Obytný soubor Panorama – II. etapa

Obytný soubor Panorama – II. etapa

ul. Čihadla, Markůvky, Nad Přehradou, K Jelenici, Kotoulky, Brno-Bystrc

(9. 10. 2018) Pelčák a partner architekti

   
 
 
 
 

Obytný soubor Panorama – II. etapa

Obytný soubor leží na rozhraní města a příměstské krajiny, svažuje se k severu. Jsou z něj krásné výhledy do kotliny Kníničské přehrady. Územním plánem byla určena výška, resp. hustota zástavby indexem podlažních ploch 0,4 – 0,8.
Cílem návrhu bylo vytvořit obytnou čtvrť. Tedy nikoliv ornament vzniklý mechanickým řazením bytových objektů, nýbrž strukturovaný celek s přirozeným centrem tvořeným občanskou vybaveností (hospoda) a s různým, ale současně srozumitelným a jednoznačným charakterem veřejných prostorů. Obytné a rodinné domy tvoří fronty čtyř ulic vedených po vrstevnicích k severu. Struktura zástavby graduje od paty svahu na severovýchodě po jeho hřeben na jihozápadě, přičemž je tvořena nad sebou položenými horizontálami uličních front. A to od spodních domů rodinných přes bytové až k výškovým panelovým z 80. let na vrcholu. Osamocená a přírodní horizonty ničící skupina bodových paneláků, necitlivě umístěná na vrcholu kopce, se tak zapojila do zástavby.

Druhá etapa výstavby obytného souboru Panorama obsahuje 212 bytů ve čtyřech obytných blocích, 61 řadových rodinných domů a objekt mateřské školy. Na rozdíl od první etapy nechtěl developer u obytných domů loggie a francouzská okna. Protáhlé bloky jsou tedy vodorovně členěny pásy oken a parapetů. Tato výrazná horizontalita interpretuje stoupající terén svahu. Zubořez vrchního patra obytných bloků a nepravidelně vysunuté konzoly balkonů výrazně člení jejich hmotu. Stíny zdůrazňují trojrozměrnost a plasticitu zástavby svahu. Brání tak „slití“ jejího vjemu do jednotvárné hmoty a zdůrazňují morfologii místa.
Vstupní fasády domovních bloků jsou traktovány vertikálami schodišťových jader do jednotlivých sekcí. Každá z nich má rozdílnou barevnost interiérových zámečnických prvků. Podobně mají rodinné domy vlastní barvu vstupních dveří. Tak jsou odlišeny jednotlivé domy v lapidární geometrické skladbě obytného souboru. Jeho „centrum“ vytváří piazzeta se symetrickým motivem dvojice půlválcových ukončení parteru protějších domovních bloků, ve které je umístěna občanská vybavenost. Komunikace jsou navrženy s ohledem na minimalizaci zpevněných ploch bránících vsaku srážkových vod a tvoří křivku – „hadovku“ stoupající (klesající) po svahu. Nejkratší pěší spojení s břehem přehrady umožňuje chodník vedený po spádnici, který spojuje nejvýše a nejníže položenou část obytného souboru a dělí ho na část zastavěnou bytovými domy na východě a rodinnými domy na západě. Ty svým drobnějším měřítkem vytváří přechod do příměstské krajiny s chatovými osadami nad přehradou.

Autorská zpráva
Foto: David Židlický


 

Autor: prof. Ing. arch. Petr Pelčák; spolupráce Linda Audyová, Rostislav Balog, Miroslava Blechová, Kateřina Eiermannová, Šárka Justová, Martin Jireš, Viktor Kvita, Alena Superatová, Petr Uhrín
Investor: Moravská stavební – INVEST, a.s., M.S. Panorama, s.r.o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

31. 3. 2023 18:50:36

Re: Re: Re: Novela stavebního zákona nenaplnila svůj možný poten...

Vy si vážně myslíte, že politici nemluví o tom, jak fungují místní municipaity proto, že jsou slepí? To snad ne. Vždyť jsou to titíž lidé. Proč myslíte, že ustoupili tlaku obcí na ponechání obecných stavebních úřadů pod kuratelou samosprávy? Prý že by k nim měli lidi dál - ale ty úřady tam přece měly zůstat jako pobočky. Jenže politici v parlamentu přece nemohou říct politikům z obcí, že jejich jediný argument pro zrušení centrálního úřadu je lež. Ó pardon, zapomněla jsem na druhý: obce by ztratily vliv. Ale na co vlastně, když tak vehementně tvrdí, že do výkonu státní správy nezasahují. Místo toho by přece stačilo přidat jednoduchou větu, že obec je na svém území vždy dotčeným orgánem. A mohla by si třeba jako dotčený orgán hlídat soulad s územním plánem, který si sama schválila. To by bylo krásné - hned by se snížil počet úředníků státní správy :-) Jinak souhlasím, že za tabulkový plat se na úřad odborníci shánějí těžko. A pak se ještě musí rozloučit s kreativitou, kterou by stavebníci tak chtěli, protože úředník prostě smí jen to, co má v zákoně. A co si budeme povídat, ten je každou novelou horší a horší. Bylo by to krásné, kdyby už ministerstva přestala vymýšlet další a další úkoly, zákazy a příkazy, hlídání tohohle a támhletoho, a místo toho začala likvidovat nepotřebné předpisy. Bez toho přece nikdy nemůže dojít k tolik slibovanému snížení byrokracie.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz