy, betonovou plochu pro hlavní část náměstí, asfaltovou plochu vozovky a zelenou plochu, která zabírá přibližně polovinu celkové plochy náměstí.

Autorská zpráva

 
Veřejná urbanisticko-architektonická soutěž byla zařazena do projektu Ceny Petra Parléře 2015
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu obnovy náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.
Vyhlašovatelé: Společnost Petra Parléře, o.p.s.; spoluvyhlašovatel Město Řevnice
Porota: Ing. arch. Pavlína Čapková, Ing. arch. Lucie Cutáková, Ing. arch. Jan Líman, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Petr Lédl; náhradníci: Ing. arch. Alice Čermáková, Ing. Jan Šimůnek, Ing. arch. Eva Brandová.
Konání soutěže: 27. 05. 2015 - 07. 09. 2015; zveřejnění výsledků - 16. 09. 2015
Počet odevzdaných návrhů: 31

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz