Obytný soubor Panorama – II. etapa

Obytný soubor Panorama – II. etapa

ul. Čihadla, Markůvky, Nad Přehradou, K Jelenici, Kotoulky, Brno-Bystrc

(9. 10. 2018) Pelčák a partner architekti

   
 
 
 
 

Obytný soubor Panorama – II. etapa

Obytný soubor leží na rozhraní města a příměstské krajiny, svažuje se k severu. Jsou z něj krásné výhledy do kotliny Kníničské přehrady. Územním plánem byla určena výška, resp. hustota zástavby indexem podlažních ploch 0,4 – 0,8.
Cílem návrhu bylo vytvořit obytnou čtvrť. Tedy nikoliv ornament vzniklý mechanickým řazením bytových objektů, nýbrž strukturovaný celek s přirozeným centrem tvořeným občanskou vybaveností (hospoda) a s různým, ale současně srozumitelným a jednoznačným charakterem veřejných prostorů. Obytné a rodinné domy tvoří fronty čtyř ulic vedených po vrstevnicích k severu. Struktura zástavby graduje od paty svahu na severovýchodě po jeho hřeben na jihozápadě, přičemž je tvořena nad sebou položenými horizontálami uličních front. A to od spodních domů rodinných přes bytové až k výškovým panelovým z 80. let na vrcholu. Osamocená a přírodní horizonty ničící skupina bodových paneláků, necitlivě umístěná na vrcholu kopce, se tak zapojila do zástavby.

Druhá etapa výstavby obytného souboru Panorama obsahuje 212 bytů ve čtyřech obytných blocích, 61 řadových rodinných domů a objekt mateřské školy. Na rozdíl od první etapy nechtěl developer u obytných domů loggie a francouzská okna. Protáhlé bloky jsou tedy vodorovně členěny pásy oken a parapetů. Tato výrazná horizontalita interpretuje stoupající terén svahu. Zubořez vrchního patra obytných bloků a nepravidelně vysunuté konzoly balkonů výrazně člení jejich hmotu. Stíny zdůrazňují trojrozměrnost a plasticitu zástavby svahu. Brání tak „slití“ jejího vjemu do jednotvárné hmoty a zdůrazňují morfologii místa.
Vstupní fasády domovních bloků jsou traktovány vertikálami schodišťových jader do jednotlivých sekcí. Každá z nich má rozdílnou barevnost interiérových zámečnických prvků. Podobně mají rodinné domy vlastní barvu vstupních dveří. Tak jsou odlišeny jednotlivé domy v lapidární geometrické skladbě obytného souboru. Jeho „centrum“ vytváří piazzeta se symetrickým motivem dvojice půlválcových ukončení parteru protějších domovních bloků, ve které je umístěna občanská vybavenost. Komunikace jsou navrženy s ohledem na minimalizaci zpevněných ploch bránících vsaku srážkových vod a tvoří křivku – „hadovku“ stoupající (klesající) po svahu. Nejkratší pěší spojení s břehem přehrady umožňuje chodník vedený po spádnici, který spojuje nejvýše a nejníže položenou část obytného souboru a dělí ho na část zastavěnou bytovými domy na východě a rodinnými domy na západě. Ty svým drobnějším měřítkem vytváří přechod do příměstské krajiny s chatovými osadami nad přehradou.

Autorská zpráva
Foto: David Židlický


 

Autor: prof. Ing. arch. Petr Pelčák; spolupráce Linda Audyová, Rostislav Balog, Miroslava Blechová, Kateřina Eiermannová, Šárka Justová, Martin Jireš, Viktor Kvita, Alena Superatová, Petr Uhrín
Investor: Moravská stavební – INVEST, a.s., M.S. Panorama, s.r.o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz