OTEVŘENÍ EXPOZICE 2x100 mil. m2 na La Biennale di Venezia 2014

OTEVŘENÍ EXPOZICE 2x100 mil. m2 na La Biennale di Venezia 2014

 
 
 
 

OTEVŘENÍ EXPOZICE 2x100 mil. m2 na La Biennale di Venezia 2014

Text tiskové zprávy: Martin Hejl, kurátor. 6. 6. 2014 jsme měli tu čest otevřít národní expozici v československém pavilonu v italských Benátkách na 14. Bienále architektury, letos s kurátorem Remem Koolhaasem. Zároveň byla uvedena stejnojmenná kniha 2x100 mil. m2 Atomized Modernity – on architecture of large housing complexes in Czechoslovakia 1914-2014 z dílny studia KOLMO.eu, které je, v čele s Martinem Hejlem, kurátorem národní expozice.


Keigo Kobayashi a Martin Hejl při prohlídce expozice v slovenskočeském pavilonu

Posledních 100 let je převážně společnými dějinami Československa, proto je expozice českého pavilonu expozicí o společné historii dvou dnes autonomních států. Oslovili jsme univerzity, urbanisty, architekty z obou zemí, aby se podíleli na sběru dat.

Československý pavilon je posledním společným územím obou států, tedy posledním reziduem již neexistujícího Československa. Tento fakt jsme zviditelnili ve spolupráci s Tomášem Džadoněm záměnou pořadí jmen obou států nad vstupem do pavilonu: SLOVACHIACECO.  

Mapa:

Rozhodli jsme se podrobně sledovat univerzální architekturu v Československu za posledních 100 let. Tou je bydlení v jeho třech základních etapách – standardizace 1914–1948, prefabrikace 1948–1989 a katalogizace po revoluci 1989. Tento vývoj dokumentujeme na velké mapě 56 největších československých měst s vyznačenými obytnými celky postavenými v uplynulých 100 letech. Je překvapivé, že 90 % veškerých obytných budov bylo postaveno právě v tomto období.

6 obytných celků:

Z tohoto universa bydlení jsme vybrali šest klíčových velkých rezidenčních celků a sekvenčně je zobrazili na stěnách.Baťův Zlín, sorela v Ostravě-Porubě, nový přesunutý Most, bratislavská Petržalka coby největší sídliště ve střední Evropě, postmoderní Velká Ohrada v Praze a porevoluční satelit v Jesenici u Prahy odhalují cestu od individuálního bydlení ve standardizovaném rodinném domě, přes kolektivní panelovou výstavbu, k opět individuální katalogizované suburbii dnes. Tato cesta od domku k domku popisuje změny základního městského vzorce.

Doprovodné video k výstavě pochází z dílny studia Loom on the Moon https://vimeo.com/97075617

Diagram evoluce univerzální architektury:

Třetím doplňujícím prvkem je totem – 3D diagram evoluce prefabrikace od Baťova domku k poslednímu postavenému panelovému domu VVÚ ETA ve Velké Ohradě, který byl po revoluci nahrazen nejoblíbenějším katalogovým domem Alfa. Seskupením těchto elementů vzniká základní algebra, kterou je možné vyskládat 97 % bydlení vyznačeného v mapě.

Nabízí se otázka, jaká je úloha architekta v projektování této masy? Proto jsme uskutečnili sérii 16 rozhovorů s historiky, inženýry, urbanisty a tvůrci těchto šesti „highlightů“, které vycházejí jako kniha s názvem 2x100 mil. m2 – Atomized Modernity. Ta, jak doufáme, otevře kritickou debatu o roli architekta ve výstavbě většinové městské substance dnes, popřípadě jak nakládat s tím, co už bylo postaveno.

Exteriér pavilonu, který pro letošní ročník nese název Slovakia Ceco, je oživen dvěma restaurovanými původními dětskými prolézačkami, kterými byla vybavena v 60.–80. letech většina prefabrikovaných obytných celků.

Výstava je pro veřejnost otevřena 7. 6. – 23. 11. 2014 od 10:00 do 18:00 hodin mimo pondělky.

 


Porota v práci

Kurátor: Ing.arch.Martin Hejl + KOLMO.eu

Spolupracovali: atelier Lenky Hejlové a Martina Hejla FUA TUL, atelier Jana Studeného a Benjamina Brádňanského a atelier Petra Stece a Vita Halady VŠVU v Bratislavě, studio d+g+g, Jan Šrámek, Tomáš Džadoň, Alexey Klyuykov, Cyril Říha, Mikuláš Macháček, Linda Dostálková a další

S laskavou podporou: Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo kultury SR, Národní galerie v Praze, Slovenská národní galerie, Nadace české architektury, ČVUT, Slovenská akadémia ved, překladatelská agentura Skřivánek, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Národní technické muzeum, Archiv města Ostravy


Všechny fotografie poskytla kancelář kolmo.eu

(Doplněno stavbawebem:) Na tiskové konferenci k zahájení československé expozice na Bienále v Benátkách kurátor, podpořen ředitelkou Sbírky moderního a současného umění Národní galerie Helenou Musilovou, zmínil tristní stav československého pavilonu v Giardini. Pavilon od Otakara Novotného je z roku 1926 a jeho umístění je výjimečné. nalézá se společně se 5-7 nejbohatšími státy (v době vzniku) v centru zahrad, jeho technický stav a údržba však této pozici neodpovídá. Pavilon nutně potřebuje promyšlenou a kvalitně provedenou opravu, aby byl skutečně reprezentačním kulturním stánkem obou republik. Soupis nutných oprav již existuje a Národní galerie vyjednává s ministerstvem kultury ČR o rozpočtu nejen na opravy, ale na reprezentativní výstavy vůbec. Současný rozpočet není v žádném případě dostatečný a naši kurátoři se svými týmy tento hendikep dohánějí typickým českým důvtipem a improvizací, což však v tvrdé konkurenci pomáhá jen zčásti. Martin Hejl by příštím kurátorům ze srdce přál lepší podmínky, než měli všichni ti, kteří se se stavem pavilonu a rozpočtem, přiděleným českým státem na reprezentaci světového významu, až posud potýkali.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Kultura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
 
© 2007–2018 Business Media CZ, s. r. o.